Equivalentie van gegevensschema's op basis van informatiewaarde

Auteur(s): 
L.M.M. Dicker, HEAO Sittard
K.A.M. Lemmen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Tijdens het ontwerpen van een informatiesysteem treedt het probleem op dat voor hetzelfde objectsysteem meer dan één gegevensschema geconstrueerd kan worden. Een omgeving waar dit probleem zich duidelijk voordoet, is de onderwijssituatie. Tijdens practica worden door verschillende groepen studenten vaak verschillende gegevensschema's ontworpen van eenzelfde casus. De beoordelaars van deze schema's worden geconfronteerd met het probleem om te bepalen of de ontworpen schema's wel of niet gelijk zijn. Deze presentatie probeert een antwoord te geven op de vraag wat gelijkheid van schema's betekent en hoe dat constructief aangetoond kan worden.

Doelgroep: