Demonstratie van een simulatie en implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studenten inzicht geven in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Het simulatiepakket kan op twee manieren voor dit doel ingezet worden:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Doelgroep: