Een brug tussen onderwijs en informatica

Auteur(s): 
J.C.M.M. Snel, C.C.O./Centrum Computer Opleidingen, Heerlen
Samenvatting: 

In 'informatica-land' is er een toenemende behoefte aan zogeheten interdisciplinaire deskundigen. Een brug tussen de disciplines onderwijs en informatica houdt tweerichtingsverkeer in:
- Informatica in 'het' onderwijs
Meestal verzorgd door niet-informatici.
- Onderwijs in 'de' informatica
Vaak gegeven door onderwijskundig niet-geschoolden.
De doe-het-zelf-sessie zal een eerste aanzet vormen tot bewustmaking van didactische principes.