Calibratie van beoordelingen als kwaliteitstool

Auteur(s): 
Karel Pieterson, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Beoordelingen van afstudeerzittingen en stagepresentaties vinden over het algemeen plaats door daartoe aangewezen docenten, eventueel aangevuld met extern deskkundigen (uit het werkveld of docenten van andere HBO-ICT opleidingen), gebaseerd op het beoordelingsmodel dat door de desbetreffende opleiding gehanteerd wordt (het competentiemodel HBO-ICT). Dit blijft echter altijd een momentopname, waarbij de samenstelling van het beoordelend panel invloed zou kunnen uitoefenen op het resultaat. Het is wenselijk dat er ook door anderen dan de direct betrokkenen naar de beoordelingen en de resultaten daarvan gekeken wordt: zou het resultaat van de beoordeling (ongeveer) gelijk zijn als er een andere panel naar gekeken had?
Bij de informatica opleiding van de NHL is aan het werkveld (advisory board) gevraagd om deel te nemen aan calibatriesessies.

Doelgroep: