WO

CSERC: Visualization in CS Education

Auteur(s): 
R. AlTarawneh, Kaiserslautern University, Germany
S.R. Humayoun, Kaiserslautern University, Germany
Samenvatting: 

In this article / presentation, we proposed a two‐perspective visualization approach to show how the visualization power can be utilized in explaining some computer science concepts during the lecture. Mainly, explaining an abstract concept in theoretical computer science requires a lot of imagination of the entities relations in the underlying algorithm or in the underlying data flow. Lecturers need the help of some of visualization techniques in conveying these complex concepts.

CSERC: Adult CS Learning

Auteur(s): 
E. Rogier, Open Universiteit Nederland
G. van der Veer, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

We discuss adult learning in the domain of information technology. Our focus is on adult distance learning, with examples for ICT design. We show how adult learning in this case differs from traditional school learning and how teaching goals may differ from learning goals. In order to develop generic understanding of how to design for adult learning we choose action research as technique for our empirical investigation and growing understanding.

CSERC: Business Rule Language

Auteur(s): 
Lex Wedemeijer, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Business rules are an important concept in today’s business operations. Students in a Business Management and IT curriculum must learn the basics of business rules by capturing and describing the declarative rules that apply in a restricted business context. Learning to specify rules in exact detail is hampered by the lack of rule languages suited for instructional purposes. Natural language or semi‐formal languages are too versatile and imprecise, whereas most formal languages presuppose advanced knowledge of mathematics and set theory.

Research HCI & Media

Auteur(s): 
Lambert Zaad MSc, promovendus, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
CSCW, HCI, communicatie, ontwerp
Samenvatting: 

Tijdens deze presentatie kwamen de aanwezigen meer te weten over het eerste afgeronde veldonderzoek bij het Schakel‐ en Meldcentrum van ProRail. Het doel van het promotieonderzoek van Lambert Zaad is het vergroten van de communicatie‐ondersteunende rol van ICT‐systemen in coördinatiecentra.

IS-onderwijs - Datagericht informatiesysteem onderwijs en dogfooding

Auteur(s): 
Lloyd Rutledge, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
onderwijs en onderzoek in ICT, beoordelen, toetsen, ICT-doorstroom
Samenvatting: 

De presentatie en het artikel beschrijven het toepassen van datagerichte informatiesysteemtechnologieën op het doceren van cursussen over dezelfde technologieën. De cursussen van de Open Universiteit, Ontwikkelpracticum en Semantic Web fungeren als casussen.

Webcultuur

Auteur(s): 
Herman Koppelman, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
webcultuur, samenleving, websites
Samenvatting: 

In de cursus Webcultuur van de Open Universiteit die is bedoeld voor studenten Informatica en Informatiekunde (maar ook voor studenten met een achtergrond die buiten de ICT ligt), staan de begrippen web, cultuur, communicatie en webontwerp centraal. De cursus biedt zowel theoretische als meer praktisch georiënteerde onderdelen.

MOOC-ontwikkeling

Auteur(s): 
Robert Schuwer, universitair hoofddocent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
MOOC, OER, open education
Samenvatting: 

Het jaar 2012 is het jaar van de Open Online Course (MOOC). Wat is een MOOC? Een MOOC is een vorm van open onderwijs, en de letters staan voor:
Massive veel deelnemers (> getal van Dunbar)
Open vrije toegang
Online via internet
Course eenheid van aanbod is een cursus (5‐10 weken doorlooptijd)

Research SW-Project

Auteur(s): 
prof.dr. Marko C.J.D. van Eekelen, hoogleraar Software Technologie, Open Universiteit Nederland / Radboud Universiteit Nijmegen
Trefwoorden: 
projectonderwijs, software-ontwikkeling, onderzoek
Samenvatting: 

Het combineren van software projectwerk met onderzoek aspecten is een uitdaging. Dit artikel gaat in op ervaringen met het combineren van projectwerk met onderzoek aspecten zowel bij de Radboud Universiteit (binnen GipHouse in de Master Informatica) als bij de Open Universiteit (bij het Afstudeer Project van de Bachelor Informatica). De doelen op de twee universiteiten zijn in heel algemene zin vergelijkbaar. In concrete zin zijn er verschillen. Ook de uitwerkingen verschillen. Niet alle onderzoekleerdoelen blijken met softwareprojectwerk verenigbaar te zijn.

Research @ Web

Auteur(s): 
Jan Worst, extern promovendus, Universiteit Tilburg, Graduate School for Humanities
Trefwoorden: 
web-based framework, knowledge base, ontologie, metadata, algoritmen en i-Health
Samenvatting: 

Onderdeel van i‐Health vormt onder andere de screening en monitoring van risicogroepen op colorectale kanker, die wordt ondersteund door een intelligent web‐based proces. Het onderzoek dat aan u gepresenteerd werd betrof het volgende probleem: Is het mogelijk de bio‐markers gebaseerd op bloedmonsters onder te brengen in een kennisbank, die verbonden is met een voor artsen bestemd intelligent web‐based proces?

Kwaliteit afstuderen

Auteur(s): 
prof. dr. Piet Ribbers, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Universiteit Tilburg
Trefwoorden: 
afstudeeronderzoek, afstudeerverslag, kwaliteitseisen, accreditatie
Samenvatting: 

De subtitel van de presentatie is een regelmatig terugkerende vraag van hbo‐afgestudeerden die een masteropleiding volgen aan de universiteit en daarvoor een afstudeerrapport schrijven. Verschillende onderzoek types in hbo‐afstudeerrapporten van ICT‐bachelors passeerden tijdens deze presentatie de revue, daarnaast werd ingegaan op onderzoek vaardigheden die van deze specifieke studenten verwacht mogen worden.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO