Database handling voor Letterenstudenten: een omgekeerde benadering

Auteur(s): 
G.M. Welling, Vakgroep Alfa-Informatica, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Onderwijs in databasehandling voor Letterenstudenten dient aangepast te worden aan de referentiekaders van deze groep. Een benadering vanuit de theorie werkt drempel verhogend.
Een aanpak die studenten van een 'intuïtieve' naar een volgens de theorie 'genormaliseerde' vorm leidt heeft sterk de voorkeur.
Het merendeel van de voorbeelden in de literatuur is sterk bedrijfskundig gericht en sluit niet aan bij het interessegebied van de alfa-student.

Doelgroep: