Forensic Intelligence - een leerlijn in Forensisch Onderzoek vanuit het ICT Perspectief

Auteur(s): 
Cor Veenman, Intelligent Systems Lab Amsterdam (ISLA) Informatica Instituut, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Digitale Technologie & Biometrie, Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag
Marcel Worring, Intelligent Systems Lab Amsterdam (ISLA) Informatica Instituut, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Digitale Technologie & Biometrie, Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag
Samenvatting: 

Forensisch ICT onderzoek of Forensic Intelligence is vaak gecompliceerd en stelt hoge eisen aan de onderzoekers. Voor de opleiding van deze onderzoekers is echter een leemte in het hoger onderwijs. Het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft sinds een aantal jaar uiteenlopende activiteiten ontplooid op het gebied van forensic intelligence. Dit heeft er onder meer toe geleid dat tussen het Intelligent Systems Lab Amsterdam (ISLA) en de afdeling Digitale Technologie & Biometrie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een structurele relatie is geformaliseerd, waarin gezamenlijk onderzoek wordt gedaan. Recent is deze samenwerking verbreed en is met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn bestaat uit een minor Forensic Intelligence en Security binnen de opleiding Technische Informatica van de HvA en een M.Sc. programma Forensic Intelligence binnen de opleiding Artificial Intelligence van de Universiteit van Amsterdam. In dit schijven zetten we uiteen hoe in de leerlijn de Forensic Intelligence in de ICT geworteld is en hoe dit mogelijkheden biedt om onderwijs te koppelen aan een maatschappelijk relevant onderwerp zonder afbreuk te doen aan kwaliteit van de opleiding.

Trefwoorden: 
Forensisch Onderzoek, Master AI

Doelgroep: