WO

Informatiekunde, een avontuurlijk vak

Auteur(s): 
D.A.C.M. Bakker, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien
Samenvatting: 

Het vak informatiekunde in de propedeutische fase in het hoger onderwijs leent zich bij uitstek voor het bevorderen van een probleemgerichte, integratieve en communicatieve houding van studenten. Een dergelijke onderwijsopzet bevordert de deelname van meisjes aan het informatica-onderwijs en werkt mee aan het creëren van een actieve studiehouding.

Equivalentie van gegevensschema's op basis van informatiewaarde

Auteur(s): 
L.M.M. Dicker, HEAO Sittard
K.A.M. Lemmen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Tijdens het ontwerpen van een informatiesysteem treedt het probleem op dat voor hetzelfde objectsysteem meer dan één gegevensschema geconstrueerd kan worden. Een omgeving waar dit probleem zich duidelijk voordoet, is de onderwijssituatie. Tijdens practica worden door verschillende groepen studenten vaak verschillende gegevensschema's ontworpen van eenzelfde casus. De beoordelaars van deze schema's worden geconfronteerd met het probleem om te bepalen of de ontworpen schema's wel of niet gelijk zijn.

Een raamwerk voor modulen en examens van Stichting EXIN

Auteur(s): 
P.P. Cras, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het beeld van aanbieders van opleidingen en van opleidingen zelf is drastisch gewijzigd ten opzichte van vijf jaar geleden. De mogelijkheden van het volgen van opleidingen zijn enorm toegenomen, zowel naar inhoud als naar keuze van het type en de vorm van opleiding. Stichting EXIN heeft in haar geledingen een beleidsdiscussie gevoerd en vervolgens wegen uitgezet die in de komende periode bewandeld moeten worden om haar maatschappelijke functie te kunnen blijven waarmaken.

Het ontwerpen van parallelle algoritmen

Auteur(s): 
Th.G. Cats, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de post-HBO-cursus 'Parallel Processing' wordt een nieuwe ontwerpmethode voor parallelle algoritmen gebruikt. De resulterende algoritmen kunnen op verschillende wijzen geïmplementeerd worden. Communicatie vindt plaats door het uitwisselen van boodschappen.
De deelnemer aan de minicursus neemt kennis van deze ontwerpmethode en krijgt opgaven voorgelegd om de methode zelf uit te proberen.

Technische evolutie en educatieve trajecten (gericht op flexibele productie-automatisering)

Auteur(s): 
A.J.J. van der Burg, KOMPAKTGROEP, Den Bosch
L.H.Th.M. van Beukering, Adviesbureau WALBIRN, Bladel
Samenvatting: 

Het lijkt alsof de huidige samenleving zo bol staat van de nieuwe ontwikkelingen dat de snelheid waarmee de desbetreffende kennisdomeinen van een nieuwe inhoud voorzien moeten worden de onderwijsontwikkelaars en onderwijsgevenden voor onoverkomelijke problemen stelt.

Kennissystemen als casestudie in afstandsonderwijs

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer. Twee cursussen over hetzelfde onderwerp, beide gepresenteerd als afstandsonderwijs, maar via zeer verschillende media - dat biedt een ideale gelegenheid om verschillende vormen van afstandsonderwijs te bespreken en te evalueren.

Twee cursussen kennissystemen

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer.

Het domein van het leerplan Technische Informatiesystemen

Auteur(s): 
S. van den Bosch, Stichting EXIN, Utrecht / Stork Demtec B.V., Amersfoort
Samenvatting: 

Het leerplan TIS van Stichting EXIN heeft als domein de toepassing van informatica in de techniek. Doelgroep van het leerplan is de vaktechnicus (een materiedeskundige) die technische informatiesystemen (CAD/CAE/CAM/CAPS, etc.) moet toepassen in zijn specifieke situatie.

Scholing en training

Auteur(s): 
L.A.M. Mathijssen, Postbank N.V., Amterdam
Samenvatting: 

Kennis en kennisoverdracht zijn voor het bedrijfsleven fundamentele levensaders. In het Europa van 1992 is een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven onontbeerlijk. Dat vraagt om een marktgericht beleid en een duidelijke identiteit van zowel regulier als niet-regulier onderwijs.

Emancipatorische onderwijsmaatregelen binnen de Introductiecursus informatica - een onderzoeksproject van de Open universiteit

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C.K.M. Crutzen, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
G.J.M. Joosten, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Een verslag van de achtergronden, de opzet en de uitvoering van een onderzoeksproject waarin onderwijsmaatregelen zijn ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd voor het verbeteren van de instroom, het onderwijsrendement en de doorstroming van vrouwen binnen het informatica- onderwijs aan de Ou.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO