WO

Mogelijkheden van nieuwe media in het (HBO-)onderwijs

Auteur(s): 
C.G. de Jong, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
R. Driessen, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
A.J.M. Oude Ophuis, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
T. Polderman, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
P.J. Teune, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
Samenvatting: 

Op de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg bij de Faculteit Educatieve Opleidingen wordt een pilotstudie verricht naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het onderwijs. Voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde zijn daartoe interactieve programma’s ontwikkeld waarbij beeldmateriaal van een beeldplaatspeler centraal staat. Deze programma’s zijn bestemd voor HBO-studenten. Op dit moment (voorjaar 1992) vinden de eerste try-outs naar studenten plaats.

Instrument Multiplexing via netwerken: simuleren van navigatie-instrumenten van NMEA-0183 interface, zodat elke student met reële data op gesimuleerd beeld kan werken

Auteur(s): 
J.W. Hof, IJmond College Maritiem Instituut IJmond
Samenvatting: 

Bereikbaarheid van het gebruik van elektronische instrumenten vergroten door toepassing van netwerken waarbij oorspronkelijke signaalfuncties via interfaces aan het netwerk doorgegeven worden. Een instrument is op deze wijze voor meerdere studenten tegelijkertijd beschikbaar. Practica worden effectiever door elke student z'n eigen 'ontvanger' te kunnen presenteren, zonder meerdere, veelal kostbare apparatuur aan te hoeven schaffen.

Grondslagen van een nieuwe informatiekunde

Auteur(s): 
J.L.G. Dietz, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

Communicatie tussen mensen heeft een inhoudelijk aspect (de propositie van een zin) en een functioneel of intentioneel aspect (de iIIocutie van een zin). De illocutie blijkt een zeer goede basis te zijn voor het modelleren van het (dynamisch) gedrag van systemen. In deze minicursus wordt de informatiekundige analyse van systemen op die nieuwe grondslag gepresenteerd.

Kun je informatica-opleidingen classificeren?

Auteur(s): 
A.E.N. Hacquebard, Open universiteit, Heerlen
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
D.A.J. Smeets, Hogeschool Gelderland, Arnhem
C.M. Veenstra-Strijland, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Een nieuw classificatieschema (UCSIE) gebruiken als gereedschap bij het vergelijken van curricula in het informatica-onderwijs.

Besturingstechniek en basisvorming

Auteur(s): 
P. Flikweert, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Binnen het vak Techniek in de basisvorming maken leerlingen kennis met de belangrijkste sectoren van de techniek. Eén van die sectoren is de besturingstechniek. De kern daarvan wordt gevormd door geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen.
Om leerlingen inzicht te kunnen geven in de werking van zulke systemen kan de technologieonafhankelijke Sequential Function Chart-methode gehanteerd worden.

Ontwikkeling van individu en organisatie

Auteur(s): 
I. Legorburu, BSO Advies, Eindhoven / ORIGIN International, Veldhoven / Webster University, Leiden
Samenvatting: 

Aan opleiders en trainers van leergroepen binnen de informatietechnologie wordt duidelijk gemaakt hoe men in kan spelen op:
- uiteenlopende (IT) achtergronden van de groepsdeelnemers
- afwijkende eisen en wensen van het individu ten opzicht van de organisatie- en groepsdoelstellingen
- verschillende groepssamenstellingen
- de betekenis van en de rol van de opleider/trainer
- de mogelijkheden van verschillende leertechnieken.

Systeemontwikkeling voor besturingstechniek

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

De complexiteit van geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen is behoorlijk toegenomen en zal ook blijven toenemen. Voor het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke systemen zijn uniforme documentatieregels van belang. Dit geldt zowel bij het vastleggen van de systeemeisen als het systeemontwerp. Steeds meer zullen technici met dergelijke systemen te maken krijgen. In het technisch beroepsonderwijs zal daarom meer aandacht geschonken moeten worden aan complexe systemen en een methode om deze te ontwikkelen.

Applicatie-ontwikkeling met Sequential Function Charts

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

In het technische beroepsonderwijs is er een groeiende behoefte aan het methodisch ontwikkelen van een applicatie. Standaardisatie van de gebruikte symbolen neemt hierbij een belangrijke plaats in. De grafisch georiënteerde 'Sequential Function Chart'-techniek komt hieraan tegemoet. Hiermee kunnen de eisen met betrekking tot een tijdvolgordebesturing eenduidig vastgelegd worden. Deze op Grafcet gebaseerde methode is gestandaardiseerd in de internationale norm IEC 848 en de Nederlandse norm NEN 5848.

Stapsgewijze verfijning expliciet gemaakt

Auteur(s): 
M.R. Kramer, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
E.W. van Ammers, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In het inleidend programmeeronderwijs staat het idee van 'gestructureerd programmeren' doorgaans centraal (wie zou zijn studenten ook anders willen leren programmeren?). Stapsgewijze verfijning is daarbij een gebruikelijke techniek, die in het onderwijs echter vaak impliciet blijft. Studenten moeten leren 'aanvoelen' hoe de methode werkt, door middel van voorbeelden en (in de praktijk) door schade en schande.

Programma-ontwikkeling in inleidend programmeeronderwijs

Auteur(s): 
H. Koppelman, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.M. van Diepen, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De cursus Inleiding in het Programmeren is bedoeld voor technische studenten aan de Universiteit Twente (studielast: honderd uur). De globale leerdoelen zijn: het leren van een programmeertaal en het systematisch leren ontwikkelen van programma's. Deze cursus is onlangs vernieuwd, met als doelstelling het tweede leerdoel nadrukkelijker aan bod te laten komen. In deze presentatie komen een aantal uitgangspunten aan de orde waarop die vernieuwing is gebaseerd.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO