Mogelijkheden van nieuwe media in het (HBO-)onderwijs

Auteur(s): 
C.G. de Jong, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
R. Driessen, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
A.J.M. Oude Ophuis, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
T. Polderman, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
P.J. Teune, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
Samenvatting: 

Op de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg bij de Faculteit Educatieve Opleidingen wordt een pilotstudie verricht naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het onderwijs. Voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde zijn daartoe interactieve programma’s ontwikkeld waarbij beeldmateriaal van een beeldplaatspeler centraal staat. Deze programma’s zijn bestemd voor HBO-studenten. Op dit moment (voorjaar 1992) vinden de eerste try-outs naar studenten plaats.

Doelgroep: