WO

Mankeert er wat aan gebruikers? (Integratie van informatietechnologie in het Hoger Onderwijs: een achtergebleven terrein)

Auteur(s): 
S.K.Th. Boersma, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Mede door onvoldoende integratie van informatietechnologie in het (hoger) onderwijs worden gebruikers nog steeds als onvolwassen getypeerd. In dit artikel worden oorzaken besproken en worden oplossingen aangedragen. Een van de oplossingen: een 2e-fase beroepsopleiding Kennissystemen in Groningen wordt verder uitgewerkt.

Interactie als kern van het leerproces - Ervaringen in het UK-OU programma 'Master of Open and Distance Education'

Auteur(s): 
Arnold Muhren, ICT adviseur, Hogeschool Alkmaar / projectleider Regionaal Centrum voor Leertechnologie in Noord-Holland
Frans Jacobs, beleidsmedewerker en coördinator ICT, Hogeschool Maastricht
Samenvatting: 

Het driejarige programma Master of Open and Distance Education biedt een postacademische opleiding die diep ingaat op de mogelijkheden van ICT in het hoger onderwijs, m.n. in het zogenaamde 'afstandsonderwijs'. De opleiding biedt een rijke omgeving in een' Asynchronis Learning Network' waarin als lesmaterialen beschikbaar zijn uitgebreide schriftelijke cursusgidsen en artikelen, netwerkbronnen, catalogi, on-line artikelen, specialistische boeken (o.a.

Agent-based computing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jan Treur, Onderzoeksgroep Agenttechnologie, Afdeling Kunstmatige Intelligentie, Vrije Universiteit Amsterdam
Trefwoorden: 
Agent, Multi-agent System
Samenvatting: 

In het kort komen een aantal voorbeelden en basisbegrippen aan de orde en wordt een overzicht gegeven over enkele toepassingsgebieden van agenttechnologie. Besloten wordt met een korte schets van de inpassing van het onderwerp agenttechnologie in het curriculum Kunstmatige Intelligentie aan de VU.

Human-computer interaction binnen het informaticaonderwijs

Auteur(s): 
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent, Universiteit Twente
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
Trefwoorden: 
Human-computer interaction, interactieve systemen, ontwerpen, cognitieve psychologie, evaluatie
Samenvatting: 

Er wordt een ontwerpgerichte benadering van onderwijs in human-computer interaction beschreven. Bijdragen vanuit diverse disciplines worden daarbij geïntegreerd tot een inhoudelijk samenhangend traject, dat uit verschillende fasen en activiteiten bestaat. De gebruiker neemt in het traject een centrale plaats in. Het eindproduct is een volledige specificatie van (l) de functionaliteit, (2) de dialogen, en (3) de representatie van het te bouwen interactieve systeem.

Het reguliere Hoger Onderwijs en de Kennis-Economie

Auteur(s): 
Jeroen Teelen, oprichter en directeur, Teelen Kennismanagement
Trefwoorden: 
Onderwijs, Kenniseconomie, Derde geldstromen, Bedrijven, Competentie, Curriculum, Mobiliteit, Bestuur, Deeltijdonderwijs, Marketing
Samenvatting: 

Ons huidig Hoger Onderwijs is inhoudelijk grotendeels gebaseerd op curricula. De Kenniseconomie vereist echter een geheel andere aanpak. Competentiedenken versus curriculumdenken veranderen zowel de onderwijsprogramma's als ook de het onderwijsproces en de relatie met het bedrijfsleven.

TeLeTOP

Auteur(s): 
Wim de Boer
Samenvatting: 

Bij Toegepaste Onderwijskunde draaien we op dit moment het faculteitsbrede-ICT-invoeringsproject TeLeTOP.
Veel ICT-vernieuwingen borduren voort op de CBT-traditie van het streven de docent te vervangen door slimme techniek. TO breekt radicaal met deze traditie en stelt de docent weer centraal in het onderwijs. Voor de vormgeving van de ICT-Ieeromgeving en de tools voor docent en student heeft dit verstrekkende gevolgen.

MATHESIS Wiskunde cursussen ondersteund door ICT voor Studiehuis VO en Propedeuse HO

Auteur(s): 
drs. A. Jurgens, informatiespecialist, InfoManagement
drs. W.G. Zijlstra, onderwijskundige, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie
Trefwoorden: 
netwerk, educatie, wiskunde, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Samenvatting: 

Een multi-user DataBase Management Systeem® op een centrale server ondersteunt de individuele leerwegen van cursisten. Er kan zowel online als offline worden gestudeerd. Van elke cursist wordt een logfile op micro-handelingsniveau bijgehouden, geanalyseerd en teruggekoppeld naar de cursist (online: in real time). Mathesis is een ICT-innovatieproject en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (1996 - 2001).

Nieuwe werkvormen in HCI-onderwijs

Auteur(s): 
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent Universiteit Twente
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
Trefwoorden: 
Probleemgestuurd, human-computer interaction, teleleren
Samenvatting: 

Er wordt een presentatie/demonstratie gegeven van een cursus Human-computer interaction (HCI). De cursus is probleemgestuurd. Groepen van studenten krijgen de opdracht een interactief systeem te ontwerpen. De groepen maken daarbij gebruik van een 'shared workspace' en zo nodig van 'real-time conferencing'. Voor relevante bronnen worden studenten veelal verwezen naar het WWW.
De eerste ervaringen met de cursus worden beschreven.

Using broadcast technology in higher education

Auteur(s): 
prof.dr. Paul M.E. De Bra, Hoogleraar Informatiesystemen, Technische Universiteit Eindhoven
Trefwoorden: 
distance education, data broadcast
Samenvatting: 

In (higher) education there is a growing need to distribute large quantities of timely data to many people (almost) simultaneously. The Eindhoven University of Technology cooperates with Industry (formerly Simac) to introduce data broadcast technology to deliver course material (files and audio or video streams) to students. Internet is used for registering requests and also as a feedback channel.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO