Kijkje in de keuken: ingrediënten voor beroepsondersteunend onderzoek bij HBO-ICT

Auteur(s): 
Johan Blok, Hanzehogeschool Groningen
Bas Heijne, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

De voorbije paar jaar heeft het praktijkgericht onderzoek een belangrijke positie ingenomen binnen het hoger onderwijs. De realisatie en implementatie van een beroepsproduct is niet langer voldoende en afdoende om het HBO-niveau van de informaticastudent te valideren – een onderzoekende houding en insteek zijn minstens net zo belangrijk.
Veel hogescholen en hogere opleidingen worstelen met deze dubbele opdracht: het werkveld is in de regel minder geïnteresseerd in een onderzoek dan in een realisatie en studenten zijn vaak te weinig geneigd hun keuzes en ontwerpbeslissingen met een onderzoekende houding te aanschouwen. Desondanks zien we dat een dergelijke houding in toenemende mate essentieel is voor de HBO alumnus, zeker daar waar het een MVP of een PoC betreft.
In deze presentatie wordt ingegaan op de vraag hoe we beroepsondersteu...

Doelgroep: