WO

Het domein van het leerplan Technische Informatiesystemen

Auteur(s): 
S. van den Bosch, Stichting EXIN, Utrecht / Stork Demtec B.V., Amersfoort
Samenvatting: 

Het leerplan TIS van Stichting EXIN heeft als domein de toepassing van informatica in de techniek. Doelgroep van het leerplan is de vaktechnicus (een materiedeskundige) die technische informatiesystemen (CAD/CAE/CAM/CAPS, etc.) moet toepassen in zijn specifieke situatie.

Scholing en training

Auteur(s): 
L.A.M. Mathijssen, Postbank N.V., Amterdam
Samenvatting: 

Kennis en kennisoverdracht zijn voor het bedrijfsleven fundamentele levensaders. In het Europa van 1992 is een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven onontbeerlijk. Dat vraagt om een marktgericht beleid en een duidelijke identiteit van zowel regulier als niet-regulier onderwijs.

Emancipatorische onderwijsmaatregelen binnen de Introductiecursus informatica - een onderzoeksproject van de Open universiteit

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C.K.M. Crutzen, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
G.J.M. Joosten, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Een verslag van de achtergronden, de opzet en de uitvoering van een onderzoeksproject waarin onderwijsmaatregelen zijn ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd voor het verbeteren van de instroom, het onderwijsrendement en de doorstroming van vrouwen binnen het informatica- onderwijs aan de Ou.

De Academie voor Informatica: Ervaring en Plannen op het gebied van de Kerninformatica

Auteur(s): 
R.P. van de Riet, Faculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

In 1988 werd door de drie Universiteiten te Amsterdam en Utrecht en het Centrum voor Wiskunde en Informatica de Academie voor Informatica (AvI) opgericht om beroepsonderwijs op academisch niveau te verzorgen. In dit artikel zal opzet en structuur van de AvI kort worden aangegeven. De ervaringen tot nu toe en de plannen met betrekking tot de opleiding in de kerninformatica, in het bijzonder de werkwijze om tot een verantwoord curriculum te komen, van de AvI zullen worden besproken.

De ondernemende universiteit op de onderwijsmarkt

Auteur(s): 
J.J. Ehrhardt, PAO Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Het artikel schetst de ontwikkelingen die zich op het terrein van de bedrijfsgerichte opleidingen vanuit de universiteiten hebben voorgedaan en trekt de lijnen door naar de toekomst. De verwachting wordt uitgesproken dat de belangstelling voor langlopende cursussen verder zal afnemen ten gunste van de interesse in korte cursussen.

Een integrerende benadering van de informatica in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs

Auteur(s): 
R. Boute, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

Onderwijs in de informatica heeft voordeel bij een betere samenhang met de andere exacte vakken. In het VWO is dit mogelijk door integratie in de vakken wiskunde (wiskundige functies en functionele programma's) en natuurkunde; in het WO door voor de informatica de systeemtheorie als uitgangspunt te nemen, en omwille van de methodiek zowel aan natuurkunde als aan wiskunde een belangrijke plaats toe te kennen.

Pragmatische informatie-analyse

Auteur(s): 
J.L.G. Dietz, Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot het betrekken van de pragmatische beschouwingswijze in de informatieanalyse, naast de bestaande semantische analyse. Als pendant van het conceptuele gegevensschema wordt het conceptuele stroomschema geïntroduceerd.

Bijscholing Toepassingsgerichte Informatica voor academici en HBO'ers

Auteur(s): 
T.J. van Weert, Faculteit Wiskunde en Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen / International Academic Centre for Informatics, Nijmegen
Samenvatting: 

Automatisering, informatisering, communicatisering. Stormachtige ontwikkeling van de informatica dwingt het bedrijfsleven tot innovatie en doet groeiende behoefte ontstaan aan hoogopgeleide informatici. In zittend automatiseringspersoneel zit kapitaal aan bedrijfskennis. Hoogwaardige bijscholing moet hun informaticakennis op niveau "State of the Art" brengen.

Opleiding tot docent informatica

Auteur(s): 
F. van Rijn, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Sinds 1988 verzorgt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Algemene Hogeschool Amsterdam een experimentele opleiding tot docent informatica. Na een korte schets van het ons taan van de opleiding volgt een beschrijving van het curriculum en de verdere ontwikkelingen. Ter afsluiting wordt een pleidooi gehouden voor een reguliere opleiding tot docent informatica.

Tekst-Based-Management-Systemen: 'ze komen eraan!'

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
R. Smedinga, Smedinga, Archief-, Bibliotheek- en Documentatiebeheer, Vorden
Samenvatting: 

Binnen het onderwijs bestaan problemen met het beheersen van de verschillende soorten informatiemateriaal. Tekst Based Management Systemen bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden. De kwaliteit van een toepassing wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin erover is nagedacht.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO