HBO

Smart Vision for UAV's

Auteur(s): 
Jaap van de Loosdrecht, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Smart Vision for UAVs (drones) focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd intelligent gebruik van Computer Vision en Data Science technologie op UAVs. Onderzoek naar zowel het automatiseren van visuele inspecties als het automatiseren van het vliegproces, zodat er uiteindelijk geen grondpiloot meer nodig is. Onderzoeksprojecten in de precisielandbouw, windturbine-inspectie, glastuinbouw en magazijnen maken gebruik van oa (hyperspectrale) camera’s en Deep Learning. De Twirre-architectuur voor autonoom vliegen wordt ontwikkeld op basis van low-cost commodity componenten.

De Toekomst van Digitaal Forensisch Onderzoek

Auteur(s): 
Vincent van der Meer, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Het gebruik van mobiele devices, Internet of Things, Cloud-toepassingen in ieders leven groeit explosief. Digitaal bewijsmateriaal wordt vluchtiger van aard, meer gefragmenteerd en in steeds meer forensische onderzoeken relevant. Ook in dit complexe ecosysteem blijft het verzamelen van bewijsmateriaal belangrijk. Hoe kan het Digitaal Forensisch Onderzoek deze onstuimige groei bijbenen?

ICT talenten zijn verschillend van persoon tot persoon

Auteur(s): 
Machteld Scholvinck, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

Voor HBO-ICT is het normaal dat iedere havist en mbo’er met oprechte interesse om van ICT zijn of haar beroep te maken, een faire kans krijgt om zijn talent tot t-shaped professional te ontwikkelen. Het staat in onze missie dat we t-shaped ICT professionals opleiden, waarbij de ‘t’ staat voor talent. Talenten zijn verschillend van persoon tot persoon, leerroutes, toetswijzen enz zullen wij daarop moeten aanpassen, en niet andersom, dat alle studenten in onze malletjes passen. Dit is de ultieme uitkomst van inclusief onderwijs, waar De Haagse Hogeschool voor staat.

Onderwijs met VR & AR

Auteur(s): 
Wouter Brinksma, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Hoe maken we (digitale) lessen nog beter en aantrekkelijker met VR&AR? We gaan kijken naar de toepassingen hiervan en de techniek erachter, met gebruik van de smartphone.
Ontdek dit en meer bij deze workshop!

MBO keuzedeel Voorbereiding HBO Stedendriehoek / Twente ICT

Auteur(s): 
John Tutert, Saxion Hogescholen
Jan Wolf, Aventus
Gerben ten Buuren, ROC van Twente
Samenvatting: 

Met ingang van het studiejaar 2016-2017 krijgt iedere MBO-opleiding te maken met keuzedelen binnen de opleiding (vergelijkbaar met minoren binnen het HBO). Deze keuzedelen mogen scholen zelf invullen. Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan keuzedelen volwaardig meetellen voor het behalen van een mbo-diploma. In de stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn) en Twente is door docenten van ROC Aventus en ROC van Twente en Saxion (HBO) gezamenlijk gewerkt aan keuzedeel voorbereiding HBO voor MBO niveau 4 speciaal voor ICT-Beheerder, Netwerkbeheerder en Applicatieontwikkelaar.

Big Systems, een derdejaars thematieksemester

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht
Berend Wilkens, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In studiejaar 3 en 4 van de Utrechtse HBO-ICT hebben studenten de gelegenheid eigen keuzes te maken en zich te specialiseren in hun interessegebied via een thematieksemester. Van de studenten wordt in een thematieksemester verwacht dat ze als ‘T-shaped professionals’ in staat zijn in complexe, multidisciplinaire situaties een integrale aanpak te kiezen en daarbij hun professional skills in kunnen zetten.

Leren van Provoceren

Auteur(s): 
Jille Treffers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jasper Jeurens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Marjolein Regterschot, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Vaak weet een opdrachtgever bij IT projecten precies wat hij wil, maar weet hij niet precies wat hij nodig heeft. Daarvoor is namelijk naast begrip van het probleem, ook kennis van de oplossingsruimte nodig. Provotyping is de kunst van het met provocerende wegwerpprototypes los krijgen van informatie over de behoeften en scope bij fuzzy end design waarbij tegelijkertijd opdrachtgevers zonder scherp zicht op het oplossingsveld geholpen worden hun referentiekader te vergroten. Onze onderzoeksgroep werkt al een aantal jaar met provotypes bij het achterhalen van requirements bij IT projecten.

TeamPlayZ Framework voor teams in innovatieve projecten

Auteur(s): 
Herman Voortman, Saxion Hogescholen, Aventus, ROC van Twente
Samenvatting: 

De presentatie laat een operationeel Framework (webapplicatie) zien dat gebruikt wordt binnen Saxion Smart Solutions Centrum.
Een visueel aantrekkelijke webapplicatie geeft op basis van 8 essentials diverse tips, todo's, werkvormen voor een team en het werkproces binnen dynamische (stuiterende) innovatieve omgevingen. De tips zijn afkomstig uit de bedrijfs- en didactische ervaring van Herman Voortman, voormalig IT projectmanager en sinds 7 jaar docent HBO-ICT

Javascripts frameworks: gezonde biodiversiteit of wildgroei?

Auteur(s): 
Bart Barnard, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Zo ongeveer het laatste decennium zien we het ene na het ander javascript-framework opkomen en (vaak) weer ten ondergaan. Heeft een organisatie net al haar client-code omgezet naar jquery, moet alles weer in Angular. En wanneer dat framework eindelijk helemaal is geïmplementeerd, komen ze weer met iets als Vue en React. En moeten we eigenlijk niet ook over naar javascript op de server? En gebruiken we dan daarvoor node.js, of iets anders...?

Unraveling the fourth industrial revolution

Auteur(s): 
Dominique Nijssen, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie waar technologische ontwikkelingen de maatschappij enorm zullen veranderen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe ziet de toekomst uit? Wat zegt de wetenschap hierover? En wat en hoe denkt men over smart cities, wat zijn de ontwikkelingen?

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO