HBO

Slimme en creatieve oplossingen voor de stad van de toekomst

Auteur(s): 
Mettina Veenstra, Saxion
Samenvatting: 

Steden hebben de komende decennia te maken met diverse uitdagingen. Denk aan leegstand in winkelgebieden, toenemende verstedelijking en vergrijzing. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals het “Internet of Things” en “Big Data” en nieuwe vormen van samenwerking en innovatie zoals open en sociale innovatie kunnen een rol spelen bij het aangaan van deze uitdagingen. Zo kunnen steden zich ontwikkelen als smart cities die voorbereid zijn op de toekomst.

Aanschouwelijke Complexiteitstheorie

Auteur(s): 
Jan Terlouw, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Een computerprogramma moet in de praktijk aan verschillende eisen voldoen, sowieso aan de volgende twee: 1. het moet een taak verrichten zoals we dat (voor de relevante inputs) willen en 2. het moet dat ook snel genoeg doen.

Architectuur in het Onderwijs; een mix van business en infrastructuur in het eerste jaar

Auteur(s): 
Hans Schokker, Saxion
Samenvatting: 

IT-Architectuur en “architectuurdenken” is voor een beginnende ICTstudent nogal complex en abstract. Het is voor de meeste mensen lastig om er zich iets bij voor te stellen. Vandaar dat we binnen HBO-ICT hebben gekozen voor een meer “hands-on” aanpak waarbij de link tussen complexe architectuurmodellen en de ICT-werkelijkheid zo direct mogelijk wordt gelegd. De ontwikkelde module kent 4 parallel aan elkaar lopende onderwerpen, te weten business modellen/IT -architectuur, webdevelopment, databases en webtechnologie.

Educatieve Games: Leermiddel of Lapmiddel?

Auteur(s): 
Nick Degens, Hanzehogeschool, Groningen
Eelco Braad, Hanzehogeschool, Groningen
Samenvatting: 

In de afgelopen jaren hebben er allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van leren door middel van zogenaamde educatieve games.
Terwijl de combinatie van leren en intrinsieke motivatie veel belofte biedt voor de toekomst van onderwijs, is het vaak onduidelijk hoe dit soort spellen precies werken en hoe ze dus ontworpen moeten worden.

CMGT; De nieuwe opleiding voor de Creatieve Techneut in de ‘Creatieve Industrie’

Auteur(s): 
Bas Olde Hampsink, Saxion
Samenvatting: 

Door de herschikking van de techniek opleidingen zijn drie bestaande opleidingen (‘Kunst en Techniek’, ‘Media Technology’ en ‘Game Architecture en Design’) opgegaan in de nieuwe ‘Creative Media and Game Technologies’ (CMGT). Gelijktijdig hiermee is ook een nieuw domein opgericht te weten ‘Creative Technologies’. Dit domein is met name gericht op de Topsector ‘Creative Industrie’. In de presentatie is aangegeven waar de verschillen en de overeenkomsten met aanpalende domein/opleidingen zitten. Als voorbeeld is de inrichting van de opleidingen HBO-ICT en CMGT van Saxion belicht.

Open Data, gouden bergen…?

Auteur(s): 
Peter Schulz, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Open data wordt o.a. aangeboden op grond van de “Wet Openbaarheid van Bestuur”. Een steeds vaker gehoord argument is het stimuleren van “economische groei”. Zo schrijft een organisatie waar een student van de HAN afstudeert: “Verscheidene onderzoeken hebben de economische waarde van Open Data geschat op vele tientallen miljarden euro’s in de EU alleen”. Dit schept de verwachting dat open data tot economische groei zal leiden.

Promoveren op een hogeschool naast het geven van onderwijs, onmogelijk?

Auteur(s): 
Debbie Tarenskeen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Deze bijdrage is bedoeld voor docenten, die een promotietraject overwegen, maar ook voor docenten, die zich afvragen hoe ze onderzoek onder de aandacht van studenten kunnen brengen, zodat deze er ook plezier in krijgen.
In september 2012 ben ik gestart met een Promotietraject over ICT architectuur in de Zorg, bij de Open Universiteit, Stef Joosten.

USB bedrijfssysteem, Systemen in bedrijfsomgeving: Business IT Integration

Auteur(s): 
Arie Schinkel, BKIB
Deny Smeets, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Dankzij systemen kunnen bedrijven doelmatig functioneren en daardoor (in veel gevallen), ook overleven. Door toepassing van systemen wordt het bedrijfsgebeuren overzichtelijk, toegankelijk, hanteerbaar en regelbaar. Systemen hebben echter ook minpunten, door hun gefixeerde modellering en normering zijn ze minder goed afstembaar op het gevarieerde, beweeglijke bedrijfsgebeuren. Informatici worstelen al jaren met de `Business IT alignment` problematiek. Hun goeroes betwijfelen zelfs of het probleem wel oplosbaar is.

Een toolkit voor onderzoeksmethoden in het HBO

Auteur(s): 
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Esther van der Stappen, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Welke methoden en technieken zijn er voorhanden voor onderzoek in de ICT beroepspraktijk? Vanuit een gezamenlijke behoefte aan overzicht van methoden en technieken die geschikt zijn voor praktijkonderzoek in de ICT heeft een HBO-i werkgroep een digitale toolkit samengesteld. Om overzicht over de methoden en technieken te bieden zijn de methodenkaart praktijkonderzoek (van Turnhout, 2013) en de fase van methodisch werken als organisatorische principes gebruikt.

Onderwijs in onderzoek, hoe doen we dat, modellen, keuzes en best practices

Auteur(s): 
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Frens Vonken, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

In de periode tussen september 2014 en februari 2015 heeft een HBO-i werkgroep waarin negen Nederlandse hogescholen vertegenwoordigd waren een inventarisatie gemaakt van verschillende invullingen van onderzoeksleerlijnen.
In deze bijdrage presenteerden we de resultaten. We zijn ingegaan op de interpretaties van onderzoek in het HBO-ict onderwijs, de positie van onderzoek in curricula, de opleidingsorganisatie en opleidingscultuur.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO