WO

Over criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren

Auteur(s): 
G. Moerkerke, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede,
H.J. Roossink, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
N.M. van Diepen, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
K.G. van den Berg, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
E.M.A.G. van Dijk, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
H. Koppelman, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding in het Programmeren.

Informatica onderwijs voor economie-studenten

Auteur(s): 
M. Leipoldt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
R. Potharst, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
Samenvatting: 

niet beschikbaar

AMBI-/-BALLAST

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Informatica en wat iedere bedrijfskundige academicus daarvan moet weten

Auteur(s): 
S.F. Nielen, Vakgroep Bestuurlijke Informatiesystemen en Automatisering, Faculteit Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

De eerstejaars studenten bedrijfskunde van de TUE moeten het college "Inleiding Informatica" volgen. Doelgroep en boodschap van dit vak zijn aan voortdurende wijziging onderhevig. In dit artikel worden de overwegingen vermeld die voor het collegejaar '89 / '90 tot een herziene vorm en inhoud hebben geleid.

Hardware voor process-control en data-acquisitie. Recente ontwikkelingen in elektronische componenten

Auteur(s): 
A.J. Borgers, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
M. Lourens, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Het hoe en waarom van het gebruik van "digitale signaal processoren" en "programmable gate arrays" in data-acquisitie systemen zal worden toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onze keuze om de ADSP2100, resp. de Xilinx XC3020 in het onderwijs te behandelen.

Een aanzet tot een didactiek van recursief programmeren

Auteur(s): 
H. Koppelman, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Er worden drie uitgangspunten voor onderwijs in recursief programmeren besproken: procedurele abstractie, een vast implementatie-schema, en de reading-approach als instructie-strategie. Deze uitgangspunten worden uitgewerkt tot een aanzet tot een didactiek van recursief programmeren.

Het ontwerp van een universitair informatica-curriculum

Auteur(s): 
A. Kaldewaij, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
C. Hemerik, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een methode voor het ontwerpen van een universitair informatica-curriculum behandeld. De studie wordt verdeeld in een basisdeel en een bovenbouw. Voor het invullen van het basisdeel wordt stapsgewijze verfijning toegepast. Vanuit een vage specificatie wordt in een aantal stappen een concreet ontwerp verkregen. Elke stap wordt getoetst aan voorgaande resultaten. Het eindresultaat is een evenwichtig curriculum dat in 1989 van start is gegaan.

Informatiesystemen leren ontwerpen met behulp van een casus op video

Auteur(s): 
W. Wagenaar, Open universiteit, Heerlen
B. Pauw, Open universiteit, Heerlen
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Hoe leren we informatiesystemen te ontwerpen met beide benen in de praktijk maar zonder een directe fysieke confrontatie met die praktijk? Bij een cursus aan de Open universiteit wordt hierbij video ingezet. Hoe, dat wordt beschreven in dit artikel, evenals de reactie van de NIOC'90-congresdeelnemers op deze aanpak.

Functioneel programmeren als basis voor het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
S.M.M. Joosten, Faculteit Informatica/SETI, Universiteit Twente, Enschede
K.G. van den Berg, Faculteit Informatica/SETI, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Aan de Universiteit Twente is de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met een inleidende cursus in het programmeren, op basis van functioneel programmeren. Dit artikel gaat in op het waarom van deze aanpak, de doelstelling van het programmeeronderwijs, de opzet en inhoud van de cursus onderdelen en de evaluatie van de cursus.

Heeft een tweede fase ontwerpersopleiding voor informatica wel zin?

Auteur(s): 
M. van Lierop, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Na een overzicht van het ontstaan van het fenomeen ontwerpersopleiding, en van de doelstelling en inhoud van de ontwerpersopleiding Technische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven, worden een aantal argumenten voor en tegen zo'n opleiding op een rijtje gezet.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO