WO

Applicatie-ontwikkeling met Sequential Function Charts

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

In het technische beroepsonderwijs is er een groeiende behoefte aan het methodisch ontwikkelen van een applicatie. Standaardisatie van de gebruikte symbolen neemt hierbij een belangrijke plaats in. De grafisch georiënteerde 'Sequential Function Chart'-techniek komt hieraan tegemoet. Hiermee kunnen de eisen met betrekking tot een tijdvolgordebesturing eenduidig vastgelegd worden. Deze op Grafcet gebaseerde methode is gestandaardiseerd in de internationale norm IEC 848 en de Nederlandse norm NEN 5848.

Stapsgewijze verfijning expliciet gemaakt

Auteur(s): 
M.R. Kramer, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
E.W. van Ammers, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In het inleidend programmeeronderwijs staat het idee van 'gestructureerd programmeren' doorgaans centraal (wie zou zijn studenten ook anders willen leren programmeren?). Stapsgewijze verfijning is daarbij een gebruikelijke techniek, die in het onderwijs echter vaak impliciet blijft. Studenten moeten leren 'aanvoelen' hoe de methode werkt, door middel van voorbeelden en (in de praktijk) door schade en schande.

Programma-ontwikkeling in inleidend programmeeronderwijs

Auteur(s): 
H. Koppelman, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.M. van Diepen, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De cursus Inleiding in het Programmeren is bedoeld voor technische studenten aan de Universiteit Twente (studielast: honderd uur). De globale leerdoelen zijn: het leren van een programmeertaal en het systematisch leren ontwikkelen van programma's. Deze cursus is onlangs vernieuwd, met als doelstelling het tweede leerdoel nadrukkelijker aan bod te laten komen. In deze presentatie komen een aantal uitgangspunten aan de orde waarop die vernieuwing is gebaseerd.

Programmeeronderwijs op de Technische Universiteit Delft

Auteur(s): 
P.G. Kluit, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
W.J. Toetenel, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
F. Ververs, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
Samenvatting: 

Het programmeeronderwijs binnen de opleiding tot Informatica-ingenieur aan de TU-Delft is in 1990 ingrijpend gewijzigd. Daarbij werd gestreefd naar een opzet die enerzijds motiverend en stimulerend zou zijn, anderzijds programmatuurontwikkeling vanaf het begin vanuit een abstract standpunt zou benaderen.

Het begin van een nieuwe era: het einde van het array

Auteur(s): 
J.H. Kerstholt, HIO Enschede, Enschede
A. Stienstra, HIO Enschede, Enschede
J.W.M. Stroet, HIO Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Het begrip array speelt al jarenlang een grote rol als middel om binnen een programma gelijksoortige gegevens te structureren. Een objectgeoriënteerde aanpak maakt het gebruik ervan echter overbodig. In de lezing worden argumenten aangedragen waarom het array uit het (initiële) onderwijs kan en moet verdwijnen. Verder wordt ingegaan op een alternatief dat de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk kan verbeteren.

Onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting informatica en informatiekunde

Auteur(s): 
C.A. van Loon, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
W.A. Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een schets gegeven van een onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting Informatica & Informatiekunde dat binnen de Haagse Hogeschool, sector Informatica wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van het onderwijsgebonden onderzoek binnen deze instelling.
Doel van het onderwijsgebonden onderzoek is erop gericht nieuwe ontwikkelingen in research en praktijk (zoals bijvoorbeeld rond CASE-tools) te volgen en eventuele resultaten te gebruiken voor inzet in het (reguliere) onderwijs.

Technische cognitiewetenschap

Auteur(s): 
T.C. Andringa, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
H.E. de Swart, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
N.A. Taatgen, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft plannen voor een bovenbouwstudie Technische Cognitiewetenschap, de studie van menselijke en kunstmatige intelligentie. De studie wordt een samenwerking tussen Psychologie, Letteren, Natuurkunde, Informatica en Filosofie. Doel van de presentatie is het schetsen van de inhoud en eindtermen van de studie, hoe deze via het curriculum worden bereikt, en wat de beroepsmogelijkheden voor de afgestudeerden zijn.

Literate programming in het onderwijs

Auteur(s): 
E.W. van Ammers, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
M.R. Kramer, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

Het is gebruikelijk om gestructureerd programmeren te onderwijzen met behulp van stapsgewijze verfijning. Maar de werkstukken die studenten inleveren bestaan uit gecompleteerde programma's en de toegepaste verfijningen moeten daar als het ware uit worden ge-'parsed'.
Het zou veel overzichtelijker zijn om omgekeerd te werken: documenteer de verfijningen en genereer daaruit de programmafiles. Knuth heeft deze benadering 'Iiterate programming' genoemd.

De atomaire productkwaliteit van informatiesystemen

Auteur(s): 
J. Acohen, Moret Ernst & Young management consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De laatste tien jaren is de interesse van opleidingsinstituten en ondernemingen verschoven van de programmeerkunst naar relationele databases, case tools en dergelijke. Toch wordt er in ongeveer tien procent van de gestarte nieuwbouwprojecten geen informatiesysteem opgeleverd en de kosten van het testen en onderhouden van 'geslaagde' systemen neemt grote vormen aan. De kunst van het specificeren/programmeren dient weer in ere te worden hersteld.

Creatief computeren

Auteur(s): 
R. Aarbodem, KunstCAD, Den Haag
B. Timroff, KunstCAD, Den Haag
J. van der Aart, KunstCAD, Den Haag
Samenvatting: 

Integreren van creatieve softwarepakketten in:
- DeskTop Publishing: vanaf beginstadium tot eindproduct zoals brochure (DTP) met foto's (digitale fotoverwerking) en illustraties (tekenpakket)
- DeskTop Video: koppeling tussen video en computer: werken naar eindproduct (videofilm) waarin de computer in beeld en geluid heeft ingegrepen
- Sound & Midi: opname geluiden met 'sound-digitizer'. Met behulp van MIDI-keyboard, gitaar of stem en softwarebewerking (sequencer programma's) wordt toegewerkt naar een eindproduct (song).

Pagina's

Subscribe to RSS - WO