HBO

Opportunities and Challenges in using Learning Analytics for Learning Design

Auteur(s): 
Marcel Schmitz, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Leren is momenteel belangrijk voor iedere generatie. Momenteel is het mogelijk om data te verzamelen over elk leerproces. Er zijn kansen en mogelijkheden als we studenten en docenten een beter inzicht geven over het leergedrag van de studenten over elke leeractiviteit. In een ontwerpgericht onderzoek wordt er een oplossing ontwikkeld waarbij het dashboard voor de studenten en docenten een belangrijk element is. Denk en bouw mee aan een mogelijke invulling van zo’n dashboard en ervaar daarmee een stukje ontwerpgericht onderzoek.

Specialisatie Big Data Technologies voor software ingenieurs

Auteur(s): 
Jan Stroet, Saxion Hogescholen
Evert Duipmans, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

De afgelopen 4 jaar is bij de opleiding Informatica van Saxion een specialisatie uitgevoerd op het gebied van Big Data Technologies.
Bij de opleiding HBO-ICT/Software Engineering van Saxion wordt nu een nieuwe specialisatie van 30 EC ontwikkeld op het gebied van Big Data Technologies. Deze specialisatie wordt uitgevoerd in het eerste semester van het 4-de studiejaar.
In de presentatie wordt verteld hoe, op basis van de opgedane ervaringen, de huidige specialisatie wordt opgezet en ingericht.
Aan bod komen o.a.:
• de structuur van de specialisatie,

An automated approach for learning programming

Auteur(s): 
Tony Busker, Hogeschool Rotterdam
Giuseppe Maggiore, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

Teaching programming is hard. Teaching programming to students with no programming experience is even harder.For this reason, two years ago the Hogeschool Rotterdam started with a large-scale experiment: mixing online intelligent tools with traditional didactics.

Challenges voor activerend onderwijs over computernetwerken

Auteur(s): 
Pieter-Tjerk de Boer, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Aan de Universiteit Twente gebruiken we sinds enkele jaren "challenges" om de studenten actief bezig te laten gaan met het onderwerp computernetwerken. Daarin dagen we de student uit om in een beperkte tijd een zo goed mogelijke oplossing te maken voor een deelprobleem in het vakgebied, in de vorm van een stuk computercode. Deze wordt onmiddellijk automatisch getest, resulterend in feedback die de student kan gebruiken om de uitwerking te verbeteren, en een score waardoor er competitie ontstaat. Beide aspecten werken motiverend, en de studenten zijn enthousiast.

Het InnovatieLab, een hybride leeromgeving

Auteur(s): 
Ben Visscher, ROC van Amsterdam
Reza Esmaili, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

In deze presentatie zal ingegaan worden op het ontstaan (de why) van het InnovatieLab, wat we hiermee willen bereiken en hoe we het hebben vormgegeven.
Aan de hand van een concreet voorbeeld willen we de successen en de dilemma's delen met de deelnemers aan de workshop.

Motivatie in je lessen (en een handige tool daarvoor)

Auteur(s): 
Ruud Greven, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

Nadat ik 8 jaar werkzaam was als docent bij de opleiding HBO-ICT ben ik begonnen aan de master Leren en Innoveren. Voor mijn afstuderen daarvan heb ik onderzoek gedaan naar het motiveren van studenten.In deze presentatie ga ik in op de uitkomsten van het onderzoek, een model voor motivatie (Het ARCS model), concrete tips om studenten te motiveren en ik zal de ontwikkelde tool tonen. Na deze sessie kun je direct aan de slag met het beter motiveren van scholieren/studenten in je lessen.

Piaget voor Programmeurs: ontwikkelstadia van studenten

Auteur(s): 
Erik Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Leren programmeren is lastig; hoe je studenten hierbij het beste kunt helpen is een vraag die veel docenten en didactici bezighoudt.Professor Raymond Lister ontdekte dat je verschillende stadia (à la Piaget) kunt karakteriseren in het leren programmeren, in termen van de basisvaardigheden ‘traceren’ en ‘beredeneren’. Als je zou weten in welk stadium een student zit, dan zou je die student ‘op maat’ kunnen bijstaan.Dit idee is veelbelovend, maar vanwege de arbeidsintensieve manier van diagnostiseren nog niet bruikbaar in de onderwijspraktijk.

The Future Factory, lessons learned

Auteur(s): 
Mischa Beckers, Hogeschool Zeeland
Samenvatting: 

De opleiding HBO-ICT van de HZ University of Applied Sciences veranderde in 2016 het onderwijsconcept radicaal. Geen traditioneel onderwijs meer. Maar samen met docenten werken aan real-life casuïstiek uit het beroepenveld. Ofwel, ca. 100 FTE innovatiecapaciteit is beschikbaar. Hoe geef je dat als kleine opleiding vorm? Graag delen we onze ervaring en lessons learned.

Genderbalance in ict

Auteur(s): 
Tineke Haitsma, Haagse Hogeschool
Aagje Voordouw, Hogeschool Windesheim
Samenvatting: 

Het HBO-I streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ict-studenten in het bijzonder. Na de veldraadplegingen in 2015/2016, het succesvol opzetten van een vrouwelijke community rolmodellen HBO-i in 2017/2018 (in samenwerking met VHTO), is een basis gelegd om diversiteit en inclusiviteit te toetsen aan de producten van het HBO-i en te onderzoeken welke producten HBO-i aanvullend kan leveren. Wij delen met de deelnemers onze onderzoeken en ervaringen. En presenteren onze digitale toolkit.

Beleef ICT-onderwijs de blik van onze studenten

Auteur(s): 
Jo Platenkamp, Hogeschool Windesheim
Yvette van Heijningen, Hogeschool Windesheim
Samenvatting: 

Als onderwijsinstelling willen we graag dat al onze studenten optimaal hun onderwijs beleven en hun talent ontplooien.Niet voor alle studenten is dat even vanzelfsprekend. In deze interactieve ‘workshop” nodigen we iedereen uit ervaringen uit te wisselen.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO