Van theoretische kunde tot praktische kunst

Auteur(s): 
F. Remmen, Remmen & De Brock, Eindhoven
Samenvatting: 

Zoals Chris Date onlangs opmerkte is aanpak zonder gegronde theoretische basis erg onpraktisch.
Twee vragen staan in deze presentatie centraal.
1. Welke theoretische basis is nodig voor toekomstige professionele ontwerpers en bouwers van informatiesystemen?
2. Hoe dient het onderwijs te worden ingericht om deze basis aan te brengen?
Adequaat antwoord op beide vragen is nodig voor een goede ontwikkeling van de praktische kunst van systeembouw.