Het ontwerp van een universitair informatica-curriculum

Auteur(s): 
A. Kaldewaij, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
C. Hemerik, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een methode voor het ontwerpen van een universitair informatica-curriculum behandeld. De studie wordt verdeeld in een basisdeel en een bovenbouw. Voor het invullen van het basisdeel wordt stapsgewijze verfijning toegepast. Vanuit een vage specificatie wordt in een aantal stappen een concreet ontwerp verkregen. Elke stap wordt getoetst aan voorgaande resultaten. Het eindresultaat is een evenwichtig curriculum dat in 1989 van start is gegaan.

Doelgroep: