WO

Wiskunde in het lagere jaars informatica curriculum

Auteur(s): 
H.C.A. van Tilborg, Productgroep Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
E.M. van de Vrie, Productgroep Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
G. Zwaneveld, Productgroep Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De inhoud en omvang wordt geschetst van het wiskunde onderwijs in de informatica opleiding van een aantal Nederlandse universiteiten. Hierbij worden opmerkelijke overeenkomsten, verschillen en trends gesignaleerd.

Leren methodisch programmeren

Auteur(s): 
Th.J.M. Tromp, SCO, Amsterdam
J.J. Brunekreef, Faculteit Wiskunde & Informatica, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Een leeromgeving voor informatica-onderwijs in het WO

Auteur(s): 
D. Tempelaar, vakgroep Kwantitatieve Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt ingegaan op onderwijsmethoden voor het onderwijs van bestuurlijke informatica en andere kwantitatieve vakken in de studie economie, en wordt de keuze toegelicht voor een combinatie van het individuele studiesysteem en het gebruik van leeromgevingen, in een curriculum dat voor de overige vakgebieden is gebaseerd op de methode van het probleemgestuurd onderwijs.

Mankeert er wat aan gebruikers? (Integratie van informatietechnologie in het Hoger Onderwijs: een achtergebleven terrein)

Auteur(s): 
S.K.Th. Boersma, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Mede door onvoldoende integratie van informatietechnologie in het (hoger) onderwijs worden gebruikers nog steeds als onvolwassen getypeerd. In dit artikel worden oorzaken besproken en worden oplossingen aangedragen. Een van de oplossingen: een 2e-fase beroepsopleiding Kennissystemen in Groningen wordt verder uitgewerkt.

Interactie als kern van het leerproces - Ervaringen in het UK-OU programma 'Master of Open and Distance Education'

Auteur(s): 
Arnold Muhren, ICT adviseur, Hogeschool Alkmaar / projectleider Regionaal Centrum voor Leertechnologie in Noord-Holland
Frans Jacobs, beleidsmedewerker en coördinator ICT, Hogeschool Maastricht
Samenvatting: 

Het driejarige programma Master of Open and Distance Education biedt een postacademische opleiding die diep ingaat op de mogelijkheden van ICT in het hoger onderwijs, m.n. in het zogenaamde 'afstandsonderwijs'. De opleiding biedt een rijke omgeving in een' Asynchronis Learning Network' waarin als lesmaterialen beschikbaar zijn uitgebreide schriftelijke cursusgidsen en artikelen, netwerkbronnen, catalogi, on-line artikelen, specialistische boeken (o.a.

Agent-based computing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jan Treur, Onderzoeksgroep Agenttechnologie, Afdeling Kunstmatige Intelligentie, Vrije Universiteit Amsterdam
Trefwoorden: 
Agent, Multi-agent System
Samenvatting: 

In het kort komen een aantal voorbeelden en basisbegrippen aan de orde en wordt een overzicht gegeven over enkele toepassingsgebieden van agenttechnologie. Besloten wordt met een korte schets van de inpassing van het onderwerp agenttechnologie in het curriculum Kunstmatige Intelligentie aan de VU.

Human-computer interaction binnen het informaticaonderwijs

Auteur(s): 
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent, Universiteit Twente
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
Trefwoorden: 
Human-computer interaction, interactieve systemen, ontwerpen, cognitieve psychologie, evaluatie
Samenvatting: 

Er wordt een ontwerpgerichte benadering van onderwijs in human-computer interaction beschreven. Bijdragen vanuit diverse disciplines worden daarbij geïntegreerd tot een inhoudelijk samenhangend traject, dat uit verschillende fasen en activiteiten bestaat. De gebruiker neemt in het traject een centrale plaats in. Het eindproduct is een volledige specificatie van (l) de functionaliteit, (2) de dialogen, en (3) de representatie van het te bouwen interactieve systeem.

Het reguliere Hoger Onderwijs en de Kennis-Economie

Auteur(s): 
Jeroen Teelen, oprichter en directeur, Teelen Kennismanagement
Trefwoorden: 
Onderwijs, Kenniseconomie, Derde geldstromen, Bedrijven, Competentie, Curriculum, Mobiliteit, Bestuur, Deeltijdonderwijs, Marketing
Samenvatting: 

Ons huidig Hoger Onderwijs is inhoudelijk grotendeels gebaseerd op curricula. De Kenniseconomie vereist echter een geheel andere aanpak. Competentiedenken versus curriculumdenken veranderen zowel de onderwijsprogramma's als ook de het onderwijsproces en de relatie met het bedrijfsleven.

TeLeTOP

Auteur(s): 
Wim de Boer
Samenvatting: 

Bij Toegepaste Onderwijskunde draaien we op dit moment het faculteitsbrede-ICT-invoeringsproject TeLeTOP.
Veel ICT-vernieuwingen borduren voort op de CBT-traditie van het streven de docent te vervangen door slimme techniek. TO breekt radicaal met deze traditie en stelt de docent weer centraal in het onderwijs. Voor de vormgeving van de ICT-Ieeromgeving en de tools voor docent en student heeft dit verstrekkende gevolgen.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO