WO

Mogelijkheden en onmogelijkheden voor theorie in hedendaags academisch Informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Jan Terlouw, docent, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

De voordracht betreft uiteindelijk de volgende vraag: "Wat is onder de huidige maatschappelijke omstandigheden nog mogelijk op theoriegebied in academisch Informatica-onderwijs?" De minder gunstige factoren zijn onder de huidige omstandigheden: (1) een geringere basis van (beginnende, resp. gevorderde) Informatica-studenten op het vlak van wiskundig redeneren en wiskundig abstraheren, (2) een geringere belangstelling van die studenten voor de (pure) theorie, (3) een geringere ruimte voor studenten om bepaalde thema's dieper te laten bezinken (resp.

Leertaken in een virtuele leeromgeving voor een cursus over communicatietechnologie

Auteur(s): 
dr. ir. Frans J.M. Mofers, hoofddocent, Open Universiteit Nederland
ir. Harrie J.M. Passier, docent, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Een cursus over communicatietechnologie voor Informatica-studenten bij de Open Universiteit Nederland wordt, vanwege het open inschrijvingskarakter, door een brede groep studenten gevolgd. Twee problemen die zich daarbij kunnen voordoen is dat: 1) een deel van de studenten nauwelijks een beeld heeft van de manier waarop communicatietechnologie in hedendaagse systemen geïmplementeerd is, en 2) studenten onvoldoende of geen kennis hebben van de context waarin communicatietechnologie wordt toegepast.

Het virtuele bedrijf OTO

Auteur(s): 
Cecile Crutzen, Open Universiteit Nederland
Paul Oord, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Het virtuele bedrijf OTO is gecreëerd als werk en leeromgeving waarin studenten als tijdelijke werknemers in teamverband met elkaar samenwerken om opdrachten van organisaties op het gebied van het ontwerpen of aanpassen van informatiesystemen en bedrijfsprocessen uit te voeren.

Gedistribueerde Software Ontwikkeling in het Afstudeerproject Informatica

Auteur(s): 
Drs. L.A. van der Duim, Docent en onderwijskundige, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Aan het eind van de universitaire bachelor opleiding Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen doen studenten een afstudeerproject waarin ze ondermeer worden voorbereid op hun latere beroepspraktijk. Het afstudeerproject, waarin studenten in teams samenwerken aan het maken van software voor een bedrijf, past zich steeds aan aan ontwikkelingen in Software Engineering. Een dominante ontwikkeling is het gedistribueerd ontwikkelen van software waarbij de teams verantwoordelijk voor het maken van de software niet bijelkaar zitten maar op verschillende plaatsen (denk aan lage lonen landen).

Het ontwerpen van een vak: E-venturing

Auteur(s): 
Dr. B. de Brock, Universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen / lector Business Intelligence, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Presentatie, in een mengvorm van een traditionele en een omgekeerde workshop via tussentijdse (deel)probleemstellingen, over het ontwerp van ons vak E-venturing (over het opzetten van een nieuw bedrijf in “de nieuwe economie”) aan de RUG.

Business Intelligence, wat is dat en wat kun je ermee?

Auteur(s): 
dr. E.O. de Brock, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen / lector Business Intelligence, Hanzehogeschool Groningen
drs. Z.F.M. Hamers, docent, Fontys Hogeschool Informatica
Samenvatting: 

Algemene inleiding met definitie(s), toepassingsgebieden en toepassingen van BI. Daarna een (docenten)voorbeeld + demo: management-dashboard en een (studenten)voorbeeld + demo/oefening.

Hoe succesvol is e-learing in het informaticaonderwijs?

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit
Samenvatting: 

Het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit heeft in opdracht van NIOC onderzoek verricht naar het succes van e-learning in het informaticaonderwijs in elk van de vijf sectoren: universitair onderwijs, hbo, mbo, vo en commerciële opleidingen. Het onderzoek is toegespitst op de ontwikkeling en implementatie van e-learning in de afgelopen tijd, de ervaringen van studenten, de werkbelasting van docenten, onderwijsmodellen, onderwijsfilosofie e.d. Resultaten van recente ict-monitoren zijn als kader van het onderzoek gebruikt.

Ondernemend onderwijs

Auteur(s): 
Hans Appel, Chief Technology Officer, Sun Vision Council Member, Sun Microsystems Nederland
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Gegevens in beeld

Auteur(s): 
prof. dr. ir. J.J. van Wijk, full professor Visualization, Dept. of Mathematics and Computer Science, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Pagina's

Subscribe to RSS - WO