Mogelijkheden en onmogelijkheden voor theorie in hedendaags academisch Informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Jan Terlouw, docent, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

De voordracht betreft uiteindelijk de volgende vraag: "Wat is onder de huidige maatschappelijke omstandigheden nog mogelijk op theoriegebied in academisch Informatica-onderwijs?" De minder gunstige factoren zijn onder de huidige omstandigheden: (1) een geringere basis van (beginnende, resp. gevorderde) Informatica-studenten op het vlak van wiskundig redeneren en wiskundig abstraheren, (2) een geringere belangstelling van die studenten voor de (pure) theorie, (3) een geringere ruimte voor studenten om bepaalde thema's dieper te laten bezinken (resp. om een verdere interesse te ontwikkelen voor dergelijke thema's).
Als exemplarisch geval bespreek ik: een standaardthema, namelijk "het pomplemma", uit de theorie van formele talen. Vroeger behoorde dit tot de standaardstof van een hogerejaars Informatica-vak over talen en automaten, maar het lijkt --- vanwege de steeds grotere moeite die studenten ermee hebben --- onvermijdelijk dit thema uit de tentamenstof te schrappen. Algemene vragen: "Waar gaat dit alles heen?", "Is het tij nog te keren [ten gunste van theorie-onderwijs]?" Specifieke vraag van concrete didactisch inhoudelijke aard: "Is er in het geval van dit pomplemma toch nog een alternatieve manier van behandelen mogelijk, waardoor de studenten er wel mee uit de voeten kunnen?"

Doelgroep: