Iterative Grading - Motiveren door continu beoordelen

Auteur(s): 
Christian Köppe, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Rody Middelkoop, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Iterative Grading is een manier van beoordelen, waarbij de student herhaaldelijk een beoordeling mag aanvragen (of krijgt) die direct in een persoonlijk overzicht verwerkt wordt. Verbeteringen van al voldoende onderdelen worden gestimuleerd. De verwachting is dat dit een motiverend effect heeft. Het combineert formatief en summatief toetsen op een transparante manier, is deels student-gedreven, biedt goed inzicht in de individuele voortgang via een dashboard en kan de werklast voor docenten verspreiden.
In deze presentatie laten we zien hoe we in een HBO-ICT deeltijdsemester Iterative Grading hebben ingezet, hoe het semester is verlopen en welke conclusies we hebben kunnen trekken over de toepassing van Iterative Grading.

Doelgroep: