WO

Het niet-reguliere informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en functies van het niet-reguliere informatica-onderwijs en wordt nader ingegaan op de relatie tussen het reguliere en niet-reguliere informatica-onderwijs. Verder wordt een relatie gelegd met ontwikkelingen en de huidige situatie in de computer(service)industrie en worden aanbevelingen gedaan voor een herpositionering van het informatica-onderwijs in het algemeen en het niet reguliere informatica-onderwijs in het bijzonder.

Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.

X 25 zonder Datanet1-kosten - Een practicum Datacommunicatie en Computernetwerken

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.G. Rouland, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Het doel van deze doe-het-zelf sessie is een kennismaking met de opzet van diverse practica (100 SBU) voor de vakken Datacommunicatie en Computernetwerken. De deelnemers aan de sessie voeren zelf een deel van het X.25-practicum uit (zonder communicatiekosten uiteraard).

CIS 2000: een cijfer-informatie-systeem

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

In het Post Prime tijdperk is ten behoeve van de studentenadministratie en cijferadministratie van de Technische Faculteit met geringe investeringen een Studenten-Informatie-Systeem en Cijfer-Informatie-Systeem ontwikkeld. Toch overtreft het nieuwe systeem de functionaliteit en de flexibiliteit van de eerder beschikbare systemen in ruime mate. In deze postersessie wordt het gerealiseerde systeem gedemonstreerd en de ontwikkeling ervan toegelicht.

Beter onderwijs remedie voor malaise IT-industrie

Auteur(s): 
A.H.J.B. Schotgerrits, KPMG Klynveld Management Consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De industrietak die zich bezighoudt met de productie van Informatie Technologie (IT) is strategisch buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse economie. De huidige malaise in de IT-industrie dreigt ons op een moeilijk in te halen achterstand te zetten in de internationale concurrentiestrijd. Er wordt naarstig gezocht naar remedies, maar het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt wordt veronachtzaamd: het onderwijs.

Kwaliteit van Informatica Opleidingen - stand van zaken in het platform

Auteur(s): 
J.J. Snijder, Opleidingscentrum IBM Nederland N.V., Utrecht
Samenvatting: 

Sinds twee jaar is in Nederland een platform actief dat zich richt op de bundeling van de krachten in het informatica onderwijs die zich richten op de kwaliteitsbevordering van dat onderwijs.
Om te voorkomen dat her en der in het land het wiel opnieuw werd uitgevonden nodigde de afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) verschillende belanghebbenden uit voor een eerste bijeenkomst in maart 1990. In de lezing zal een schets worden gegeven van de discussie die zich in de loop der tijd in het platform heeft afgespeeld rondom certificering en kwaliteit.

Stap voor stap het moeras in

Auteur(s): 
J.M. Scholtens, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam
Samenvatting: 

Het is bekend dat studenten in het hoger onderwijs vaak moeite hebben met het vak Gegevensmodellering. Het onderscheiden van de relevante entiteiten en bijbehorende attributen, maar vooral ook de relaties tussen de entiteiten levert nogal eens problemen op.
Men kan een top down werkwijze doceren waarbij studenten op basis van een (korte) casebeschrijving moeten komen tot een model dat de gepresenteerde werkelijkheid recht doet. Bij deze aanpak zou het zogenaamde normalisatie-algoritme steun kunnen bieden.

Van automatiseren tot informatiseren: een cursus voor gebruikers

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Alle tweedejaars studenten van de lerarenopleiding van de Algemene Hogeschool Amsterdam volgen een cursus Informatisering. De cursus heeft als inhoud: de docent en de schooIadministratie en beoogt vaardigheden, kennis en inzicht bij te brengen die een gebruiker van een informatiesysteem nodig heeft om met inzicht een informatiesysteem te kunnen gebruiken.

De bruikbaarheid van COO-toepassingen binnen de individuele opleiding technisch ontwerper

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
H.W.A. Tromp, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

In 1990 is Volmac Toptraining een project gestart om ervaring op te doen met interactieve COO-toepassingen binnen een individuele opleidingsmethode. In opdracht van Volmac Toptraining zijn COO-modules ontwikkeld en geïntegreerd binnen de vakopleiding Technisch Ontwerp (TO). Deze COO-modules vervangen individuele coachgesprekken. Onder begeleiding van de Katholieke Universiteit Nijmegen is een evaluatie-onderzoek verricht naar kwaliteit, kosten en opbrengsten.

Na vijf jaar verder met de Docentenwerkgroep Informatiesystemen

Auteur(s): 
E.J. Rozendaal-Voerman, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam / Docentenwerkgroep Informatiesystemen, afdeling Educatie, NGI
Samenvatting: 

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in het vakgebied Informatiesystemen gaat veel docenten ter harte. Een aantal docenten hebben zich in de Docentenwerkgroep Informatiesystemen verenigd om daar gezamenlijk aan te werken. Dit gebeurt op verschillende manieren. Het is de bedoeling om daar in de presentatie iets over te vertellen.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO