WO

TISO in het onderwijs: werken met dossiers uit echte automatiseringsprojecten

Auteur(s): 
Mark van den Brand
Anda Counotte
Stef Joosten
Frans Mofers
Ahmed Nait-Aicha
Irene de Ruiter
Trefwoorden: 
www.TISOweb.nl informatiesystemenonderwijs, projectdossier, best practice, leertaak, professionele discretie
Samenvatting: 

TISO (Onderwijs en onderzoek met authentieke dossiers van automatiseringsprojecten) is een project gefinancierd door de Digitale Universiteit en uitgevoerd onder leiding van de Open Universiteit Nederland. Bedrijven stellen projectdossiers ter beschikking, deze worden ontsloten via het TISO-web, er worden leertaken bij gemaakt en dit geheel vormt de basis voor vernieuwing van het hbo- en wo-onderwijs op het gebied van informatiesystemen in Nederland.

Inzicht in wat ons verbindt - Onderwijs door netwerken

Auteur(s): 
Frans Mofers, OUNL-Informatica
Samenvatting: 

Technologische ontwikkelingen en nieuwe onderwijsvormen leiden ertoe dat studenten steeds meer via elektronische media en in groepen taken uitvoeren. Toepassingen die gericht zijn op samenwerking in netwerken, kunnen als een bedreiging gezien worden omdat wezenlijke interacties zich buiten het zicht van begeleiders en beoordelaars af gaan spelen en voor studenten het overzicht verloren gaat. Het inzichtelijk maken van het netwerk dat zich opbouwt, kan helpen dit probleem op te lossen.

De toepassing van een draadloze sensornetwerk in de zorg - een gezamenlijk onderzoek door wo en hbo-studenten

Auteur(s): 
Christian Gibson, Hogeschool van Amsterdam
Ben Kröse, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam
Bart Naus, Hogeschool van Amsterdam
Wijnand Paling, Hogeschool van Amsterdam
Tim van Kasteren, Universiteit van Amsterdam
Trefwoorden: 
sensoren, draadloze netwerk, smart homes, zorg, monitoren, ambient intelligence, aging in place, activities of daily life
Samenvatting: 

Het CAREnet project is een activiteit van het lectoraat 'Digital Life’ van het Instituut voor Information Engineering in Almere en wordt uitgevoerd onder de gezamenlijke paraplu van de UvA en de HvA. De opzet is om de woonomgeving van bejaarden en hulpbehoevenden te monitoren met behulp van een sensornetwerk. Het eerste deelproject, dat in juni 2007 afliep, beperkt zich tot het selecteren van de hardware en het installeren van het netwerk.

Erasmus Computing Grid - Het bouwen van een 20 Tera-FLOPS Virtuele Supercomputer

Auteur(s): 
Luc V. de Zeeuw
Tobias A. Knoch
Jan van den Berg
Frank G. Grosveld
Trefwoorden: 
GRID computing, supercomputing, high-throughput distributed computing
Samenvatting: 

Het Erasmus Medisch Centrum en de Hogeschool Rotterdam zijn in 2005 een samenwerking begonnen teneinde de ongeveer 95% onbenutte rekencapaciteit van hun computers beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus Computing GRID (ECG), een virtuele supercomputer met na voltooiing een rekencapaciteit van 20 Teraflops. Dit artikel schetst enige achtergronden van grid computing, beschrijft een aantal toepassingen die mogelijk zijn met een grid infrastructuur en geeft de wijze weer waarop het ECG wordt vormgegeven.

Interpretatie van kijkpatronen in log files van streaming media servers

Auteur(s): 
Jelle de Boer, Hanzehogeschool Groningen
Jos Tolboom, Rijksuniversiteit Groningen
Trefwoorden: 
e-learning, streaming video, log files, kijkscenario’s, zappen
Samenvatting: 

Het onderwerp van dit onderzoek is mogelijke kijkscenario’s van studenten naar instructievideo’s in log files van streaming media servers. Aan de Hanzehogeschool Groningen hebben in 2006 ongeveer 50 studenten een cursus gevolgd. Onderdeel hiervan waren een twaalftal instructievideo’s en een aantal bijbehorende onderwijsopdrachten. De log files van de streaming media server zijn na afloop van de lessen exploratief geanalyseerd.

Aan het werk met TISO

Auteur(s): 
Anda Counotte
Jacob Brunekreef
Frans Mofers
Arie Dekker
Trefwoorden: 
www.TISOweb.nl, informatiesystemenonderwijs, projectdossier, best practice, leertaak, professionele discretie
Samenvatting: 

TISO (Onderwijs en onderzoek met authentieke dossiers van automatiseringsprojecten) is een project gefinancierd door de Digitale Universiteit en uitgevoerd onder leiding van de Open Universiteit Nederland. In een beveiligde portal zijn authentieke dossiers van automatiseringsprojecten ontsloten voor het onderwijs.

De praktijkbagage van de IT-student

Auteur(s): 
Patrick Bruinsma, IBM Nederland
Niels Veerman, Vrije Universiteit Amsterdam
Samenvatting: 

De groei van de IT in onze maatschappij, de toenemende complexiteit van IT, outsourcing van IT, de vergrijzing en de teruglopende inschrijvingen voor IT-studies vereisen meer IT-vakmensen. Er blijkt echter dat IT-studenten vaak weinig besef hebben van de complexiteit van de IT-praktijk. Nauwere samenwerking tussen opleidingen en de praktijk kan dit verbeteren.

Didactische ontwikkelingen in ICT-opleidingen

Auteur(s): 
Roland M. Bonsen, Capgemini Academy
Trefwoorden: 
ICT-opleidingen, didactiek, leren en opleiden, ontwikkeling trainer, ontwikkeling trainee
Samenvatting: 

Het opleiden van ICT’ers moet praktijkgericht zijn, maar ook flexibel om te kunnen aansluiten bij de leerstijlen van de hedendaagse cursisten. Dit stelt weer eisen aan doceerstijlen en werkvormen waarover de trainer moet beschikken. De trainee moet zich voortdurend ontwikkelen om aan de eisen uit het werkveld te blijven voldoen; de trainer moet zich blijven ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de didactische vaardigheden nodig voor het inzetten van nieuwe werkvormen en om de aansluiting met de cursist niet te missen.

PRO::ICT: voor meer meisjes en vrouwen in de ICT

Auteur(s): 
Eliane Smits, VHTO
Gertje Joukes, VHTO
Samenvatting: 

Uit diverse Europese onderzoeken blijkt dat het aantal meisjes/vrouwen dat in ICT-opleidingen en beroepen instroomt laag is. Natuurlijk ligt deze problematiek niet in elk Europees land op hetzelfde gebied. In Nederland is een lage instroom van meisjes in ICT-opleidingen te zien in de gehele onderwijskolom (vmbo, hbo, wo). Daarentegen stromen in Groot Brittannië meer meisjes in bij ICT-opleidingen, maar hebben zij na succesvolle afronding problemen om de ICT-arbeidsmarkt te betreden.

Ervaringen met een minor eBusiness in het HBO

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht
Pascal Ravesteyn, Hogeschool van Utrecht
Trefwoorden: 
hoger onderwijs, minor, eBusiness, minor-raamwerk
Samenvatting: 

Met de komst van de Bachelor/Master structuur in het hoger onderwijs worden veel curricula herzien. Een nieuw fenomeen daarbij is de invoering van minor-programma´s in het HBO (het WO kende deze structuur al langer). Aan de Hogeschool van Utrecht heeft in het najaar van 2003 een pilot plaatsgevonden van zo´n minor met als thema eBusiness. Deze minor was opgebouwd uit verplichte modulen, keuzemodulen en een (forse) praktijkopdracht voor een bedrijf.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO