HBO

Leer al gamend (beter) communiceren

Auteur(s): 
Martin van Kollenburg, Stichting Praktijkleren
Samenvatting: 

Binnen het Europese project RAGE (Realizing an Applied Gaming Eco-system) zijn, in samenwerking met Stichting Praktijkleren, twee games ontwikkeld om de communicatieve vaardigheden van de ICT-studenten te verbeteren. Samen met een aantal roc’s zijn beide games getest en is door de Open Universiteit onderzocht of studenten daardoor beter zijn geworden in communicatie. De eerste game, Space Modules, is een single-player game en richt zich op de basis van communicatie. De tweede game, IT Alert!, is een multi-player game en richt zich op groepscommunicatie.

Agile education: Scrum als didactische werkvorm

Auteur(s): 
Rody Middelkoop, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Vanaf 2016 zijn we bij de HAN (HBO-ICT) gestart met "agile education": het toepassen van agile raamwerken zoals Scrum in de klas (eduScrum) zodat studenten zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Studenten plannen, schatten, evalueren en voeren zelf leeractiviteiten uit binnen gestelde timeboxes (sprints) en afgesproken kwaliteitscriteria (de "definition of done" en de "definition of fun" in eduScrum). Scrum als onderwijsaanpak dus en niet als lesstof!

De toekomst van het onderwijs: flexibilisering en ICT

Auteur(s): 
Bauke de Boer, HZ University of Applied Sciences
Samenvatting: 

We gaan naar een informatiesamenleving toe, inclusief het onderwijs. Docenten ICT kunnen daarin een toonaangevende rol vervullen: ze begrijpen de ICT die aan de verandering ten grondslag ligt. Waaruit bestaat die verandering, is die kenbaar? Wat is ervoor nodig? Hoe zet je die veranderkundig in? Is er al een glimp van wat ICT daarin nog kan gaan betekenen? Een inspirerende workshop over een radicale onderwijsvisie, waarin je zelf ook aan de slag gaat. Voor voorlopers, visie-verantwoordelijken en anderen die out-of-the-box willen.

IT-studenten werven is fun

Auteur(s): 
Francisca Fouchier, Alfa-college
Victor Peters, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Sla de nerds even over, denk creatief, denk logisch, denk gedurende 12 minuten even anders over het vak programmeren. Kijk ernaar alsof het geen technisch vak is. Zie en ervaar hoe een ander beeld en andere taal veel nieuw, fris en aanstormend talent naar de AO-opleiding kunnen trekken.
Dit is hard nodig, want de vele nieuwe IT-ontwikkelingen vragen om meer diversiteit in dit vakgebied.

Programmeerpaspoort

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Eelco Braad, Hanzehogeschool Groningen
Marlou Hospes, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
Samenvatting: 

In het basisonderwijs wordt steeds vaker aandacht besteed aan programmeren, of aan computational thinking als onderdeel van leerlijn digitale geletterdheid. De niveauverschillen tussen kinderen hierin zijn groot, mede doordat sommige kinderen zelf al thuis bezig zijn met programmeren. Dit maakt het ingewikkeld voor leerkrachten om de lesstof af te stemmen op het niveau van de leerling.

Toolkit en kaartenset hbo onderzoeksonderwijs in ict

Auteur(s): 
Jan Dirk Schagen, Haagse Hogeschool
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Wilco Bonestroo, Saxion Hogescholen
Ralph Niels, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

De 'methodenkaart praktijkonderzoek’ wordt vaak gebruikt bij het onderwijs in onderzoeksvaardigheden op het hbo. Een wiki (ictresearchmethods.nl) met onderzoeksmethoden dient ter ondersteuning van dit onderwijs.
In deze workshop presenteren we naast een vernieuwde wiki, een fysieke kaartenset voor het onderwijs in onderzoeksvaardigheden speciaal voor ict-opleidingen in het hbo.
De 52 speelkaarten zijn verdeeld over de 5 onderzoeksruimtes en bieden de student een overzicht van veelgebruikte onderzoeksmethodes in het ict-domein.

Waarom het e-CF de toekomst heeft

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht
Pascal Ravesteijn, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Sinds 2016 is het European e-Competence Framework (e-CF, zie http://www.ecompetences.eu) de Europese standaard om IT-competenties te beschrijven. Een kwalitatief onderzoek bij een 15-tal organisaties heeft inzicht gegeven in de motieven van organisaties om het e-CF te gaan gebruiken voor hun IT-medewerkers (zie onze publicatie in AGConnect nummer 7, september 2017, pp. 41-43).

"Is het einde van het programmeertijdperk in zicht?"

Auteur(s): 
Jaap van de Loosdrecht, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

De duizelingwekkende snelle ontwikkelingen rond Deep Learning zullen een disruptieve impact hebben op de manier waarop we software ontwikkelen. De trend hierbij is dat zowel het programmeren van specifieke applicaties als het traditioneel gebruik van statistiek vervangen wordt door Deep Learning. Hierbij wordt een wiskundig model getraind aan de hand van veel voorbeelden. Gaat Deep Learning het traditionele programmeren vervangen?

Smart Vision for UAV's

Auteur(s): 
Jaap van de Loosdrecht, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Smart Vision for UAVs (drones) focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd intelligent gebruik van Computer Vision en Data Science technologie op UAVs. Onderzoek naar zowel het automatiseren van visuele inspecties als het automatiseren van het vliegproces, zodat er uiteindelijk geen grondpiloot meer nodig is. Onderzoeksprojecten in de precisielandbouw, windturbine-inspectie, glastuinbouw en magazijnen maken gebruik van oa (hyperspectrale) camera’s en Deep Learning. De Twirre-architectuur voor autonoom vliegen wordt ontwikkeld op basis van low-cost commodity componenten.

De Toekomst van Digitaal Forensisch Onderzoek

Auteur(s): 
Vincent van der Meer, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Het gebruik van mobiele devices, Internet of Things, Cloud-toepassingen in ieders leven groeit explosief. Digitaal bewijsmateriaal wordt vluchtiger van aard, meer gefragmenteerd en in steeds meer forensische onderzoeken relevant. Ook in dit complexe ecosysteem blijft het verzamelen van bewijsmateriaal belangrijk. Hoe kan het Digitaal Forensisch Onderzoek deze onstuimige groei bijbenen?

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO