WO

Denkniveaus bij algoritmen

Auteur(s): 
Jacob Perrenet, TU/e Informatica
Jan Friso Groote, TU/e Informatica
Eric Kaasenbrood, TU/e Informatica
Trefwoorden: 
algoritmen, abstractie, curriculum, didactisch onderzoek
Samenvatting: 

Onderzoek naar informaticaonderwijs staat nog in de kinderschoenen. Het kan voortbouwen op de traditie bij het wiskundeonderwijs. Ons onderzoek, uitgevoerd bij de Bacheloropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, vindt zijn inspiratie in theorieën over wiskundige denkniveaus. Vier abstractieniveaus werden verondersteld in het denken over algoritmen. Een vragenlijst werd geconstrueerd om bij verschillende groepen studenten het beantwoordingsniveau te meten. De resultaten toonden de aanwezigheid van niveauverschillen.

Nooit meer met de rug naar de klas? Analyse van onderwijsprocessen in een adaptieve virtuele leeromgeving

Auteur(s): 
Frans Mofers, Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica
Harrie Passier, Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica
Trefwoorden: 
audit, feedback, elektronische leeromgeving, kwaliteitszorg
Samenvatting: 

De kwaliteitszorg rond onderwijsprocessen in elektronische leeromgevingen staat nog in zijn kinderschoenen. Bestaande benaderingen om de participatie van studenten in het onderwijs te beoordelen, resultaten te evalueren en de effectiviteit en efficiëntie te beoordelen, voldoen in dit soort omgevingen vaak niet. Nieuwe benaderingen moeten hiervoor ontwikkeld worden.
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het toepassen van audit principes in een elektronische leeromgeving.

Grafische ondersteuning bij programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Jan Kuper, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Deze bijdrage beschrijft de ervaringen met een softwarepakket waarmee grafische ondersteuning wordt geboden bij het programmeeronderwijs. De software richt zich op het weergeven van grafische datastructuren (bomen, grafen), maar de positieve ervaringen ermee hebben geleid tot het ontwikkelen van grafische ondersteuning bij andere thema’s, zoals wiskundige grafieken, natuurkundige simulatie, computational geometry.

Athena, a large scale programming lab support tool

Auteur(s): 
Anton Jansen, Ph.D. student, University of Groningen, The Netherlands
Trefwoorden: 
Programming labs, automated testing
Samenvatting: 

Providing a programming lab to a large group of students requires a lot of effort. Often in these cases additional staffing is required to provide students with enough feedback on their work. However, due to resource constraints this is not always possible. This paper presents Athena, a lab support tool that reduces the effort required for programming labs and provides students with adequate and timely feedback. Athena reduces the need for additional staffing and provides students with a better learning experience.

Functioneel Programmeren met Helium

Auteur(s): 
Bastiaan Heeren, Instituut voor Informatica en Informatiekunde, Universiteit Utrecht
Daan Leijen, Instituut voor Informatica en Informatiekunde, Universiteit Utrecht
Trefwoorden: 
puur functioneel programmeren, gebruiksvriendelijke foutmeldingen
Samenvatting: 

Moderne functionele talen zijn mathematisch precies, notationeel elegant, en sterk getypeerd. Deze talen zijn daarom bij uitstek geschikt voor het onderwijzen van programmeerconcepten en algoritmiek. Helium is een onderzoeksproject waarbij een krachtig typesysteem gecombineerd wordt met precieze en gebruiksvriendelijke foutmeldingen.

SIM-PL, auteursomgeving voor digitale componenten

Auteur(s): 
Ben Bruidegom, AMSTEL-instituut UvA
Wouter Koolen-Wijkstra, AMSTEL-instituut UvA
Trefwoorden: 
Digitale techniek, Computerarchitectuur, Computerorganisatie
Samenvatting: 

SIM-PL is een auteursomgeving om componenten te construeren en te simuleren voor cursussen zoals Digitale techniek, Computerarchitectuur en Computerorganisatie. SIM-PL is te gebruiken in het hele spectrum van abstracties dat bij deze cursussen aan bod komt dus van poortschakelingen tot pipeline processoren. Er wordt een bibliotheek van herbruikbare voorbeeldcomponenten en schakelingen meegeleverd.

Een model voor samenwerkend leren via Internet

Auteur(s): 
Koos Baas, OUNL-Informatica
Frans Mofers, OUNL-Informatica
Trefwoorden: 
Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, Constructivisme
Samenvatting: 

Hoge capaciteit internetverbindingen strekken zich nu uit tot in de woningen van studenten. Dit gegeven is in het afstandsonderwijs de katalysator voor de ontwikkeling van allerlei additionele onderwijsmodellen naast de traditionele modellen voor reguliere schriftelijke onderwijs. Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot het afstandsonderwijs. Ook in het reguliere onderwijs neemt het ‘off campus studeren’ hand over hand toe. Het blijkt echter dat het aanbieden van Internetdiensten alleen zoals e-mail, discussiegroepen, webpagina’s onvoldoende is om vormen van actief leren mogelijk te maken.

Een virtueel computersecuritylab

Auteur(s): 
Harald Vranken, Open Universiteit Nederland, Faculteit Informatica, harald.vranken@ou.nl, tel. 045 - 576 2373
Herman Koppelman, Open Universiteit Nederland, Faculteit Informatica, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen
Samenvatting: 

Aan de Open Universiteit Nederland is in 2007-2008 een cursus ontwikkeld op gebied van security en IT. Een prominent onderwerp in deze cursus is de veiligheid en de beveiliging van computernetwerken. Hierbij is een virtuele omgeving ontwikkeld (het virtuele computersecuritylab) waarin een student op zijn eigen pc een virtueel computernetwerk kan configureren en simuleren. In dit netwerk kan de student vervolgens experimenten en opdrachten uitvoeren op gebied van security. De student kan in het virtuele lab verschillende rollen aannemen.

Onderwijssamenwerking in Business Process Management

Auteur(s): 
Johan Versendaal, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, johan.versendaal@hu.nl, j.versendaal@cs.uu.nl
Pascal Ravesteyn, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, pascal.ravesteijn@hu.nl, pascalr@cs.uu.nl
Trefwoorden: 
BPM, Samenwerking, HU, UU, Bachelor, Master
Samenvatting: 

In een unieke samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en bedrijfsleven hebben studenten van de HU (informaticaopleiding) en studenten van de UU (masteropleiding Informatiekunde) in projectvorm samengewerkt in een BPM-cursus. In het theoriedeel werden onder andere succes- en situationele factoren van BPMimplementaties uit de wetenschappelijke literatuur geïdentificeerd en gebruikt om er implementatiemethoden mee te definiëren: de UU-studenten namen hier het voortouw en betrokken HU-studenten in hun onderzoek.

Een module over modelchecking voor het vwo

Auteur(s): 
Frits Vaandrager, Radboud Universiteit Nijmegen
David N. Jansen, Radboud Universiteit Nijmegen
Els Koopmans, Olympus College Arnhem
Samenvatting: 

We beschrijven achtergrond, leerdoelen en opzet van een lesmodule over modelchecking voor klas 5-vwo, die dit jaar voor de derde keer verzorgd wordt in een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en het Olympus College te Arnhem. Tevens doen we verslag van onze ervaringen bij het geven van deze module.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO