WO

Open Educational Resources

Auteur(s): 
ir. Sylvia Stuurman, universitair docent Softwaretechnologie / coördinator, Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
Open Educational Resources, programmeertalen, Scala, professional development
Samenvatting: 

Bij de Open Universiteit is een manier gevonden waarbij, met weinig extra inspanning, gratis cursussen geproduceerd kunnen worden. Een gratis cursus (programmeertaal Scala) is gecreëerd als onderdeel van een vorm van continuous professional development, waarbij een groep docenten zich in een nieuw onderwerp verdiepen. In dit artikel laat Sylvia Stuurman zien hoe dat werkt, met als voorbeeld een op deze wijze tot stand gekomen cursus over de nieuwe programmeertaal Scala. Daarbij geeft ze een overzicht van de ‘lessons learned’.

Themasessie: Wie loopt voorop? Regulier of niet-regulier onderwijs?

Auteur(s): 
Tinie Veenstra-Strijland (Voorzitter), Universitair docent, Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Theo Hoenderkamp, HBO-raad, Den Haag
Theo Mulder, Bijzonder hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht / Directeur Venture Management bv, Delft / Voorzitter Raad van Advies van EXIN, Utrecht
Arie Schinkel, Adviseur NGI, Amsterdam / Secretaris Bestuur van EXIN, Utrecht
Frans Schmitz, Voorzitter Stichting ETI, Rotterdam, Directeur MEAO, Rotterdam
Samenvatting: 

Stellingen
- De samenwerking tussen het reguliere en het niet-reguliere informatica onderwijs is tot nu toe onvoldoende. Er dient meer afstemming plaats te vinden.
- Zwaartepunten van het niet-reguliere onderwijs zijn met name actualiteit, praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid.
- Het reguliere onderwijs kenmerkt zich door diepgang, breedte en een langere opleidingstermijn.
- Voor het niet-reguliere onderwijs is aanpassing aan recente ontwikkelingen op het vakgebied een harde eis; voor het reguliere onderwijs is dit van minder belang.
Toelichting

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Functies, vrouwen en mannen in informatica

Auteur(s): 
C.K.M. Crutzen (Voorzitter), Technische wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
M. Bruin, Directeur Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
P.B. Morssink, Onafhankelijk O&I-consulent, Middelstum
E. van Oost, Universiteit Twente, Enschede
M. Turkenburg, Sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
G. de Zeeuw, Andralogie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Inleiding
Vrouwen en mannen nemen geheel verschillend deel aan informatica. Er oefenen veel minder vrouwen dan mannen een informaticaberoep uit. In de 'harde' informaticaberoepen zijn nauwelijks vrouwen te vinden. In deze beleidssessie zal worden bekeken welke veranderingen gunstig zouden kunnen zijn om het beeld van informatica te veranderen. In deze sessie zullen drie thema's worden besproken.
Vormgeving van de sessie

Themasessie: Integratie van informatica in het Hoger Onderwijs

Auteur(s): 
S.K.Th. Boersma (Voorzitter), Directeur Instituut voor Kennissystemen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
J.J.M. Baeten, Studierichtingsleider BI, Hogeschool West-Brabant, sector Economisch Administratief Onderwijs, Breda
J.L.G. Dietz, Hoogleraar BIK, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
H. van Ingen, General manager Expertisecentrum GEON, Rijkshogeschool Groningen, Groningen
H. van Leeuwen, Afdelingsdirecteur HIO, Hogeschool Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Stellingen
- Alleen als het informatica-opleidingsveld zich in de komende vijf jaar institutionaliseert is er in de toekomst nog plaats voor informatiekunde-opleidingen in het hoger onderwijs (Baeten)
- De investeringen in gebruikersopleidingen, bijvoorbeeld door beschikbaarstelling van applicatieprogrammatuur, dienen door zowel overheid als bedrijfsleven te worden opgevoerd (Boersma, NIOC '90)
- De sleutel tot integratie van informatica is de transformatie van alle (andere) vormen van informatie naar elementaire zinnen in de natuurlijke taal (Dietz)

Database handling voor Letterenstudenten: een omgekeerde benadering

Auteur(s): 
G.M. Welling, Vakgroep Alfa-Informatica, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Onderwijs in databasehandling voor Letterenstudenten dient aangepast te worden aan de referentiekaders van deze groep. Een benadering vanuit de theorie werkt drempel verhogend.
Een aanpak die studenten van een 'intuïtieve' naar een volgens de theorie 'genormaliseerde' vorm leidt heeft sterk de voorkeur.
Het merendeel van de voorbeelden in de literatuur is sterk bedrijfskundig gericht en sluit niet aan bij het interessegebied van de alfa-student.

Factoren die van invloed zijn op het al dan niet overwegen van een studie informatica door VWO-meisjes

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
A. Feteris, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De studierichting informatica binnen de technische wetenschappen, is nog een relatief jonge studierichting. Een studierichting die van oorsprong niet verbonden is aan duidelijke sexe-specifieke en traditionele opvattingen en beelden, zoals veelal wel het geval is met de meeste andere technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Behalve de toelatingseisen (wiskunde B en natuurkunde), zouden er voor VWO-meisjes dan ook feitelijk geen belemmeringen hoeven te bestaan (en mogen bestaan) om deze studierichting te gaan volgen.

Demonstratie van een simulatie en implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studenten inzicht geven in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Het simulatiepakket kan op twee manieren voor dit doel ingezet worden:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Computerondersteund onderwijs "Digitale techniek", oefenen en toetsen in de windows omgeving

Auteur(s): 
J.T. van der Veen, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
G.C. ten Bruggencate, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Met behulp van het nieuwe auteurssysteem Inigo is het Computer Ondersteund Onderwijs (COO) programma "Digitale Techniek" gemaakt voor eerstejaars studenten elektrotechniek en informatica aan de Universiteit Twente. Het COO-materiaal is dit studiejaar voor het eerst gebruikt door ongeveer tweehonderdzeventig studenten. In deze presentatie wordt ingegaan op de opzet en inhoud van het COO-programma.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO