WO

Programmeeronderwijs op de Technische Universiteit Delft

Auteur(s): 
P.G. Kluit, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
W.J. Toetenel, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
F. Ververs, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft, Delft
Samenvatting: 

Het programmeeronderwijs binnen de opleiding tot Informatica-ingenieur aan de TU-Delft is in 1990 ingrijpend gewijzigd. Daarbij werd gestreefd naar een opzet die enerzijds motiverend en stimulerend zou zijn, anderzijds programmatuurontwikkeling vanaf het begin vanuit een abstract standpunt zou benaderen.

Het begin van een nieuwe era: het einde van het array

Auteur(s): 
J.H. Kerstholt, HIO Enschede, Enschede
A. Stienstra, HIO Enschede, Enschede
J.W.M. Stroet, HIO Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Het begrip array speelt al jarenlang een grote rol als middel om binnen een programma gelijksoortige gegevens te structureren. Een objectgeoriënteerde aanpak maakt het gebruik ervan echter overbodig. In de lezing worden argumenten aangedragen waarom het array uit het (initiële) onderwijs kan en moet verdwijnen. Verder wordt ingegaan op een alternatief dat de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk kan verbeteren.

Onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting informatica en informatiekunde

Auteur(s): 
C.A. van Loon, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
W.A. Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een schets gegeven van een onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting Informatica & Informatiekunde dat binnen de Haagse Hogeschool, sector Informatica wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van het onderwijsgebonden onderzoek binnen deze instelling.
Doel van het onderwijsgebonden onderzoek is erop gericht nieuwe ontwikkelingen in research en praktijk (zoals bijvoorbeeld rond CASE-tools) te volgen en eventuele resultaten te gebruiken voor inzet in het (reguliere) onderwijs.

Technische cognitiewetenschap

Auteur(s): 
T.C. Andringa, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
H.E. de Swart, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
N.A. Taatgen, Technische Cognitiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft plannen voor een bovenbouwstudie Technische Cognitiewetenschap, de studie van menselijke en kunstmatige intelligentie. De studie wordt een samenwerking tussen Psychologie, Letteren, Natuurkunde, Informatica en Filosofie. Doel van de presentatie is het schetsen van de inhoud en eindtermen van de studie, hoe deze via het curriculum worden bereikt, en wat de beroepsmogelijkheden voor de afgestudeerden zijn.

Literate programming in het onderwijs

Auteur(s): 
E.W. van Ammers, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
M.R. Kramer, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

Het is gebruikelijk om gestructureerd programmeren te onderwijzen met behulp van stapsgewijze verfijning. Maar de werkstukken die studenten inleveren bestaan uit gecompleteerde programma's en de toegepaste verfijningen moeten daar als het ware uit worden ge-'parsed'.
Het zou veel overzichtelijker zijn om omgekeerd te werken: documenteer de verfijningen en genereer daaruit de programmafiles. Knuth heeft deze benadering 'Iiterate programming' genoemd.

De atomaire productkwaliteit van informatiesystemen

Auteur(s): 
J. Acohen, Moret Ernst & Young management consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De laatste tien jaren is de interesse van opleidingsinstituten en ondernemingen verschoven van de programmeerkunst naar relationele databases, case tools en dergelijke. Toch wordt er in ongeveer tien procent van de gestarte nieuwbouwprojecten geen informatiesysteem opgeleverd en de kosten van het testen en onderhouden van 'geslaagde' systemen neemt grote vormen aan. De kunst van het specificeren/programmeren dient weer in ere te worden hersteld.

Creatief computeren

Auteur(s): 
R. Aarbodem, KunstCAD, Den Haag
B. Timroff, KunstCAD, Den Haag
J. van der Aart, KunstCAD, Den Haag
Samenvatting: 

Integreren van creatieve softwarepakketten in:
- DeskTop Publishing: vanaf beginstadium tot eindproduct zoals brochure (DTP) met foto's (digitale fotoverwerking) en illustraties (tekenpakket)
- DeskTop Video: koppeling tussen video en computer: werken naar eindproduct (videofilm) waarin de computer in beeld en geluid heeft ingegrepen
- Sound & Midi: opname geluiden met 'sound-digitizer'. Met behulp van MIDI-keyboard, gitaar of stem en softwarebewerking (sequencer programma's) wordt toegewerkt naar een eindproduct (song).

Het programmeren van lussen, een blijvend probleem?

Auteur(s): 
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
H. Koppelman, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Een belangrijke besturingsstructuur in de meeste programmeertalen is de herhaling of iteratie. In vrijwel iedere inleidende programmeercursus zal er dan ook aandacht aan besteed worden. Omdat cursisten dikwijls fouten maken op dit terrein, laten we enkele benaderingen de revue passeren. Wij zullen daarbij ondermeer putten uit onze ervaring in het geven van programmeeronderwijs aan niet-informatici.

Modelbegrip: basis voor efficiënte aanpak

Auteur(s): 
L.H.W.A. van de Bosch, Remmen & De Brock, Eindhoven
Samenvatting: 

Gebruik van methoden bij ontwerp en bouw van informatiesystemen resulteert niet automatisch in goede informatiesystemen. Om goede informatiesystemen te ontwerpen is in de eerste plaats inzicht in datamodellen nodig.
Doel van deze minicursus is opleiders in te laten zien dat binnen het onderwijs op het gebied van informatiesystemen het verschaffen van inzicht in datamodellen een belangrijke(re) plaats dient in te nemen.

Oberon als eerste programmeertaal

Auteur(s): 
G. Bos, Alfa-informatica, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Oberon, de nieuwste programmeertaal uit de koker van Niklaus Wirth, combineert de beste eigenschappen van Pascal en Modula-2, heeft een eenvoudiger structuur en desondanks meer mogelijkheden. Je mag daarom verwachten dat de taal niet alleen geschikt is voor het schrijven van operating systems en andere complexe programma's, waarvoor nu C en Modula-2 worden gebruikt, maar dat hij ook goed kan dienen als taal voor het programmeeronderwijs.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO