WO

Factoren die van invloed zijn op het al dan niet overwegen van een studie informatica door VWO-meisjes

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
A. Feteris, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De studierichting informatica binnen de technische wetenschappen, is nog een relatief jonge studierichting. Een studierichting die van oorsprong niet verbonden is aan duidelijke sexe-specifieke en traditionele opvattingen en beelden, zoals veelal wel het geval is met de meeste andere technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Behalve de toelatingseisen (wiskunde B en natuurkunde), zouden er voor VWO-meisjes dan ook feitelijk geen belemmeringen hoeven te bestaan (en mogen bestaan) om deze studierichting te gaan volgen.

Demonstratie van een simulatie en implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studenten inzicht geven in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Het simulatiepakket kan op twee manieren voor dit doel ingezet worden:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Computerondersteund onderwijs "Digitale techniek", oefenen en toetsen in de windows omgeving

Auteur(s): 
J.T. van der Veen, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
G.C. ten Bruggencate, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Met behulp van het nieuwe auteurssysteem Inigo is het Computer Ondersteund Onderwijs (COO) programma "Digitale Techniek" gemaakt voor eerstejaars studenten elektrotechniek en informatica aan de Universiteit Twente. Het COO-materiaal is dit studiejaar voor het eerst gebruikt door ongeveer tweehonderdzeventig studenten. In deze presentatie wordt ingegaan op de opzet en inhoud van het COO-programma.

Gebruik van multi media en een expertsysteem shell bij COO- en adviessystemen

Auteur(s): 
J.H.A. Zijlmans, Sector Technisch Onderwijs en Laboratoriumonderwijs, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

COO- en adviessystemen kunnen op vele manieren gerealiseerd worden.
Wij voorzien voor de jaren '90 twee belangrijke ontwikkelingen binnen dit soort systemen:
- het integreren van beeld en geluid binnen één systeem: multimedia
- het 'intelligent' maken van zo'n systeem: geen standaard traject door het aangeboden materiaal, maar een persoon/situatie-afhankelijk traject.

Hulpmiddelen in een programmeeromgeving

Auteur(s): 
P.L.M. Vanneste, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
K. Bertels, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
B.L.R.J. de Decker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Samenvatting: 

Binnen het programmeeronderwijs besteden studenten een niet te verwaarlozen tijd aan schrijven van programma's. Veelal worden deze programma's ook ingetikt en uitgetest op een computer.
De gebruikte programmeeromgeving kan een aantal hulpmiddelen bevatten die dit proces ondersteunen en vergemakkelijken. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op dit gebied, en besluit met een bespreking van een ideale, geïntegreerde programmeeromgeving. We gaan er in deze tekst van uit dat er gewerkt wordt met een Pascal-achtige taal.

Zomerschool Informatica zet scheef beeld recht

Auteur(s): 
P.M. Wognum, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.J.I. Mars, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de studie Informatica aan de Universiteit Twente is bijzonder laag. Om meer meisjes te stimuleren om te kiezen voor een studie Informatica wil de faculteit der Informatica van de Universiteit Twente specifieke maatregelen nemen. Deze maatregelen dienen vooral gericht te zijn op het recht zetten van het huidige beeld van Informatica bij middelbare scholieren. Dit beeld is weinig realistisch, zoals uit een in juni 1991 uitgevoerd onderzoek onder 5-VWO-meisjes bleek.

Een Hink-Stap-Sprong Flowchart Techniek

Auteur(s): 
W.A. Vervoort, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het doel van deze minicursus is om docenten een systematische probleemaanpak (SPA) aan te bieden (de hink-stap-sprong flowchart techniek) die zij bij hun programmeeronderwijs kunnen gebruiken. Deze SPA maakt het mogelijk om zonder gebruik te maken van formele specificatie methoden, zoals invarianten, toch precies genoeg te zijn bij het ontwerpen van herhalingsconstructies. Onder 'de hink-stap-sprong SPA in vogelvlucht' wordt de motivatie en een voorbeeld van de toegepaste methode gegeven.

Simulatie en Implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de lezing wordt ingegaan op de bruikbaarheid van een simulatie- pakket voor onderwijs in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Dit pakket is op de Hogeschool Eindhoven ontwikkeld door de spreker en wordt op twee manieren ingezet:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Een SDM voor - beginnende - case schrijvers

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Het gebruik van cases in het informatiekunde onderwijs mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat ook de vraag naar bruikbare cases toeneemt en dit vormt juist de bottleneck. Veel docenten vinden de cases die er aangeboden worden vaak niet bruikbaar in hun situatie. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, zelf cases te gaan ontwikkelen.

Organisatiegericht ontwerp van datamodel en procesmodel

Auteur(s): 
F. Pen, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze minicursus heeft als doel de deelnemers kennis te laten maken met een nieuwe systeemontwikkelingsbenadering die meer gebaseerd is op de organisatorische werkelijkheid. Op basis van een organisatie(deel)beschrijving presenteren we het maken van een datamodel en een rechtstreeks daarvan afgeleid procesmodel.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO