WO

Hoe communiceren de vaten informatica en digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs?

Auteur(s): 
Jos Tolboom, SLO
Nataša Grgurina, SLO
Samenvatting: 

Vanaf augustus 2019 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs (vo) informatica aanbieden als (profiel)keuzevak in havo en vwo volgens het examenprogramma dat je hier kunt vinden.
Sindsdien is het leergebied digitale geletterdheid in opmars. Een voorlopige beschrijving van dat leergebied kun je hier vinden.

Copilot and ChatGPT in programming education: what do we know from a research perspective?

Auteur(s): 
Hieke Keuning, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

AI tools such as ChatGPT and Copilot recently have become available to everyone, including students learning how to program. Generating code to solve a specific problem, or asking for help when your code doesn’t work, has never been so easy and within reach. Discussions on whether we should prohibit or embrace these tools are prevalent. While everyone has some anecdotal evidence of the usefulness and/or problems regarding these tools, researchers all over the world have started to study this development more methodically.

Hedy: een graduele, meertalige programmeertaal gebouwd voor in de klas

Auteur(s): 
Mark Giesen, HAN
Samenvatting: 

Als kinderen leren programmeren gebeurt dat vaak met visuele talen, zoals Scratch, of tekstuele talen zoals Python. Visuele talen zijn goed voor de eerste stapjes, maar kinderen en leraren willen vaak door naar tekstueel. Dat is vaak erg lastig, omdat je tegelijk concepten moet leren (zoals een als-dan of herhaling) en de syntax van de concepten (zoals aanhalingstekens en dubbele punten). In Hedy koppelen we dat los, je leert eerst een concept met simpele syntax, en later voegen we complexere syntax toe. Een bewezen manier om te leren programmeren!

Programmeren en Kunst

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Bij programmeren denken we al snel aan de betahoek: wiskunde logisch nadenken, robots en sensoren. Maar programmeren is veelzijdiger dan dat!
In deze workshop ga jij aan de slag met Python en ... kunst! Maak een spirograafachtig kunstwerk, of stort je op een random gedicht of verhaal, of verzin verzin helemaal zelf een kunstwerk.

Teaching Computing Through Magic

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Afstudeerprojecten in ICT-onderwijs

Auteur(s): 
Splunter van Sander, Universiteit van Amsterdam
Jorg Brunner, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Wat zijn belangrijke randvoorwaarden afstuderen in de ICT? Wat doen Nederlandse BSc ICT gerichte opleidingen, en opleidingen met grote aantallen studenten? Waar liggen de mogelijkheden bij bedrijven? Waar liggen innovatiemogelijkheden?
De BSc opleidingen met ICT richtingen zijn populair en maken een sterke groei door. Veel onderwijsvormen kunnen meegroeien, maar bij elk afstudeerproject is een inhoudelijk academisch expert betrokken. Hoe kun je, vanuit de opleiding, grip krijgen op de groei van studenten met afstudeerprojecten met behoud van kwaliteit?

Automatisch programmeeropdrachten nakijken met DomJudge

Auteur(s): 
Tom van der Zanden, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

DomJudge is een systeem om automatisch programmeeropdrachten na te kijken. Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik bij programmeerwedstrijden, maar sinds 2010 gebruiken wij het ook voor practicumopgaven binnen de bacheloropleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels is het gebruik uitgegroeid naar maar liefst 10 verschillende vakken; zowel binnen de opleiding als bij serviceonderwijs.

CheckPy: studenten testen hun eigen code

Auteur(s): 
Jelle van Assema, Universiteit van Amsterdam
Vera Schild, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

In 2016 zijn wij bij de Universiteit van Amsterdam een online programmeervak gestart. Omdat het een cursus is zonder contactmomenten hebben wij CheckPy ontwikkeld. CheckPy is een Python module voor het nakijken van en voor het geven van feedback op Python code. Studenten kunnen CheckPy zonder hulp installeren en gebruiken. Inmiddels is CheckPy in gebruik bij vijf inleidende programmeervakken op de UvA.

Informatica VO vernieuwd: 'User Experience'

Auteur(s): 
Ingrid Breymann, Universiteit Twente
Jan-Willem van 't Klooster, Universiteit Twente
Samenvatting: 

In deze workshop maak je kennis met het lesmateriaal voor het keuzedomein ‘user experience’ dat vanuit de Universiteit Twente met scholen in de regio en SLO wordt ontwikkeld. Naast kennismakingsopdrachten en een theoriegedeelte zal dit bestaan uit projectcasussen waarvan er twee op het gebied van sociale robotica zijn ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Binnen deze workshop
• Verken je met ons het domein ‘User Experience’,
• Ga je zelf aan de slag met het nieuw ontwikkelde lesmateriaal,

Intervisie: IT systemen ontwerpen met vallen en opstaan

Auteur(s): 
Hans Dekkers, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Intervisie: hoe help je studenten te leren van fouten en falen
Met IT kunnen we op radicaal andere en betere wijze onze doelen bereiken. Op basis van een visie ontwerpen we een (IT) systeem. Vaak zonder betrouwbaar beeld van de nieuwe werkwijze.
Het is lastig om te leren wat er echt nodig is. Feedback is beperkt en onbetrouwbaar. Er is geen proces dat garandeert dat we het goed doen.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO