HU afstuderen: trending topics HBO-ICT

Auteur(s): 
Roelant Ossewaarde, Hogeschool Utrecht
Dorine Tamis, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

HBO-ICT van Hogeschool Utrecht is een brede bachelor. Onze studenten komen na hun opleiding te werken in heel verschillende omgevingen.
HU-studenten schrijven een afstudeervoorstel waarin zij de inhoud beschrijven van hun afstudeerstage. In die voorstellen staat ook hoe onze studenten en afstudeerbedrijven denken over hun toekomst. Als opleiding willen we in vogelvlucht overzien waar onze afstudeerders mee bezig zijn.
We hebben meer dan 100 afstudeervoorstellen geanalyseerd middels text mining om kernthema's te ontdekken.
We presenteren de resultaten, bespreken wat de trending issues zijn op de werkplek van morgen, en hoe dat relateert aan onze eigen visie op onderwijs en onze opleiding.

Doelgroep: