De bruikbaarheid van COO-toepassingen binnen de individuele opleiding technisch ontwerper

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
H.W.A. Tromp, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

In 1990 is Volmac Toptraining een project gestart om ervaring op te doen met interactieve COO-toepassingen binnen een individuele opleidingsmethode. In opdracht van Volmac Toptraining zijn COO-modules ontwikkeld en geïntegreerd binnen de vakopleiding Technisch Ontwerp (TO). Deze COO-modules vervangen individuele coachgesprekken. Onder begeleiding van de Katholieke Universiteit Nijmegen is een evaluatie-onderzoek verricht naar kwaliteit, kosten en opbrengsten.