WO

A.O. als gebruiksinstrument in de informatica

Auteur(s): 
L. Pater, Penta Scope b.v., Den Haag
R.A.M. van der Zwet, Penta Scope b.v., Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve Organisatie (AO) en informatieverzorging zijn onlosmakelijk verbonden begrippen. Toch wordt AO weinig in het informatieperspectief geplaatst en speelt in het informatica-onderwijs een ondergeschikte rol. Specialisten hebben het op een (geïsoleerd) voetstuk geplaatst. AO is echter primair een praktisch gebruiksinstrument voor allerlei disciplines. Integratie van AO en informatica wordt doorslaggevend.

Een verkenning van TIS-functies in Nederland, België, Duitsland en Engeland

Auteur(s): 
J.A.M.M. van Oers, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

In de administratieve automatisering zijn de functies door de werkzaamheden van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) bekend. De rapporten van het NGI worden als referentiemateriaal gebruikt door hoofden automatisering en personeelsbeleid. In de technische automatisering staat dit in de kinderschoenen. Door het tweede rapport van het NGI over de technische functies wordt daar iets meer duidelijkheid in gebracht, maar dan voor de informatici. Voor de materiedeskundigen wordt het een ander verhaal.

Met een informatica-opleiding naar PTT Research

Auteur(s): 
L.J.M. Nieuwenhuis, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
J. Bruijning, Koninklijke PTT Nederland NV, Hoofdafdeling Informatica, Leidschendam
Samenvatting: 

PTT Research werft jaarlijks een belangrijk aantal nieuwe medewerkers op de markt van informatica-afstudeerders voor speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van informatica en informatietechnologie. Tijdens de presentatie komt aan de orde hoeveel informatici jaarlijks bij PTT Research in dienst treden, op welke gebieden de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding zijn verworven worden ingezet en hoe de loopbaan van informatici zich daarna verder ontwikkelt.

Het niet-reguliere informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en functies van het niet-reguliere informatica-onderwijs en wordt nader ingegaan op de relatie tussen het reguliere en niet-reguliere informatica-onderwijs. Verder wordt een relatie gelegd met ontwikkelingen en de huidige situatie in de computer(service)industrie en worden aanbevelingen gedaan voor een herpositionering van het informatica-onderwijs in het algemeen en het niet reguliere informatica-onderwijs in het bijzonder.

Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.

X 25 zonder Datanet1-kosten - Een practicum Datacommunicatie en Computernetwerken

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.G. Rouland, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Het doel van deze doe-het-zelf sessie is een kennismaking met de opzet van diverse practica (100 SBU) voor de vakken Datacommunicatie en Computernetwerken. De deelnemers aan de sessie voeren zelf een deel van het X.25-practicum uit (zonder communicatiekosten uiteraard).

CIS 2000: een cijfer-informatie-systeem

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

In het Post Prime tijdperk is ten behoeve van de studentenadministratie en cijferadministratie van de Technische Faculteit met geringe investeringen een Studenten-Informatie-Systeem en Cijfer-Informatie-Systeem ontwikkeld. Toch overtreft het nieuwe systeem de functionaliteit en de flexibiliteit van de eerder beschikbare systemen in ruime mate. In deze postersessie wordt het gerealiseerde systeem gedemonstreerd en de ontwikkeling ervan toegelicht.

Beter onderwijs remedie voor malaise IT-industrie

Auteur(s): 
A.H.J.B. Schotgerrits, KPMG Klynveld Management Consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De industrietak die zich bezighoudt met de productie van Informatie Technologie (IT) is strategisch buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse economie. De huidige malaise in de IT-industrie dreigt ons op een moeilijk in te halen achterstand te zetten in de internationale concurrentiestrijd. Er wordt naarstig gezocht naar remedies, maar het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt wordt veronachtzaamd: het onderwijs.

Kwaliteit van Informatica Opleidingen - stand van zaken in het platform

Auteur(s): 
J.J. Snijder, Opleidingscentrum IBM Nederland N.V., Utrecht
Samenvatting: 

Sinds twee jaar is in Nederland een platform actief dat zich richt op de bundeling van de krachten in het informatica onderwijs die zich richten op de kwaliteitsbevordering van dat onderwijs.
Om te voorkomen dat her en der in het land het wiel opnieuw werd uitgevonden nodigde de afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) verschillende belanghebbenden uit voor een eerste bijeenkomst in maart 1990. In de lezing zal een schets worden gegeven van de discussie die zich in de loop der tijd in het platform heeft afgespeeld rondom certificering en kwaliteit.

Stap voor stap het moeras in

Auteur(s): 
J.M. Scholtens, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam
Samenvatting: 

Het is bekend dat studenten in het hoger onderwijs vaak moeite hebben met het vak Gegevensmodellering. Het onderscheiden van de relevante entiteiten en bijbehorende attributen, maar vooral ook de relaties tussen de entiteiten levert nogal eens problemen op.
Men kan een top down werkwijze doceren waarbij studenten op basis van een (korte) casebeschrijving moeten komen tot een model dat de gepresenteerde werkelijkheid recht doet. Bij deze aanpak zou het zogenaamde normalisatie-algoritme steun kunnen bieden.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO