HBO

Software for Science, minor, summerschool and internship

Auteur(s): 
Marten Teitsma, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

In Software for Science individual students or teams of students conduct research on the use of cutting edge computer technology to assist scientists in their experiments. One of the pillars of scientific research is its reproducibility. Due to the extensive use of software and specific hardware this is more and more problematic. Best practices for scientific programming will be taught and realised in projects for renown scientific institutes such as CERN or ASTRON.

OMNIO: Business Modelling met studenten voor de Minister

Auteur(s): 
Stijn Hoppenbrouwers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Thea van der Geest, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

In de loop van 2017 werd door de HAN (ICA) in opdracht van het toenmalige ministerie I&M een onderzoek uitgevoerd naar de beleving en uitvoering van werkprocessen m.b.t. de omgevingswetgeving. Daarvoor trokken we zes lange dagen het land in om met een team van 8 mensen (waaronder 5 studenten) 70 ambtenaren systematisch te bevragen. Daarbij werden, volgens een zorgvuldig ontworpen procedure, door de studenten meer dan 80 procesmodellen gemaakt samen met de ambtenaren.

Saxion Parttime School / HBO-ICT Business

Auteur(s): 
Wilma Koopman, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

Een leven lang leren zien we niet alleen als opdracht, maar vooral ook als kans en uitdaging. Hoe grijp je die kans en hoe ga je de uitdaging succesvol aan? Als student én als werkgever? Hoe kies je de juiste opleiding, module of cursus? En hoe combineer je studie met werk en gezin? Wij weten hoe. We zijn niet voor niets dé scholingspartner van Oost-Nederland.
- Leven Lang Leren: innovatief, flexibel deeltijdonderwijs met en voor het werkveld.

Welke overtuigingen over je vakgebied heb jij?

Auteur(s): 
Laura Benvenuti, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

(en zijn je collega’s het met je eens?)
Informatici van uiteenlopende richtingen kunnen behoorlijk met elkaar van mening verschillen over de doelen die zij nastreven in de les, over kwaliteitscriteria voor onderwijs en over de status van kennis. In deze workshop onderzoeken wij de overtuigingen van informatica docenten over de zin en onzin van het onderwijs dat zij verzorgen.
Wij gaan met elkaar in discussie en sluiten af met een terugblik, onderbouwd met bestaande literatuur over dit onderwerp.

ICT Lyceum

Auteur(s): 
Ron Matena, Hondsrug College
Samenvatting: 

ICT Lyceum: Projectmatig samenwerken en netwerken

Ethical Design: Applying the IoT Design Manifesto

Auteur(s): 
Justus Sturkenboom, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Ethical Design: Applying the IoT Design Manifesto (hierna IDM) is een interactieve workshop waarin deelnemers het IDM leren toepassen tijdens analyse van een bestaande IoT-toepassing. We schoppen af met een uitleg van het IDM, een set van regels welke is opgesteld om ontwerpers/ontwikkelaars te helpen ethische keuzes te maken gedurende een ontwikkeltraject. Na kennismaking met het IDM passen we de regels toe op een hedendaagse IoT-toepassing door gebruikmaking van drie lenzen: status quo / pessimistisch / optimistisch waarmee deelnemers in teams een drieluik ontwikkelen.

Hoe leren wij studenten agile problemen oplossen?

Auteur(s): 
Dan Greve, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In de ICT praktijk wordt veel agile gewerkt. Ook in het onderwijs zijn al positieve ervaringen opgedaan. Toch gaat het niet vanzelf goed. ’’Scrum is simpel, er goed mee leren werken complex’’. Zo moeten docenten meerdere teams van onervaren studenten tegelijk begeleiden en beoordelen. Problemen moeten anders worden aangesneden en onderzocht dan met de waterval. De vraag is dan wat werkende ontwerpprincipes zijn zodat studenten agile leren werken in de opleiding. Daarover gaat mijn net opgestarte promotieonderzoek.

Learning analytics voor stages & werkplekleren

Auteur(s): 
Esther van der Stappen, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Er is veel ICT-ondersteuning voor klassikaal onderwijs. Ontwikkelingen zoals blended learning, technology-enhanced learning, flipping the classroom en learning analytics kent iedereen. Maar voor het leerproces dat buiten de (hoge)school plaatsvindt, is maar weinig ICT-ondersteuning beschikbaar. Bij de HU hebben we onderzoek gedaan naar dit soort technologie, wat geresulteerd heeft in een (open-source) stage-app en ontwerpprincipes voor dergelijke technologie.

Minor Data Science bij de Hogeschool Rotterdam

Auteur(s): 
Tony Busker, Hogeschool Rotterdam
Mortaza Shoae Bargh, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

Het vakgebied Data Science is momenteel volop in bloei en data scientists zijn zeer gezochte kandidaten zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het wordt steeds gangbaarder voor (overheids)organisaties om gegevens uit verschillende bronnen (devices) en (informatie)systemen te verzamelen en deze vervolgens met geavanceerde technieken (denk aan datamining/machine learning) te analyseren.

Ready player one - gaming in het onderwijs

Auteur(s): 
Jop Wielens, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Wat maakt het programmeren van games nou anders als het ontwikkelen van software. Wat komt er allemaal bij kijken om een toffe game te ontwikkelen.
In deze presentatie bespreek ik mijn ervaringen als spelontwikkelaar en de ervaringen van het begeleiden van studenten die zelf games bouwen.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO