HBO

"Voor 't echie" - Bedrijfsprojecten in het onderwijs

Auteur(s): 
Frank de Jooden, Hogeschool Windesheim
Teun Lucassen, Hogeschool Windesheim
Samenvatting: 

Samenwerking met het bedrijfsleven is voor alle HBO-ICT opleidingen erg belangrijk. Op Windesheim geven we hier invulling aan door op zo veel mogelijk plekken in het curriculum studentenprojecten voor echte opdrachtgevers uit te voeren. Op deze manier bereiken we meer motivatie en een rijkere leerervaring voor onze studenten. Dit betekent een andere manier waarop je het onderwijs inricht en hoe je met bedrijven omgaat.

Gebruik van publieke cloudvoorzieningen in het onderwijs

Auteur(s): 
Rienk van der Ploeg, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Herkent u het onderstaande?
Onze hbo-ict studenten hebben een laptop, de beschikking over veel (gratis) software en toegang tot Internet voor online toepassingen. Helaas is niet alle software op die manier toegankelijk, maar daarvoor heeft de onderwijsinstelling praktijklokalen met pc's ingericht. Dat laatste heeft nadelen: Software klopt niet altijd, roostering is lastig, kosten zijn hoog en vooral: de student kan de opdrachten niet maken wanneer hij/zij dat wil.

Kansgericht ontwerpen

Auteur(s): 
Marjolein Regterschot, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jasper Jeurens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jille Treffers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Bij het HAN Centrum IT + Media voeren wij een deel van onze projecten uit door kansgericht ontwerpen. Kansgericht ontwerpen gebruiken we om een vaag probleem te verkennen, waarvan het nog niet duidelijk is wat de eindoplossing is. Een opdrachtgever wil een gezonde leefstijl digitaal ondersteunen, dit kan op verschillende manieren worden ingevuld.
Inmiddels hebben we diverse projecten uitgevoerd waarbij we kansgericht ontwerpen. Hoe zetten wij dit in en hoe kan het helpen bij het zoeken naar een juiste oplossing voor opdrachtgever en eindgebruiker?

Methodenmarkt voor afstudeerders

Auteur(s): 
Lambert Zaad, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

We bieden een workshop aan waarin we de Methodenmarkt van ICA (HAN) introduceren. De Methodenmarkt bieden we aan onze afstudeerders en hun bedrijfsbegeleiders aan als een finale en gerichte voorbereiding om het succes van het afstudeerproject te vergroten. Deze bijeenkomst van een halve dag is gepland in de tweede week van het afstuderen.

Ontwikkel je eigen Bluetooth Low-Energy device

Auteur(s): 
Wouter van Kleunen, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

In deze workshop ga je, in tweetallen, aan de slag met het ontwikkelen van een Bluetooth Low Energy device met behulp van de MBED online embedded-software omgeving en het Nordic ontwikkelbord.

21e eeuwse vaardigheden in het HBO-ICT onderwijs

Auteur(s): 
Gert Draaisma, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Steeds vaker valt de term: 21st century skills. Deze skills zou de huidige student nodig hebben om klaar te zijn voor de banen van de toekomst. Wat zijn deze skills? Zijn dit nieuwe skills en welke zijn van toepassing voor HBO-ICT studenten? Docenten zullen dan ook deze skills zich eigen moeten maken en een leerlijn uit kunnen zetten incl. toetsing. Hoe kijkt het bedrijfsleven tegen deze skills aan?
Deze presentatie poogt een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Betrouwbare Digitale toetsing

Auteur(s): 
Harro Medema, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Samenvatting: 

In het kader van de digitale hogeschool streeft de NHL Stenden naar meer digitaal toetsen.
In deze workshop gaan we kijken naar welke best practice er is op het gebied van digitaal toetsen en hoe je zorgt voor een betrouwbaar, valide en transparant toetsproces. Zowel toetsbeleid als practische invulling komen hierbij aan bod.

Bouwstenen voor praktijkgericht onderzoek

Auteur(s): 
Esther Hageraats, Saxion Hogescholen
Danny Plass, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

Al het onderzoek dat HBO-ers doen staat rechtstreeks ten dienste aan het beroepsproduct dat wordt gemaakt. Onderzoekend vermogen en onderzoekende houding moeten een normaal aspect worden van het hele beroepsproces. Om het onderwerp een natuurlijke plek te geven, zet de opleiding HBO-ICT van Saxion bouwstenen in die docenten kunnen inzetten in projecten en andere modules met een praktijkgerichte component. Bouwstenen zijn kleine stukjes onderwijs rond één workshop waarin studenten specifieke vaardigheden leren.

De afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Cocky Booij, VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Samenvatting: 

Presentatie over de afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs met de vraag ‘wat doen we fout’ en vooral ‘hoe kan het beter’. Met internationale vergelijking en onderzoeksgegevens. Met als voorbeelden van succesvolle initiatieven om meisjes én juffen enthousiast te maken voor computational thinking en coding.

Betapunt Noord: Programmeren in Noord-Nederland

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Voor basisscholen is het lastig om een goede keuze te maken uit het groeiend aanbod van materialen en lesprogramma’s voor programmeeronderwijs. Om scholen bij hun keuze te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Dit resulteert in een kieswijzer voor programmeeronderwijs die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt.
In deze sessie zullen we verslaan over de aanpak, alsmede een demonstratie geven van de gecreëerde kieswijzer.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO