WO

Zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek in de context van het Onderwijs

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Eerder onderzoek (Van Reeken, 1995 en 1996) bracht zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) aan het licht. Deze zijn: automatiseren, informatiseren, concurreren, transformeren, anticiperen en ondernemen. Hoewel deze zes theoretische typen verschillende doelstellingen, organisatorische consequenties, baten en risico's hebben, zullen toepassingen in de praktijk karakteristieken vertonen van een of meer van deze zes typen.

Informatiemanagement als nieuw en belangrijk onderwerp in het huidige bedrijfseconomische curriculum

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Informatiemanagement wordt meestal gedefinieerd als het management van de informatiefunctie in organisaties. Management kan nader worden onderverdeeld in planning, inrichting en beheersing. Informatiemanagement kan aldus worden gezien als een complement van functies als Personeels- en Financieel Management. De toepassing van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) in de huidige organisaties heeft een situatie opgeleverd waarin planning, inrichting en beheersing van de informatiefunctie gewenst zijn met het oog op een economisch gebruik van middelen en de voortdurende concurrentie.

Open Universiteit: Begeleid studeren op afstand; voorbeeld van een groepsbijeenkomst

Auteur(s): 
drs. H.J. Pootjes, Studiebegeleider, Faculteit NTW, Open Universiteit
Samenvatting: 

Doelgroep van de workshop:
Alle geïnteresseerden in materiaal en werkwijze van de Open Universiteit en iedereen die zich de eerste beginselen van procesmodellering wil eigen maken.
De Open Universiteit kent voor beginnende studenten Informatica een zg. Kennismakingstraject bestaande uit twee cursussen van ieder 3 studiepunten. De titels van deze cursussen luiden: Oriëntatie op informatica en Beginselen van informatica.

Technology Push vanuit de Universiteit naar het Bedrijfsleven

Auteur(s): 
prof.dr. M.J. Plasmeijer, Hoogleraar, Faculteit Wiskunde & Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Professor Plasmeijer is in 1994 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de Declaratieve Systemen. In het kader van zijn leerstoel richt hij zich met name op de overdracht van kennis tussen de onderzoekers aan de KUN en het bedrijfsleven ter bevordering van het gebruik van Functionele Programmeertalen in de dagelijkse industriële programmeerpraktijk. Hij is tevens betrokken bij een recent opgericht softwarebedrijf (HILT - High Level Software Tools) dat tot doel heeft deze kennistransfer te ondersteunen.

Informatiebeveiliging: de markt vraagt, maar het onderwijs blijft achter

Auteur(s): 
dr.ir. P.L. Overbeek, Manager, KPMG EDP Auditors
Samenvatting: 

Het bedrijfsleven is steeds afhankelijker van informatie en informatiesystemen en derhalve ook van een goede beveiliging van informatie en systemen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het slecht gesteld is met informatiebeveiliging in Nederland. De vraag is nu of een gebrek aan kennis en vaardigheden hieraan ten grondslag ligt. Daarom is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken dit onderzoek uitgevoerd naar de opleidingsbehoeften van het Nederlandse bedrijfsleven en het opleidingsaanbod op het gebied van informatiebeveiliging.

Opleiding registeraccountants - Invloed gebruik IT op interne en accountantscontrole

Auteur(s): 
prof. A.W. Neisingh RE RA, Parttime hoogleraar, Directeur, KPMG EDP Auditors
Samenvatting: 

Kennis van het gebruik van informatietechnologie in organisaties en de ontwikkelingen in IT zijn voor de accountant van groot belang. De accountant belast met de controle van de jaarrekening heeft heden ten dagen vrijwel altijd te maken met cliënten waar de gegevensverwerking en informatieverzorging langs elektronische weg plaatsvindt. Volgende stappen worden reeds gezet, hetgeen betekent dat de paperless society in aantocht is. Deze ontwikkeling is reeds zichtbaar in het gebruik van Electronic Data Interchange (EDI).

Post-HBO drs-opleiding MIT: innovatie door samenwerking WO-HBO

Auteur(s): 
K. Lemmen Dipl.-Math., Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
prof.dr.ir. F. Mulder, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Inleiding
Medio '94 groeide het idee om in een samenwerking van universiteiten en hogescholen een kostendekkende post-HBO-opleiding aan te bieden onder de naam Management, Informatie en Technologie (MIT). Deze opleiding zou tegemoet moeten komen aan de groeiende marktvraag naar beheersing van een mix van informatica en bedrijfskunde.
Kern

Visueel programmeren in Java

Auteur(s): 
dr. P.G. Kluit, Technische Informatica, Technische Universiteit Delft
drs. H.J. Sint, studiebegeleider, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
ir. F.J. Wester, disciplineleider, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

De Open Universiteit en de TU Delft zijn samen begonnen aan een herziening van het inleidende programmeeronderwijs. Twee factoren hebben een rol gespeeld bij het besluit tot die herziening. Ten eerste is in beide instituten besloten om het procedurele paradigma in te ruilen voor het objectgeoriënteerde, met Java als programmeertaal. Omdat dit besluit nauwelijks revolutionair genoemd kan worden, zullen wij hier niet ingaan op de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.

Van algoritme naar Visual Basic code met PSD & Code

Auteur(s): 
ir. M.P.A.J. de Hoogh, Docent Informatica, Faculteit v/h Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Sinds een aantal jaren verzorg ik het Visual Basic practicum aan eerstejaars studenten Industrieel Ontwerpen. Deze omvatte 5 oefeningen van elk 4 uur waarin de studenten in paren samenwerken. De eerste oefening bestond uit het maken van een kennismakingsoefening waarin met name de visuele aspecten van Visual Basic aan bod kwamen. In de overige oefeningen werkten ze aan één eindopdracht.

Practicumondersteuning en Teleleren op basis van audiovisuele schermopnamen

Auteur(s): 
drs. R.J.M. Hartog, Docent, Vakgroep Informatica, Landbouw Universiteit
Samenvatting: 

Inleiding
Sinds enkele jaren hebben wij ervaring opgedaan met het gebruik van audiovisuele schermopnamen. Deze opnamen zijn gemaakt m.b.v. Lotus Screencam™. In het navolgende zullen we van filmpjes spreken.
Beschrijving van de huidige situatie in het practicum

Pagina's

Subscribe to RSS - WO