Een raamwerk voor modulen en examens van Stichting EXIN

Auteur(s): 
P.P. Cras, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het beeld van aanbieders van opleidingen en van opleidingen zelf is drastisch gewijzigd ten opzichte van vijf jaar geleden. De mogelijkheden van het volgen van opleidingen zijn enorm toegenomen, zowel naar inhoud als naar keuze van het type en de vorm van opleiding. Stichting EXIN heeft in haar geledingen een beleidsdiscussie gevoerd en vervolgens wegen uitgezet die in de komende periode bewandeld moeten worden om haar maatschappelijke functie te kunnen blijven waarmaken.
De verwachtingen die er ten aanzien van de ontwikkelingen in de automatisering en onderwijs bestaan, vormden de basis voor het positioneren van de modulen en examens van Stichting EXIN in een raamwerk, dat qua inrichting past bij verwachte ontwikkelingen.