Hulpmiddelen in een programmeeromgeving

Auteur(s): 
P.L.M. Vanneste, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
K. Bertels, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
B.L.R.J. de Decker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Samenvatting: 

Binnen het programmeeronderwijs besteden studenten een niet te verwaarlozen tijd aan schrijven van programma's. Veelal worden deze programma's ook ingetikt en uitgetest op een computer.
De gebruikte programmeeromgeving kan een aantal hulpmiddelen bevatten die dit proces ondersteunen en vergemakkelijken. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op dit gebied, en besluit met een bespreking van een ideale, geïntegreerde programmeeromgeving. We gaan er in deze tekst van uit dat er gewerkt wordt met een Pascal-achtige taal.