WO

Research HCI & Media

Auteur(s): 
Lambert Zaad MSc, promovendus, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
CSCW, HCI, communicatie, ontwerp
Samenvatting: 

Tijdens deze presentatie kwamen de aanwezigen meer te weten over het eerste afgeronde veldonderzoek bij het Schakel‐ en Meldcentrum van ProRail. Het doel van het promotieonderzoek van Lambert Zaad is het vergroten van de communicatie‐ondersteunende rol van ICT‐systemen in coördinatiecentra.

IS-onderwijs - Datagericht informatiesysteem onderwijs en dogfooding

Auteur(s): 
Lloyd Rutledge, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
onderwijs en onderzoek in ICT, beoordelen, toetsen, ICT-doorstroom
Samenvatting: 

De presentatie en het artikel beschrijven het toepassen van datagerichte informatiesysteemtechnologieën op het doceren van cursussen over dezelfde technologieën. De cursussen van de Open Universiteit, Ontwikkelpracticum en Semantic Web fungeren als casussen.

Webcultuur

Auteur(s): 
Herman Koppelman, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
webcultuur, samenleving, websites
Samenvatting: 

In de cursus Webcultuur van de Open Universiteit die is bedoeld voor studenten Informatica en Informatiekunde (maar ook voor studenten met een achtergrond die buiten de ICT ligt), staan de begrippen web, cultuur, communicatie en webontwerp centraal. De cursus biedt zowel theoretische als meer praktisch georiënteerde onderdelen.

MOOC-ontwikkeling

Auteur(s): 
Robert Schuwer, universitair hoofddocent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
MOOC, OER, open education
Samenvatting: 

Het jaar 2012 is het jaar van de Open Online Course (MOOC). Wat is een MOOC? Een MOOC is een vorm van open onderwijs, en de letters staan voor:
Massive veel deelnemers (> getal van Dunbar)
Open vrije toegang
Online via internet
Course eenheid van aanbod is een cursus (5‐10 weken doorlooptijd)

Research SW-Project

Auteur(s): 
prof.dr. Marko C.J.D. van Eekelen, hoogleraar Software Technologie, Open Universiteit Nederland / Radboud Universiteit Nijmegen
Trefwoorden: 
projectonderwijs, software-ontwikkeling, onderzoek
Samenvatting: 

Het combineren van software projectwerk met onderzoek aspecten is een uitdaging. Dit artikel gaat in op ervaringen met het combineren van projectwerk met onderzoek aspecten zowel bij de Radboud Universiteit (binnen GipHouse in de Master Informatica) als bij de Open Universiteit (bij het Afstudeer Project van de Bachelor Informatica). De doelen op de twee universiteiten zijn in heel algemene zin vergelijkbaar. In concrete zin zijn er verschillen. Ook de uitwerkingen verschillen. Niet alle onderzoekleerdoelen blijken met softwareprojectwerk verenigbaar te zijn.

Research @ Web

Auteur(s): 
Jan Worst, extern promovendus, Universiteit Tilburg, Graduate School for Humanities
Trefwoorden: 
web-based framework, knowledge base, ontologie, metadata, algoritmen en i-Health
Samenvatting: 

Onderdeel van i‐Health vormt onder andere de screening en monitoring van risicogroepen op colorectale kanker, die wordt ondersteund door een intelligent web‐based proces. Het onderzoek dat aan u gepresenteerd werd betrof het volgende probleem: Is het mogelijk de bio‐markers gebaseerd op bloedmonsters onder te brengen in een kennisbank, die verbonden is met een voor artsen bestemd intelligent web‐based proces?

Kwaliteit afstuderen

Auteur(s): 
prof. dr. Piet Ribbers, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Universiteit Tilburg
Trefwoorden: 
afstudeeronderzoek, afstudeerverslag, kwaliteitseisen, accreditatie
Samenvatting: 

De subtitel van de presentatie is een regelmatig terugkerende vraag van hbo‐afgestudeerden die een masteropleiding volgen aan de universiteit en daarvoor een afstudeerrapport schrijven. Verschillende onderzoek types in hbo‐afstudeerrapporten van ICT‐bachelors passeerden tijdens deze presentatie de revue, daarnaast werd ingegaan op onderzoek vaardigheden die van deze specifieke studenten verwacht mogen worden.

Robotica 2020

Auteur(s): 
Stefano Stramigioli, hoogleraar, Universiteit Twente
Trefwoorden: 
robotics, robotica, future, social challenges
Samenvatting: 

Stramigioli nam het publiek mee op een reis door de robotica. Wat is robotica nu eigenlijk? Robotica is ICT met gevoelens en de mogelijkheid om te bewegen. De hoogleraar gaf een kort historisch overzicht en voorspelde later in zijn presentatie een sterke groei van, met name, de service‐robotica. Vervolgens ging hij in op enkele toepassingen gericht op de oplossing van sociale uitdagingen.

Informaticadisciplines

Auteur(s): 
prof. dr. Lex Bijlsma, decaan, faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
informaticaopleidingen, beroepenveld, curricula
Samenvatting: 

Het vakgebied dat vanaf 1981 in academische opleidingen informatica behandeld werd, is sindsdien uiteengevallen in een aantal afzonderlijke opleidingstrajecten. Dat heeft twee oorzaken:
1. De differentiatie in het beroepenveld. Werkgevers zoeken niet meer eenvoudig een ICT’er zonder dit nader te specificeren. Weliswaar is het niet nodig daarin zo ver te gaan als het Ngi, dat in zijn inventarisatie van ICT‐beroepen vele tientallen functies identificeerde, maar een aantal hoofdstromen valt toch duidelijk te onderscheiden.

Apps in curricula

Auteur(s): 
ir. Sylvia Stuurman, universitair docent Softwaretechnologie / coördinator, Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
apps, web-apps, programmeeronderwijs
Samenvatting: 

Voor studenten is het aantrekkelijk om apps te leren bouwen: het is leuk om iets te maken dat je op je eigen mobiele telefoon kunt draaien, en het opent de mogelijkheid om te proberen apps te bouwen voor een groot publiek. Een voorbeeld of een opdracht waarin met apps wordt gewerkt binnen een vak, werkt dus stimulerend voor studenten. Binnen de afdeling Softwaretechnologie van de faculteit Informatica van de Open Universiteit hebben we daarom onderzocht of en hoe we apps en web‐apps zouden kunnen gebruiken in ons curriculum. Niet als ondersteuning, maar als onderwerp voor studenten.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO