WO

Doelstellingen van NIOC

Auteur(s): 
Hans Frederik, voorzitter NIOC
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Object-orientatie in het Hoger Onderwijs

Auteur(s): 
drs. H. Verhoeven, MetaClass
Samenvatting: 

Doel van de sessie is om aan de hand van de enquêteresultaten en geluiden uit de professionele praktijk discussie los te maken over de gewenste inhoud van het onderwijs op het vlak van objectgeoriënteerde systeemontwikkeling en de knelpunten bij de ontwikkeling van dit onderwijs.

Beheer van informatiesystemen

Auteur(s): 
prof.dr.ir. M. Looijen, hoogleraar, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Het onderwerp "Beheer van Informatiesystemen" wordt belicht vanuit een tweetal vraagstellingen:
1. Waarom beheer van informatiesystemen in het onderwijs?
2. Hoe beheer van informatiesystemen in het onderwijs?
Voor de beantwoording van de eerste vraag wordt uitgegaan van de karakterisering van het huidige en toekomstige beheer van informatiesystemen. Van hieruit vindt de beantwoording van de tweede vraag plaats door een aantal onderwerpen aan te reiken dat een kader vormt inzake het beheer.

Success in selecting & implementing CAL; some guidelines

Auteur(s): 
dr. Mark David Leiblum, senior educational technologist, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Although this presentation was prepared from the perspective of a central service dealing mostly with computer-aided-learning (CAL) in higher education, many of the guidelines or recommendations offered can be transferred to those working in a business setting.

Gebruik van nieuwe media bij de Open universiteit: voorbeelden en trends

Auteur(s): 
dr. E.J.R. Koper, coördinator COO, Open universiteit / Centrum voor Onderwijskundige Produktie (COP)
Samenvatting: 

De nieuwe media van het moment zijn 'multimedia' en 'telematica'. Ook nu weer zijn onderwijstoepassingen niet de aanleiding van de nieuwe rage, maar wordt er wel steeds weer gewezen op de mogelijkheden die dergelijke media voor het onderwijs bieden. Een probleem is dat er vaak veel discussie plaatsvindt over de techniek en de nieuwe mogelijkheden, maar dat er toch maar weinig wordt stilgestaan bij de daadwerkelijke toepassingen. De Open universiteit houdt zich al sinds haar oprichting bezig met het integreren van nieuwe media in haar onderwijs.

Leren programmeren met Visual Basic?!

Auteur(s): 
ir. M.P.A.J. de Hoogh, docent informatica, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft
Samenvatting: 

Afgelopen jaar maakten eerstejaars studenten aan onze faculteit voor het eerst gebruik van Visual Basic voor het maken van een computerapplicatie. Het gebruik van Visual Basic heeft tot doel de studenten met programmeren te laten kennismaken t.b.v. communicatie met informatici en de studenten voor te bereiden op het zelf ontwikkelen en testen van de user interfaces van (prototypes van) intelligente produkten.

Vernieuwingen in het inleidend informatica-onderwijs

Auteur(s): 
drs. Eric Brok, cursusteamleider, Open universiteit
Math Wielders
Samenvatting: 

Informatica verandert en het informatica-onderwijs verandert mee.
Het doel van deze doe-het-zelf sessie is het uitwisselen van ervaringen, wensen en ideeën over hoe het inleidend informatica-onderwijs kan inspelen op de verschuivingen. Centrale kwesties daarbij zijn de rol van object-oriëntatie en de integratie van een verscheidenheid aan informatica-onderwerpen.

Vernieuwingen in het inleidend informatica-onderwijs

Auteur(s): 
drs. Eric Brok, cursusteamleider, Open universiteit
Cecile Crutzen, cursusteamleider, Open universiteit
Samenvatting: 

Informatica verandert en het informatica-onderwijs verandert mee. Nieuwe onderwerpen dienen zich aan, functies verschuiven en de rol van de eindgebruiker wordt in automatiseringsprojecten steeds belangrijker.
In deze lezing worden een aantal ideeën gepresenteerd over de wijze waarop het inleidend informatica-onderwijs kan inspelen op de verschuivingen. In het bijzonder zal de aandacht daarbij worden gericht op integratie van de verscheidenheid aan informatica-onderwerpen, de didactische presentatie en de rol van object-oriëntatie.

Kernpunten Cryptologie in Informatica Onderwijs aan TUE en Ou

Auteur(s): 
prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg, hoogleraar faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
ir. E.M. van de Vrie, Open universiteit
Samenvatting: 

Cryptologie is een belangrijk onderwerp zowel binnen het huidige Wiskunde, Informatica en Informatietechnologie curriculum bij de Technische Universiteit Eindhoven als binnen het Informaticacurriculum bij de Open universiteit. Steeds verder toenemende elektronische communicatie, ook die van gevoelige informatie, noodzaakt tot aandacht binnen het onderwijs hoe dit veilig kan plaatsvinden. Klassieke systemen, reeds door Julius Caesar toegepast, hebben hun waarde omdat ze doeltreffend de mogelijkheden en beperkingen illustreren van de cryptografie.

EISS: de Europese standaard voor functieclassificatie voor informatici

Auteur(s): 
Steven F.N. van 't Veld bc RI, senior consultant, vtVIC bv
Samenvatting: 

CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) is een Europese organisatie waar 15 landen in participeren. CEPIS voert de ElSS-standaard (European Informatics Skill Structure). Functieclassificatie is relevant voor scholen en bedrijven. Het brengt eenheid in de zeer diverse wereld van informatiekunde en automatisering.
Deze presentatie geeft inzicht in EISS en de relevantie daarvan.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO