WO

Ambacht en inspiratie: digi-shoppen, kennis-in-the-cloud, en de toekomst van het hoger onderwijs

Auteur(s): 
Dr.ir. Michel Meulpolder, KPN Consulting, Michel.meulpolder@kpn.com
Trefwoorden: 
Cloud computing, internet, onderwijs, nieuwe media
Samenvatting: 

Het is voor niemand een geheim dat de allesomvattende digitalisering van onze samenleving overal haar sporen achterlaat en alle traditionele grenzen vervaagt tussen mensen, organisaties en landen. Onze nieuwe generatie jongeren wordt grootgebracht met Facebook en Twitter, met smartphones en iPads, en met de hele wereld via Google en Wikipedia onder hun vingertoppen. Kwam zelfs zo’n tien jaar geleden nog bijna alle kennis via de school of universiteit, bibliotheek, of misschien televisie, tegenwoordig is de student zelf ‘in control’.

Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informaticastudenten

Auteur(s): 
Josje Lodder, Open Universiteit, josje.lodder@ou.nl
Johan Jeuring, Open Universiteit / Universiteit Utrecht, johan.jeuring@ou.nl
Samenvatting: 

Internationaal kampen universiteiten en studenten met aansluitproblematiek op het gebied van wiskunde. Math-Bridge is een internationaal project gericht op het aanpakken van deze problematiek. Doel van het project is het digitaal beschikbaar stellen van remediërend wiskundemateriaal in verschillende talen, voor eerstejaars studenten van verschillende opleidingen

Een tijd-(en grenze)loze manier van onderwijs: Pedagogical Patterns

Auteur(s): 
Christian Köppe, Hogeschool Utrecht, christian.koppe@hu.nl
Trefwoorden: 
Patterns, didactiek, onderwijsvormen
Samenvatting: 

Overal ter wereld wordt onderwijs gegeven. En overal ter wereld probeert men dit zo goed mogelijk te doen. Hoewel er veel verschillen tussen landen en culturen zijn, blijken de best practices van onderwijs toch redelijk overeen te komen. Patterns zijn al lang bekend in de ICT-wereld, maar patterns zijn ook bij uitstek een geschikte manier om de best practices van onderwijs over grenzen heen te communiceren en te documenteren.

Rendement van objectgeoriënteerd programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Ernst Koldenhof, Universiteit Utrecht, EKoldenhof@lekenlinge.nl
Johan Jeuring, Universiteit Utrecht, johanj@cs.uu.nl
Sandra Ruth, sandraADruth@gmail.com
Trefwoorden: 
Objectgeoriënteerd programmeren, informaticaonderwijs, voortgezet onderwijs, leren programmeren, onderwijsrendement
Samenvatting: 

Programmeren neemt een steeds belangrijker rol in binnen het Informaticaonderwijs. Voor het programmeeronderwijs zijn er drie methoden op de Nederlandse markt, waarvan er twee, Enigma en BlueJ, een onderdeel voor objectgeoriënteerd programmeren hebben. Om de leeropbrengst van deze methoden te meten, zijn we een onderzoek gestart waarin deze methoden met elkaar worden vergeleken. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een pilot van dit onderzoek met de BlueJ methode.

InfVO - een Amsterdamse steun in de rug voor VO-Informatica

Auteur(s): 
Eelco Dijkstra, InfVO, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, eelco@infvo.com
Trefwoorden: 
Informatica-onderwijs, Voortgezet Onderwijs, bijscholing docenten, afstandsonderwijs, Open Educational Resources, Web Science
Samenvatting: 

Het vakgebied informatica1 maakt, zeker het laatste decennium, nog steeds een snelle ontwikkeling door. Dit betreft zowel de wetenschap en de technologie, als ook de toepassingen en de toepassingsgebieden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de universitaire opleidingen Informatica, die een steeds breder gebied bestrijken, en daarmee ook aantrekkelijk worden voor andere profielen in het voortgezet onderwijs (VO) dan alleen Natuur&Techniek.

Oracle helpt studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt anno 2011

Auteur(s): 
Kristel De Witte, Oracle Academy, oracle_education@outsource.be
Trefwoorden: 
Oracle Academy, arbeidsmarkt, ICT- en technologiesector, basisvaardigheden, databases, programmering
Samenvatting: 

Oracle wil zich engageren om zijn technologie en resources in te zetten voor de ontwikkeling van het onderwijs. Uit die gedachte is het initiatief van de Oracle Academy ontstaan. Met programma’s als Introduction to Computer Science, Advanced Computer Science en Enterprise Business Applications, wil Oracle ICT-studenten uit het middelbaar, hoger en universitair onderwijs op een degelijke manier voorbereiden op het beroepsleven.

MathDox

Auteur(s): 
Hans Cuypers, Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology, info@mathdox.org
Jan Willem Knopper, Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology, info@mathdox.org
Rikko Verrijzer, Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology, info@mathdox.org
Trefwoorden: 
interactive mathematics, mathdox, exercise system
Samenvatting: 

MathDox is a system for presenting highly interactive mathematical documents over the World Wide Web. It provides easy connections to Computer Algebra Systems, dynamic geometry systems and other mathematical services. Within MathDox we have developed an exercise system providing parameterized exercises to students and offering intelligent feedback. We will describe the MathDox-system, its applications and use in concrete situations.

Mogelijke opzet voor een cursus Duurzaamheid van ict

Auteur(s): 
dr. Anda Counotte, Open Universiteit, anda.counotte@ou.nl
dr.mr.ir. Theo Thiadens, Fontys Hogeschool voor ICT, thiadens@ict-management.com
prof. dr. Marko van Eekelen, Radboud Universiteit en Open Universiteit, marko.vaneekelen@ou.nl
Samenvatting: 

Lang is aangenomen dat de ict-branche een milieuvriendelijke bedrijfstak is. Dat blijkt niet het geval: er is onder andere een hoog gebruik van energie en schaarse metalen. Toekomstige informatici moeten weten welke aspecten van belang zijn voor een duurzame bedrijfsvoering in ict-intensieve organisaties.

Free Technology Academy: Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden

Auteur(s): 
Lex Bijlsma, Faculteit Informatica, Open Universiteit, lex.bijlsma@ou.nl
Wouter Tebbens, Free Knowledge Institute, wouter@freeknowledge.eu
Trefwoorden: 
Free Software, Open Educational Resources, peer production
Samenvatting: 

De Free Technology Academy is een samenwerkingsverband van verschillende Europese universiteiten en andere instellingen dat sinds 2010 een opleidingsprogramma op masterniveau aanbiedt op het gebied van vrije software en open standaarden. Alle cursusmaterialen worden gepubliceerd als Open Educational Resource.

Toepassing van Ambient Intelligent Systems in het HBO projectonderwijs

Auteur(s): 
Ahmed Nait Aicha, Hogeschool van Amsterdam, a.nait.aicha@hva.nl
Ben Kröse, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, b.j.a.krose@hva.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, Hidden Markov Models, Activity Daily Living, gesture recognition
Samenvatting: 

De laatste jaren zijn tal van sensoren goedkoper geworden en worden ze op diverse plekken toegepast, zoals in de auto-industrie, publieke ruimten en games. Sensoren verrijken de traditionele toetsenbord en beeldscherm interfaces en deze rijkere vorm van interactie biedt kansen om aantrekkelijk informaticaonderwijs te verzorgen. De focus verschuift namelijk van puur administratieve systemen naar interactie gedreven systemen, waarmee studenten zelf kunnen experimenteren.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO