WO

Aansluiting hbo en wo op instroomopleidingen Info Support

Auteur(s): 
Gert Jan Timmerman, hoofd Kenniscentrum Info Support
Trefwoorden: 
Starters, instroom, opleidingen, kennis, vaardigheden, vakmanschap
Samenvatting: 

Al twintig jaar werft Info Support (een IT-dienstverlener) starters op de arbeidsmarkt onder mensen die op hbo- of wo-niveau zijn afgestudeerd in Informatica. Ter wederzijdse kennismaking bieden we studenten ook vaak een afstudeerplek aan. Aan het begin van het dienstverband worden deze starters, na een strenge selectie, verder opgeleid in ons eigen Kenniscentrum.

Semantic wiki’s voor het onderwijs Linking data, kennis en leren

Auteur(s): 
Lloyd Rutledge, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Dit artikel beschrijft het toepassen van semantic wiki’s in afstandsleren voor informaticacursussen. Het resultaat is een wiki voor cursusinhoud, studentprogrammeringopdrachten, onderlinge communicatie en samenwerking, en cursus administratie. Met wiki’s kunnen mensen makkelijk documenten met elkaar delen. Met het Semantic Web kunnen machines gegevens makkelijk met elkaar delen. Semantic wiki’s combineren die twee. De cursus ‘Capita selecta thema - Semantic Web’ van de Open Universiteit gebruikt een semantic wiki.

Herbouw van legacy-systemen: een onderbelicht onderwerp in het Informaticaonderwijs

Auteur(s): 
Herman. J. Pootjes, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
herbouw, legacy, reverse engineering, data conversie, model driven Development
Samenvatting: 

In de cursus Ontwikkelpracticum van de Open Universiteit Nederland voeren studenten opdrachten uit om een bestaand, klein informatiesysteem met realistische omvang dat niet meer voldoet, te verbouwen. Onder andere door reverse engineering moeten de structuur, de bedrijfsregels en de eisen van het oude systeem bepaald worden. Samen met nieuwe eisen vormen ze de basis voor het nieuwe systeem. Via dataconversie moeten de gegevens van het oude naar het nieuwe systeem omgezet worden.

UvA Webklas Informatica: Wat is een Programma?

Auteur(s): 
Alban Ponse, Universiteit van Amsterdam, alban@science.uva.nl
Stephan Schroevers, Universiteit van Amsterdam, sschroev@science.uva.nl
Trefwoorden: 
Webklas, Internetcursus, Imperatief Programmeren
Samenvatting: 

De Webklas Informatica ‘Wat is een programma?’ is een korte cursus voor scholieren uit 5 en 6-vwo met een Wiskunde B-profiel. Deze webklas wordt sinds 2004 online aangeboden. De deelnemer leert een eenvoudige, imperatieve programmeertaal (programmeerervaring is niet nodig). Het inleveren van opgaven en de bespreking van resultaten en problemen gaat per e-mail. Bij sommige opgaven wordt een toolkit gebruikt, andere zijn theoretisch. De studielast is 10 uur en na succesvolle afronding volgt een certificaat.

Kansen voor het e-book in het hoger onderwijs

Auteur(s): 
Frans J.M. Mofers, Universitair Hoofddocent Faculteit Informatica Open Universiteit Nederland en Projectleider e-book project binnen de OU
Samenvatting: 

De komende jaren komen allerlei varianten van e-booklezers (dat wil zeggen apparaten die geoptimaliseerd zijn voor het lezen van teksten zoals kranten of boeken) op de markt. Deze apparaten gaan voor een deel traditionele boeken en andere papieren documenten vervangen. Onderwijsorganisaties zullen beleid moeten ontwikkelen over de manier waarop zij van de mogelijkheden van dit medium gebruik maken in hun onderwijsprocessen.

Instructional design for Java enterprise component technology

Auteur(s): 
Marco Marcellis, Open University of the Netherlands, Faculty of Informatics, m.marcellis@telfort.nl
Ella Roubtsova, Open University of the Netherlands, Faculty of Informatics, ella.roubtsova@ou.nl
Bert Hoogveld, Open University of the Netherlands, Faculty of Informatics, bert.hoogveld@ou.nl
Samenvatting: 

Nowadays, almost any business role needs an enterprise application and the growing request for creating of such applications is supported by component technologies. Those technologies provide typical services used by enterprise applications and prefabricated component types for application design.

Software-architectuur in het afstandsonderwijs

Auteur(s): 
Bastiaan Heeren, Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, bhr@ou.nl
Sylvia Stuurman - Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, stm@ou.nl
Trefwoorden: 
Software architectuur, afstandsonderwijs
Samenvatting: 

In dit artikel bespreken we een experimenteel ontwikkeltraject waarin de mastercursus Software Architectuur van de Universiteit Utrecht geschikt is gemaakt voor het afstandsonderwijs van de Open Universiteit Nederland. De cursusopzet moest dermate flexibel zijn dat deze ook nog inzetbaar was als onderdeel van korte studieprogramma’s, waarvoor een beperkt aantal groepsbijeenkomsten wordt georganiseerd. We beschrijven de overwegingen en gemaakte keuzes bij het herinrichten van de cursus, samen met onze eigen ervaringen en reacties van de studenten.

Hoe denken we er over? Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

De auteur heeft onderzoek gedaan naar de verschillende inzichten en opvattingen over het vak informatica in het vo. Daarbij heeft hij informatici uit vo, hbo, wo, lerarenopleiding en auteursteams gevraagd om zevenendertig stellingen op een specifieke wijze te sorteren, volgens de regels van de Q-methodologie. Deze stellingen betroffen het vak informatica, de plaats van het vak en de rol van de docent. Negenenvijftig aangeschrevenen hebben de Q-sort ingevuld.

Informatica Open Educational Resources

Auteur(s): 
Lex Bijlsma, Open Universiteit Nederland
Robert Schuwer, Open Universiteit Nederland
Evert van de Vrie, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Kennisuitwisseling en -overdracht hebben de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Individuen zijn niet meer de ‘bezitters’ van kennis; veelal wordt kennis binnen communities gedeeld en ontwikkeld. Docenten en leerboeken zijn niet meer de enige bronnen van onderwijs. Leren vindt plaats in interactie tussen docent en student, tussen onderwijssituatie en praktijk of onderzoeksinstituut. Daarbij komt dat door de recente ICT-ontwikkeling het kosteloos verspreiden van content erg eenvoudig is geworden en dat wereldwijd samenwerken aan documenten en leermaterialen goed mogelijk is.

Media en ICT: gescheiden of toch liever een latrelatie?

Auteur(s): 
Laura Benvenuti, Open Universiteit Nederland
Geeske Bakker, Universiteit Utrecht
Gerrit C. van der Veer, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
Media, ICT, multidisciplinariteit
Samenvatting: 

De informaticus en de mediaspecialist hebben elkaar nodig. Samenwerking tussen hun disciplines werpt boeiende vragen op, die volop in de belangstelling staan. Deze vragen kunnen echter ook fundamenteel zijn. Als zo’n moeilijke fundamentele vraag in zicht komt, roepen de betrokken faculteiten: ‘Dat is niet onze core business!’ en dan hapert de samenwerking. Dit dilemma wordt geïllustreerd met een voorbeeld, de module Virtuele Werelden. Onze vraag luidt: willen wij deze relatie voortzetten of moeten onze disciplines gescheiden verder?

Pagina's

Subscribe to RSS - WO