WO

Tien open problemen in de studie van rekenen en informatie

Auteur(s): 
Pieter Adriaans, IvI-ILLC, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Een vakgebied is pas volwassen als je helder kunt zeggen wat je niet weet. In de afgelopen decennia heeft de informatica zich ontwikkeld van een hulpwetenschap voor de constructie van computers tot een scharnier-discipline die bijna alle wetenschapsgebieden met elkaar verbindt. Er is bijna geen wetenschapper of hij verzamelt data. Veel wetenschappers zien informatica toch nog als een soort ondersteunende discipline. Vaak heb ik de afgelopen jaren tegenover collega’s het standpunt verdedigd dat informatica toch echt een serieuze wetenschap is met hele diepe centrale problemen. Oh Ja!

Anatomy of Computer Systems - Experiences with a new introductory informatics course

Auteur(s): 
Hanno Wupper, Computing Science Institute, Faculty of Science, University of Nijmegen, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, NL, Hanno.Wupper@cs.kun.nl
Trefwoorden: 
introductie, overzicht, begrip, taxonomie, discipline, paradigma, architectuur
Samenvatting: 

Is it possible to convey, in no more than five days, some useful understanding of ICT and to elucidate what informatics has to do with all this?
A compact course in five days explores the phenomena of ICT top-down, from the level of Internet applications to the realisation of hardware by logical circuits, and illustrates the role of the science informatics with speaking examples. The course aims at insight in possibilities, limitations, and fundamental principles rather than at technical skills.

Het vervangen van een ziekenhuisinformatiesysteem, Een voorbeeld van projektonderwijs bij Bedrijfsinformatietechnologie

Auteur(s): 
Dr. N. (Klaas) Sikkel, universitair docent Bedrijfsinformatietechnologie, Universiteit Twente
Dr. Ir. A.A.M. (Ton) Spil, universitair docent, faculteit Bedrijfskunde, Universiteit Twente
Dr. Rob L.W. van de Weg, universitair docent, faculteit Informatica, Universiteit Twente
Trefwoorden: 
Bedrijfsinformatietechnologie, projectonderwijs, managementvaardigheden, communicatieve vaardigheden, casestudy's, ziekenhuisinformatiesystemen
Samenvatting: 

Studenten Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) aan de UT doen aan het eind van het eerste jaar een integratieproject. Doelen van dit project zijn: (1) toepassen en integreren van kennis uit voorgaande vakken, (2) oefenen van management- en communicatieve vaardigheden, en (3) het verschil leren zien tussen leerboekproblemen en praktijkproblemen. Deze doelen versterken elkaar wederzijds.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de opzet en inhoud van het integratieproject.

Taskforce "werken aan ICT"

Auteur(s): 
A.H.J. Risseeuw
Samenvatting: 

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft geconstateerd dat er in Nederland een structureel tekort aan informatici is. De Minister van Economische Zaken heeft aanvullend onderzoek laten doen om de bevindingen van de AWT te toetsen in het veld en het probleem verder te differentiëren. Uit het aanvullende onderzoek blijkt dat het kwantitatief tekort inderdaad omvangrijk is.

Java in het inleidend programmeeronderwijs; terugblik en reflectie

Auteur(s): 
dr. P.G. Kluit, universitair docent, Technische Universiteit Delft,
Marleen Sint, Open Universiteit
Frank Wester, Open Universiteit
Trefwoorden: 
Grafische gebruikersinterface, Inleidend programmeeronderwijs, Java, Objectgeoriënteerd programmeren, Programmeeronderwijs, Programmeren, Propedeuse, Visual Café, Visueel programmeren, Visuele ontwikkelomgeving
Samenvatting: 

Een jaar of drie geleden wilden wij als docenten van de Open Universiteit en de Technische Universiteit Delft het inleidend programmeeronderwijs vernieuwen. Een belangrijke doelstelling daarbij was om in elk geval de instapcursus aantrekkelijk te maken voor een grotere doelgroep dan alleen informaticastudenten. Verder wilden we zo snel mogelijk beginnen met objectgeoriënteerd programmeren. En last but not least: we wilden dat studenten programmeren weer leuk gingen vinden, iets wat in de laatste jaren daarvoor steeds minder het geval bleek.

Competentiegericht ICT-opleiden in bachelor/master-structuur

Auteur(s): 
Rene Bakker, Open Universiteit Nederland
Evert van de Vrie, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

In het Nederlands hoger onderwijs wordt de komende jaren de bachelor/masterstructuur ingevoerd. Deze invoering verplicht alle opleidingen opnieuw na te denken over doelstellingen, opzet en vorm van het onderwijs.
Tegelijkertijd worden de beroepsprofielen die in de ict-praktijk worden gehanteerd steeds vaker competentiegericht ingevuld en is er steeds vaker behoefte aan mogelijkheden voor life long learning.

Raamwerk voor voortgangsevaluatie van studenten in een digitale leeromgeving

Auteur(s): 
Marco Kruit, TU Delft, fac.TBM
Samenvatting: 

De sectie "Management van Technologie" binnen de faculteit Technologie, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft experimenteerde met een raamwerk waarmee docenten een lesmodule met abstracte materie kunnen ontwerpen voor digitale leeromgevingen.
Belangrijk onderdeel van het raamwerk is de mogelijkheid voor docenten om de voortgang van studenten op een gestructureerde wijze te kunnen volgen. De studenten werken online samen in kleine groepjes aan opdrachten waarin zowel het individuele als het groepswerk bijdraagt aan het eindcijfer.

Onderwijs in E-Commerce

Auteur(s): 
Paul Grefen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Deze presentatie behandelt een raamwerk voor invulling van onderwijs op het gebied van e-commerce. Het raamwerk biedt een structuur binnen welke de vele aspecten en onderwerpen van e-commerce op een samenhangende wijze kunnen worden onderwezen.

Skilltraining achter de pc (van "schijnbaar onzinnig" naar "blijkbaar efficient")

Auteur(s): 
dr. Joke Oosterhuis-Leers, Universiteit Twente
Samenvatting: 

De Interactieve Website Projectvaardigheden (IPW) is een hulpmiddel bij het aanleren van diverse vaardigheden (http://www.cs.utwente.nl/~oosterhu/oictweb/oictnieuw). Voor studenten is de IPW een hulpmiddel om het functioneren in projectonderwijs te optimaliseren.

Media en Kennistechnologie, een nieuw ICT curriculum

Auteur(s): 
prof.dr.ir. F.W. (Erik) Jansen, TU Delft
Samenvatting: 

Met de opkomst van internet, ambient intelligence en mobiele communicatie groeit de behoefte aan goed ontworpen multi-modale interfaces. Naast aandacht voor de ontwerp en mens-machine interactie aspecten, vraagt de implementatie van deze user interfaces nogal wat expertise op het gebied van multimedia en kennistechnologie. De opleiding Technische Informatica van de TU Delft is in september 2001 gestart met een nieuwe studievariant/minor Media en Kennistechnologie (MKT), die zich specifiek richt op bovengenoemd toepassingsgebied.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO