WO

Bio-informatica

Auteur(s): 
Jan Peter Nap, Hanzehogeschool
Sven Warris, Hanzehogeschool
Michiel Noback
Samenvatting: 

Op ieder onderwijsniveau in Nederland -van hoog tot laag- is er weinig contact tussen docenten biologie en docenten informatica. Ze lijken te komen uit verschillende werelden die anders denken en anders doen. Deze bijdrage zal laten zien dit voor beide culturen een jammerlijk gemiste kans is. Moderne DNA machines spugen tegenwoordig makkelijk terabytes aan data uit. Per dag. Om daar iets zinnigs mee te doen, is de bioinformatica ontstaan. Op het snijvlak van biologie en informatica.

Kunstmatige Intelligentie en de Toekomst

Auteur(s): 
dr.ir. Pieter Spronck, Open Universiteit
Samenvatting: 

Kunstmatige intelligentie is de studie van intelligent gedrag, en van manieren waarop intelligent gedrag kan worden nagebootst met behulp van computers. Hoewel kunstmatige intelligentie oplossingen kan bieden voor vele problemen waarmee het bedrijfsleven te kampen heeft, is er over het algemeen weinig aandacht voor in het informatica-onderwijs.

Europese agenda voor ICT

Auteur(s): 
Anneke Hacquebard, Internationale werkgroepen
Samenvatting: 

Sinds 2000 is er binnen de EU een groeiende belangstelling voor ICT waar te nemen. Inmiddels is er een agenda voor ICT als onderdeel van de Lissabon Strategie. Er is veel aandacht voor samenwerking tussen landen en tussen “stakeholders”. Er zijn arbeidsmarkt onderzoeken gedaan, er is veel aandacht voor computer literacy en voor verbetering van “awareness”.

Serious Games? Spelend Leren!

Auteur(s): 
Michael W. van Wetering, CTO (Chief Technology Officer) afdeling Strategie en Innovatie, Stichting Kennisnet
Samenvatting: 

Serieus spelen! Is dit geen ' Contradictio in Terminis'? Hoe kan spelen nu serieus zijn en toch spelen blijven? En spelen op zichzelf is toch al leren? Spelend Leren dus!

Management Informatie Systemen en het gedrag van mensen

Auteur(s): 
Frank Buytendijk, Vice President and Fellow, Enterprise Performance Management, Oracle Corp., Visiting Fellow, Cranfield University School of Management
Samenvatting: 

Bij het ontwerpen en invoeren van informatiesystemen wordt veelal keurig volgens de boekjes een top-down aanpak gekozen. Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? Hoe vertaalt zich dat naar de functionele specificaties en aan welke eisen moet het systeem voldoen. Bovendien eist de afdeling financiën een gedegen business case zodat de kosten wel terugverdiend worden. Maar wat doen informatiesystemen met het gedrag van mensen? Iedereen die sociale wetenschappen heeft gestudeerd kent het Hawthorne effect: alleen al het meten zelf heeft al invloed op hoe mensen zich gedragen.

Transformatie

Auteur(s): 
Henk de Wolf, emeritus hoogleraar-directeur Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC), Open Universiteit
Samenvatting: 

Als het gaat om onderwijs weten en kunnen we ontzettend veel. Vooral door de ICT ligt een nieuwe wereld voor ons open. Onderwijsland zou een paradijs kunnen zijn. De praktijk is anders. Het onderwijs kraakt en piept aan alle kanten. Dat is ook niet verwonderlijk. Het onderwijs is ontworpen, gegroeid en tot een nationaal systeem gemaakt in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Afbouw van de standenstaat, individualisering, ontkerkelijking, migratie, globalisering en niet in het minst de nieuwe media veranderden de mensen en de samenleving.

Met verlichte geest – over visuele herkenning van objecten

Auteur(s): 
Arnold Smeulders, full professor multimedia information analysis, Informatics Institute, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De voordracht gaat over het herkennen van objecten aan de hand van beelden. We beginnen bij de mens. Als u uw ogen opendoet treedt een lichtstraal uw hoofd binnen. Met dit lichtstralen komt de informatie mee waaraan u allerlei objecten herkend in de wereld. Pythagoras en de oude Grieken waren daar niet zonder meer van overtuigd. Ze streden om het hardst of het licht het oog in ging of dat het er uit kwam. Het conflict duurde tot in de 10e eeuw toen Al Hazen uit Irak het dispuut besliste: licht gaat het hoofd in.

Leren over en met ICT

Auteur(s): 
Trude Maas-de Brouwer, onafhankelijk toezichthouder en bestuurder, www.Trude.nl
Samenvatting: 

In het regulier onderwijs is Informatica een relatief jong vak. Dat heeft naast een paar nadelen vooral heel veel voordelen. Weinig “canon” en weinig heimwee naar de goede oude tijd. Dat schept mogelijkheden. En verplichtingen.

Open source principes in het Onderwijs

Auteur(s): 
Marko van Eekelen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Het CodeYard project is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen ondersteund door Stichting NLnet, Capgemini en IBM. Het doel is om scholieren en informaticadocenten van de middelbare school, door heel het land, in contact te brengen met de wereld van Open Source, Informatica en elkaar. De nadruk ligt op programmeren en software ontwikkelprojecten. CodeYard bestaat al twee jaar - er zijn 177 scholieren, 47 docenten en 57 projecten aangemeld.

Informatica in alle profielen

Auteur(s): 
C. de Beurs
M. Loots
Samenvatting: 

In nauwe samenwerking tussen VO-scholen, UvA en VU wordt inhoud ontwikkeld voor informatica in de tweede fase. Docenten uit VO en HO werken gezamenlijk aan thema’s als ‘mens machine interactie’,‘criminaliteit op het web’,‘datamining’, ‘medische beelden’, ‘biometrische identificatie’, ‘navigatie’, ‘computerarchitectuur’ en ‘robotica’. Daarnaast hebben HvA, INHOLLAND, UvA en VU het unieke initiatief genomen om HO-docenten in te zetten bij de uitvoering van informaticaonderwijs op scholen in de regio Noord-Holland/Flevoland.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO