Privacy Onderwijs bij de Informatica Opleidingen

Auteur(s): 
Mortaza Shoae Bargh, Hogeschool Rotterdam
Tony Busker, Hogeschool Rotterdam
Sunil Choenni, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

In deze presentatie schetsen we hoe we binnen de minor ‘Data Science’ aan de Hogeschool Rotterdam de kernconcepten in het vak “data protectie methoden” (voor het beschermen van privacy) vorm hebben gegeven. Tevens zullen we in de presentatie reflecteren op onze aanpak, de behaalde resultaten en ‘lessons learned’. Tenslotte, zullen we een pleidooi houden om de kernconcepten verder in te bedden in het HBOi onderwijs.

Doelgroep: