HBO

Calibratie van beoordelingen als kwaliteitstool

Auteur(s): 
Karel Pieterson, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Beoordelingen van afstudeerzittingen en stagepresentaties vinden over het algemeen plaats door daartoe aangewezen docenten, eventueel aangevuld met extern deskkundigen (uit het werkveld of docenten van andere HBO-ICT opleidingen), gebaseerd op het beoordelingsmodel dat door de desbetreffende opleiding gehanteerd wordt (het competentiemodel HBO-ICT). Dit blijft echter altijd een momentopname, waarbij de samenstelling van het beoordelend panel invloed zou kunnen uitoefenen op het resultaat.

Programmeren en Kunst

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Bij programmeren denken we al snel aan de betahoek: wiskunde logisch nadenken, robots en sensoren. Maar programmeren is veelzijdiger dan dat!
In deze workshop ga jij aan de slag met Python en ... kunst! Maak een spirograafachtig kunstwerk, of stort je op een random gedicht of verhaal, of verzin verzin helemaal zelf een kunstwerk.

Teaching Computing Through Magic

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Kijkje in de keuken: ingrediënten voor beroepsondersteunend onderzoek bij HBO-ICT

Auteur(s): 
Johan Blok, Hanzehogeschool Groningen
Bas Heijne, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

De voorbije paar jaar heeft het praktijkgericht onderzoek een belangrijke positie ingenomen binnen het hoger onderwijs. De realisatie en implementatie van een beroepsproduct is niet langer voldoende en afdoende om het HBO-niveau van de informaticastudent te valideren – een onderzoekende houding en insteek zijn minstens net zo belangrijk.

Flip de voorbereiding

Auteur(s): 
Jille Treffers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Theo Theunissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Niek van Diepen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
René Bakker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

De voorbereiding van een flipped classroom les vergt veel tijd. Een vrij groot percentage van de ingeleverde opdrachten moet door de docent vóór elke les bekeken worden om een goed beeld te krijgen van waar de klas behoefte aan heeft.

Privacy Onderwijs bij de Informatica Opleidingen

Auteur(s): 
Mortaza Shoae Bargh, Hogeschool Rotterdam
Tony Busker, Hogeschool Rotterdam
Sunil Choenni, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

In deze presentatie schetsen we hoe we binnen de minor ‘Data Science’ aan de Hogeschool Rotterdam de kernconcepten in het vak “data protectie methoden” (voor het beschermen van privacy) vorm hebben gegeven. Tevens zullen we in de presentatie reflecteren op onze aanpak, de behaalde resultaten en ‘lessons learned’. Tenslotte, zullen we een pleidooi houden om de kernconcepten verder in te bedden in het HBOi onderwijs.

Iterative Grading - Motiveren door continu beoordelen

Auteur(s): 
Christian Köppe, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Rody Middelkoop, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Iterative Grading is een manier van beoordelen, waarbij de student herhaaldelijk een beoordeling mag aanvragen (of krijgt) die direct in een persoonlijk overzicht verwerkt wordt. Verbeteringen van al voldoende onderdelen worden gestimuleerd. De verwachting is dat dit een motiverend effect heeft. Het combineert formatief en summatief toetsen op een transparante manier, is deels student-gedreven, biedt goed inzicht in de individuele voortgang via een dashboard en kan de werklast voor docenten verspreiden.

HU afstuderen: trending topics HBO-ICT

Auteur(s): 
Roelant Ossewaarde, Hogeschool Utrecht
Dorine Tamis, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

HBO-ICT van Hogeschool Utrecht is een brede bachelor. Onze studenten komen na hun opleiding te werken in heel verschillende omgevingen.
HU-studenten schrijven een afstudeervoorstel waarin zij de inhoud beschrijven van hun afstudeerstage. In die voorstellen staat ook hoe onze studenten en afstudeerbedrijven denken over hun toekomst. Als opleiding willen we in vogelvlucht overzien waar onze afstudeerders mee bezig zijn.
We hebben meer dan 100 afstudeervoorstellen geanalyseerd middels text mining om kernthema's te ontdekken.

Geintegreerd toetsen van onderzoek

Auteur(s): 
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Peter Schuszler, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Danny Plass, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

Als we onderzoek willen toetsen grijpen we vaak naar het onderzoeksplan en onderzoeksrapport als middelen. Dat wringt, want veel ICT-ers in de beroepspraktijk gebruiken deze documenten helemaal niet, zelfs niet als ze heel innovatief werk doen. In deze bijdrage kijken we daarom naar alternatieven. We brengen de discussie rondom het onderzoeksrapport als middel om onderzoek te toetsen in kaart en we verkennen of we een alternatief kunnen formuleren dat een betere voorbereiding vormt op de daadwerkelijke beroepspraktijk: de stepping stones.

Digitale Klasse Games

Auteur(s): 
Hylke van Dijk, NHL Stenden Hogeschool
Steven de Rooij, NHL Stenden Hogeschool
Anne Rohn, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Spelen is de oervorm van leren. In het huidige onderwijs gebruiken we spelen echter voornamelijk voor informeel leren. Het blijkt lastig om het instrument spel of game meetbaar en effectief in te zetten. De onderwerpen die men in een spel aan de orde kan stellen zijn eindeloos, maar het is lastig om antwoorden te vangen en te waarderen.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO