WO

Van registratie naar informatie: kantoorautomatisering in de praktijk

Auteur(s): 
P.W. Hoogendoorn, Regionaal Praktijkcentrum Automatisering BV, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemer verwerft:
- inzicht in de dagelijkse praktijk van het geautomatiseerde kantoor
- ervaart het voordeel van het gebruik van kantoorsimulaties in het onderwijs
- maakt kennis met management informatie- en beslissing ondersteunende systemen.

Games for soldiers, not for generals

Auteur(s): 
P. de Jong, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
D. van der Ent, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
B.K. van Linder, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De acroniem FPA wordt over het algemeen gebruikt voor Flexibele Productie Automatisering. De noties die een ieder met dit concept heeft zijn niet altijd dezelfde. Dit geldt ook voor Computer Integrated Manufacturing, CIM, om van de relatie van die twee maar niet te spreken. In feite komt het erop neer dat de concepten voor ogen hebben Flexibel te Produceren met behulp van Automatisering. Zowel nationaal als internationaal wordt men zich bewust dat kwalificatie van het personeel een essentiële factor is bij het opzetten en het uitnutten van de FPA-benadering.

SQL in het onderwijs

Auteur(s): 
H. de Jong, QCQC, Doetinchem
Samenvatting: 

Wat is SQL?
De lezing geeft allereerst de formele definities van databases en de specifieke kenmerken van de echte relationele database.
SQL dankt zijn eenvoud aan het NIET specificeren van 'waar en hoe' vind ik de gegevens, maar volstaat met het vastleggen van: 'Wat wil ik'.

Mogelijkheden van nieuwe media in het (HBO-)onderwijs

Auteur(s): 
C.G. de Jong, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
R. Driessen, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
A.J.M. Oude Ophuis, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
T. Polderman, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
P.J. Teune, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
Samenvatting: 

Op de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg bij de Faculteit Educatieve Opleidingen wordt een pilotstudie verricht naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het onderwijs. Voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde zijn daartoe interactieve programma’s ontwikkeld waarbij beeldmateriaal van een beeldplaatspeler centraal staat. Deze programma’s zijn bestemd voor HBO-studenten. Op dit moment (voorjaar 1992) vinden de eerste try-outs naar studenten plaats.

Instrument Multiplexing via netwerken: simuleren van navigatie-instrumenten van NMEA-0183 interface, zodat elke student met reële data op gesimuleerd beeld kan werken

Auteur(s): 
J.W. Hof, IJmond College Maritiem Instituut IJmond
Samenvatting: 

Bereikbaarheid van het gebruik van elektronische instrumenten vergroten door toepassing van netwerken waarbij oorspronkelijke signaalfuncties via interfaces aan het netwerk doorgegeven worden. Een instrument is op deze wijze voor meerdere studenten tegelijkertijd beschikbaar. Practica worden effectiever door elke student z'n eigen 'ontvanger' te kunnen presenteren, zonder meerdere, veelal kostbare apparatuur aan te hoeven schaffen.

Grondslagen van een nieuwe informatiekunde

Auteur(s): 
J.L.G. Dietz, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

Communicatie tussen mensen heeft een inhoudelijk aspect (de propositie van een zin) en een functioneel of intentioneel aspect (de iIIocutie van een zin). De illocutie blijkt een zeer goede basis te zijn voor het modelleren van het (dynamisch) gedrag van systemen. In deze minicursus wordt de informatiekundige analyse van systemen op die nieuwe grondslag gepresenteerd.

Kun je informatica-opleidingen classificeren?

Auteur(s): 
A.E.N. Hacquebard, Open universiteit, Heerlen
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
D.A.J. Smeets, Hogeschool Gelderland, Arnhem
C.M. Veenstra-Strijland, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Een nieuw classificatieschema (UCSIE) gebruiken als gereedschap bij het vergelijken van curricula in het informatica-onderwijs.

Besturingstechniek en basisvorming

Auteur(s): 
P. Flikweert, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Binnen het vak Techniek in de basisvorming maken leerlingen kennis met de belangrijkste sectoren van de techniek. Eén van die sectoren is de besturingstechniek. De kern daarvan wordt gevormd door geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen.
Om leerlingen inzicht te kunnen geven in de werking van zulke systemen kan de technologieonafhankelijke Sequential Function Chart-methode gehanteerd worden.

Ontwikkeling van individu en organisatie

Auteur(s): 
I. Legorburu, BSO Advies, Eindhoven / ORIGIN International, Veldhoven / Webster University, Leiden
Samenvatting: 

Aan opleiders en trainers van leergroepen binnen de informatietechnologie wordt duidelijk gemaakt hoe men in kan spelen op:
- uiteenlopende (IT) achtergronden van de groepsdeelnemers
- afwijkende eisen en wensen van het individu ten opzicht van de organisatie- en groepsdoelstellingen
- verschillende groepssamenstellingen
- de betekenis van en de rol van de opleider/trainer
- de mogelijkheden van verschillende leertechnieken.

Systeemontwikkeling voor besturingstechniek

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

De complexiteit van geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen is behoorlijk toegenomen en zal ook blijven toenemen. Voor het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke systemen zijn uniforme documentatieregels van belang. Dit geldt zowel bij het vastleggen van de systeemeisen als het systeemontwerp. Steeds meer zullen technici met dergelijke systemen te maken krijgen. In het technisch beroepsonderwijs zal daarom meer aandacht geschonken moeten worden aan complexe systemen en een methode om deze te ontwikkelen.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO