SQL in het onderwijs

Auteur(s): 
H. de Jong, QCQC, Doetinchem
Samenvatting: 

Wat is SQL?
De lezing geeft allereerst de formele definities van databases en de specifieke kenmerken van de echte relationele database.
SQL dankt zijn eenvoud aan het NIET specificeren van 'waar en hoe' vind ik de gegevens, maar volstaat met het vastleggen van: 'Wat wil ik'.
De tabelvorm van de relationele databases maakt ook een collectieve benadering mogelijk van gelijksoortige gegevens. In de oude databases moest steeds via GET NEXT-opdrachten elk record apart worden opgehaald. De enige toevoeging aan de vijf SQL basis instructies is de specificatie, die aangeeft in logische terminologie wat men 'PRECIES' wil bereiken. Deze vereenvoudiging geeft de mogelijkheid om de voorheen benodigde arbeid voor programmering fors in te perken.
SQL heeft ook een kortere inleertijd nodig voor het beheersen van de taai. Daardoor kan een computergebruiker nu met deze taal zijn eigen wensen op computergebied meestal eenvoudiger realiseren zonder te wachten op hulp van deskundige, kostbare en tijdrovende specialisten.

Doelgroep: