WO

Van theoretische kunde tot praktische kunst

Auteur(s): 
F. Remmen, Remmen & De Brock, Eindhoven
Samenvatting: 

Zoals Chris Date onlangs opmerkte is aanpak zonder gegronde theoretische basis erg onpraktisch.
Twee vragen staan in deze presentatie centraal.
1. Welke theoretische basis is nodig voor toekomstige professionele ontwerpers en bouwers van informatiesystemen?
2. Hoe dient het onderwijs te worden ingericht om deze basis aan te brengen?
Adequaat antwoord op beide vragen is nodig voor een goede ontwikkeling van de praktische kunst van systeembouw.

Een brug tussen onderwijs en informatica

Auteur(s): 
J.C.M.M. Snel, C.C.O./Centrum Computer Opleidingen, Heerlen
Samenvatting: 

In 'informatica-land' is er een toenemende behoefte aan zogeheten interdisciplinaire deskundigen. Een brug tussen de disciplines onderwijs en informatica houdt tweerichtingsverkeer in:
- Informatica in 'het' onderwijs
Meestal verzorgd door niet-informatici.
- Onderwijs in 'de' informatica
Vaak gegeven door onderwijskundig niet-geschoolden.
De doe-het-zelf-sessie zal een eerste aanzet vormen tot bewustmaking van didactische principes.

Windows in een netwerk

Auteur(s): 
G.A. Stallinga, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
B. Hankes, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Het verschaffen van aanvullende kennis voor hen die een netwerk beheren met Windows als grafische gebruikersomgeving.
Voor deze minicursus zal het zich beperken tot het leren optimaliseren van werkstations, dusdanig dat Windows er optimaal op kan 'draaien'.

Computer based training voor Information Engineering Technieken

Auteur(s): 
J.M. van Nes, James Martin & Co. BV, Utrecht
Samenvatting: 

Het tonen van hoogwaardige computer based training (CBT), als onderdeel van een totaal kennisoverdrachtsysteem voor systeemanalyse en systeemontwerp vaardigheden. CBT kent unieke toepassingsmogelijkheden als persoonlijk leermiddel, aangepast aan tempo en beschikbaarheid van de individuele gebruiker. Afgerekend wordt met de fabel dat CBT alleen geschikt is voor oppervlakkige overdracht van kennis. Complexe concepten worden gestructureerd uiteengezet en getoetst op absorptie, waarna de samenhangende opgedane kennis middels oefeningen wordt getest.

Parallel PC-werkstation: de RIKS-MIPS!

Auteur(s): 
J.D. van der Meulen, Project Parallel Processing, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De deelnemer kent de infrastructuur voor een parallel processing practicum op een PC-platform. De deelnemer ervaart de praktijk van parallel processing door gebruik te maken van transputers. De deelnemer verwerft elementair inzicht in de basisconcepten van parallel programmeren in OCCAM en ziet mogelijkheden en toepassingen van parallel processing.

De informatieveld- en informatiestroom-benadering

Auteur(s): 
J. Sietsma RI, TRN Management Consultants Organisatie en Informatie, Nieuwegein
J.W. Koolhaas, TRN Management Consultants Organisatie en Informatie, Nieuwegein
Samenvatting: 

Na het volgen van deze minicursus is de deelnemer in staat het verschil in denkwijze tussen de informatie-veld-benadering en de informatiestroombenadering zodanig te doorzien dat hij in staat is bestaande methoden, op gepaste wijze, kritisch te beoordelen.

Systeemontwikkelingsmethodieken met behulp van de Workbench SDW (System Development Workbench)

Auteur(s): 
J.J. Merk, Sector MTS, Zeeland College, Vlissingen
Samenvatting: 

Er wordt een kort overzicht gegeven van informatiesystemen en hun relatie met bedrijfsprocessen. Specifiek wordt dieper ingegaan op de betekenis en invloed die technische informatiesystemen op het functioneren de organisaties en op de maatschappij in het algemeen uitoefent. Aan de hand van de kenmerken en karakteristieken van technische informatiesystemen wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten van technische informatiesystemen (TI-systemen) en bestuurlijke informatiesystemen (BI-systemen).

Van registratie naar informatie: kantoorautomatisering in de praktijk

Auteur(s): 
P.W. Hoogendoorn, Regionaal Praktijkcentrum Automatisering BV, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemer verwerft:
- inzicht in de dagelijkse praktijk van het geautomatiseerde kantoor
- ervaart het voordeel van het gebruik van kantoorsimulaties in het onderwijs
- maakt kennis met management informatie- en beslissing ondersteunende systemen.

Games for soldiers, not for generals

Auteur(s): 
P. de Jong, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
D. van der Ent, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
B.K. van Linder, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De acroniem FPA wordt over het algemeen gebruikt voor Flexibele Productie Automatisering. De noties die een ieder met dit concept heeft zijn niet altijd dezelfde. Dit geldt ook voor Computer Integrated Manufacturing, CIM, om van de relatie van die twee maar niet te spreken. In feite komt het erop neer dat de concepten voor ogen hebben Flexibel te Produceren met behulp van Automatisering. Zowel nationaal als internationaal wordt men zich bewust dat kwalificatie van het personeel een essentiële factor is bij het opzetten en het uitnutten van de FPA-benadering.

SQL in het onderwijs

Auteur(s): 
H. de Jong, QCQC, Doetinchem
Samenvatting: 

Wat is SQL?
De lezing geeft allereerst de formele definities van databases en de specifieke kenmerken van de echte relationele database.
SQL dankt zijn eenvoud aan het NIET specificeren van 'waar en hoe' vind ik de gegevens, maar volstaat met het vastleggen van: 'Wat wil ik'.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO