Het leren ontwerpen van informatiesystemen: een onmogelijke opgave?

Auteur(s): 
P.A.H.M. Mantelaers, Technische Universiteit Delft, Delft
Samenvatting: 

Wanneer een student de universitaire wereld binnenstapt vormen informatiesystemen van enige omvang geen expliciet onderdeel van zijn ervaringswereld. Bij de TU Delft wordt getracht - middels een context met zo hoog mogelijk realiteitsgehalte - het ontbrekend referentiekader samen met de "normale" stof op de studenten over te dragen.

Doelgroep: