Leertaken in een virtuele leeromgeving voor een cursus over communicatietechnologie

Auteur(s): 
dr. ir. Frans J.M. Mofers, hoofddocent, Open Universiteit Nederland
ir. Harrie J.M. Passier, docent, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Een cursus over communicatietechnologie voor Informatica-studenten bij de Open Universiteit Nederland wordt, vanwege het open inschrijvingskarakter, door een brede groep studenten gevolgd. Twee problemen die zich daarbij kunnen voordoen is dat: 1) een deel van de studenten nauwelijks een beeld heeft van de manier waarop communicatietechnologie in hedendaagse systemen geïmplementeerd is, en 2) studenten onvoldoende of geen kennis hebben van de context waarin communicatietechnologie wordt toegepast. Wij bieden daarom een aantal leertaken in een virtuele leeromgeving aan, een elektronisch werkboek, waarin studenten aan de hand van een aantal casussen rond actuele thema's op het gebied van communicatietechnologie enerzijds hun huidige kennis kunnen evalueren en anderzijds een indruk krijgen van relevante aspecten die spelen in dit domein en contexten waarin communicatietechnologie wordt toegepast.. De taken zijn zodanig opgezet dat deze ook voor studenten met meer achtergrond interessante informatie opleveren. Het elektronisch werkboek is gespecificeerd in EML (Electronic Markup Language) en geïmplementeerd in Edubox, een door de Open Universiteit Nederland ontwikkelde leeromgeving waarmee materiaal dat in EML ontwikkeld is afgespeeld kan worden.
Wij presenteren de resultaten van een eerste proef met dit elektronisch werkboek.

Doelgroep: