Stichting EXIN, een visie op de toekomst van het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
A. van der Niet, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het niet-regulier informatica-onderwijs wortelt sterk in AMBI. Met het PDI vormt het een stelsel van beroepsgerichte informatica- en informatiekunde modulen en examens, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat. Het samen met het regulier onderwijs ontwerpen en onderhouden van curricula en examens is op maatschappelijke gronden een vereiste. De voortschrijdende automatisering vraagt om een accentverschuiving, gericht op integratie van informatica en informatiekunde in de reguliere beroepsopleiding. Stichting EXIN wil vanuit haar maatschappelijke doelstelling een bijdrage leveren aan dit vernieuwingsproces.