Filosofie en informatica. Presentatie van een universitair keuzevak met als voorbeeld menselijk en machinaal denken

Auteur(s): 
D. Tiemersma, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een indruk gegeven van de leerdoelen, de inhoud en de methoden van een cursus Filosofie van de Informatica, zoals die in de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan studenten van alle faculteiten wordt aangeboden. Een onderdeel over 'Menselijk en machinaal denken" (het Chinese-kamer experiment) wordt op een iets uitgebreidere wijze gepresenteerd.

Doelgroep: